Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Đồ dùng dạy học: + Tranh minh hoạ trong SGK Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS: Đồ dùng dạy – học: + Mãu phiếu học nhóm trong sách Bài tập.

Đồ dùng dạy học: + Tranh minh hoạ trong SGK Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS: Đồ dùng dạy – học: + Mãu phiếu học nhóm trong sách Bài tập.

Tải bản đầy đủ - 35trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy học: + Tranh minh hoạ trong SGK Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS: Đồ dùng dạy – học: + Mãu phiếu học nhóm trong sách Bài tập.

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×