Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lên bảng làm 3 bài tập sau:

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lên bảng làm 3 bài tập sau:

Tải bản đầy đủ - 37trang

Con lợn có béo thì lòng mới ngon
+ HS nhẫm HTL các câu tục ngữ. Thi đọc thuộc lòng.
Bài 2 :
- GV mời 1 HS khá, giỏi làm mẫu: nêu 1 trường hợp có thể dùng câu tục ngữ Tốt gỗ
hơn tốt nước sơn. Tương tự với các câu tục ngữ còn lại
Bài 3,4
- GV nhắc HS như ví dụM, HS cần tìm những từ ngữ có thể đi kèm với từ đẹp.
- GV phát giấy khổ to cho HS trao đổi theo
nhóm +HS đọc yêu cầu của BT
+ HS suy nghó tìm những trường hợp có thể sử dụng 1 trong 4 câu tục ngữ nói trên rồi nêu , lớp
nghe và nhận xét.
+HS đọc yêu cầu của BT 3,4 -
HS trao đổi theo nhóm ghi các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp. Sau đó đặt câu với
mỗi từ đó. Nhóm nào làm xong dán nhanh bài lên bảng lớp.
- Đại diện các nhóm đọc kết quả. Cả lớp và
GV nhận xét, tính điểm thi đua.
Lời giải: Các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp:tuyệt vời , tuyệt diệu, tuyệt trần , mê hồn, kinh hồn ,
mê li ,vô cùng , không tả xiết, khôn tả , không tưởng tượngđược , như tiên,.. Đặt câu:Phong cảnh nơi đây đẹp tuyệt vời. tuyệt đẹp , đẹp tuyệt trần, đẹp tuyệt diệu , đẹp mê
hồnđẹp mê li , đẹp vô cùng…. - HS làm bài vào vở . Mỗi em viết ít nhất 8 từ và 3 câu
3. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học.
+ Dặn HS về nhà học thuộc 4 câu tục ngữ trong BT 1;chuẩn bò bài sau.
Toán PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

I. Mục tiêu :


Giúp HS : + Nhận biết phép cộng hai phân số cùng mẫu số.
+ Biết cộng hai phân số cùng mẫu số. + Biết tính chất giao hoán của phép cộng hai phân số.
+ GDHS tính cẩn thận, chính xác. II _Đồ dùng dạy học:
+ Mỗi HS chuẩn bò một băng giấy hình chữ nhật có chiều dài 30 cm, chiều rộng 10 cm , bút màu. III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lên bảng làm 3 bài tập sau:
1.Trong các phân số : 5 ; 5 ; 6 ; 6 6 5 5 6
phân số nào bé hơn 1? 2. Đặt tính và tính :
a 53867 + 49608 ; 18490 : 215 + Rể , Cùng, Cương bảng làm , cả lớp làm
nháp rồi nhận xét.
TUẦN : 23 - 24 -
b 864752 - 91846 ; 482 x 307 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1 :Thực hành trên băng giấy -
GV cho HS lấy băng giấy , hướng dẫn HS gấp đôi 3 lần để chia băng giấy thành 8 phần
bằng nhau.
- H. Băng giấy được chia thành bao nhiêu
phần bằng nhau? Bạn Nam tô màu mấy phần? Bạn Nam tô màu tiếp mấy phần?
-
Cho HS dùng bút màu tô phần giấy giống bạn Nam: lần lượt
8 3
rồi
8 2
băng giấy Bạn Nam tô màu tất cả bao nhiêu phần?
Hãy đọc phân số chỉ số phần băng giấy bạn Nam đã tô màu.
- GV kết luận : Bạn Nam đã tô màu
8 5
băng giấy
Hoạt động 2: Cộng hai phân số cùng mẫu số - Yêu cầu HS dựa vàoviệc thực hành trên băng
giấy để nêu kết quả của phép tính
8 5
8 2
8 3
= +
H. Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số của phân số ở tổng với tử số và mẫu số của các phân
số ở từng số hạng?
+ Do đó, ta có phép cộng sau:
8 5
8 2
3 8
2 8
3 =
+ =
+
H. Vậy muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào?
+GV chốt ý ghi bảng: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số và
giữ nguyên mẫu số. + Yêu cầu HS tính:
5 7
5 3
+
=? + Hướng dẫn HS viết
2 5
10 =
Hoạt động 3: Thực hành Bài 1: Tính:
-Gọi 2 HS nhăùc lại cách cộng hai phân số cùng mẫu số rồi yêu cầu HS tự làm bài
+ GV nhắc HS nên rút gọn sau khi tính. Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập + HS lắng nghe và nhắc lại tên bài.
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV
- Băng giấy được chia thành 8 phần bằng nhau, Bạn Nam tô màu 3 phần rồi tô màu
tiếp 4 phần - HS dùng bút màu tô phần giấy giống bạn
Nam
- Bạn Nam tô màu tất cả 5 phần;
- HS đọc : năm phần tám
Kết quả của phép tính là
8 5
- HS nhận thấy:mẫu số của tổng và mẫu số của các số hạng bằng nhau; tử số của tổng
bằng các tử số của các số hạng cộng lại 5= 3+2
- Vài HS nêu
- HS nhắc lại nhiều lần - 2 HS tính ở bảng , lớp làm vào nháp rồi
nhận xét.
2 5
10 5
7 5
3 =
= +
-2 HS nhắc ; HS tự làm bài , 3 HS thực hiện ở bảng, lớp nhận xét bài làm đúng.
TUẦN : 23 - 25 -
- Cho HS tự làm bài - GV nhận xét kết quả đúng.
- Yêu cầu HS phát biểu tính chất giao hoán của phép cộng hai phân số.
Bài 3: + GV yêu cầu HS đọc đề bài, tóm tắt bài toán
rồi giải.
+ GV chấm vài bài , nhận xét.
3.Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học và dặn HS làm bài ở nhà.
- 1 HS đọc. - HS làm bài vào vởû, 2 em làm ở phiếu lớn
để đính lên bảng. - HS nhận xét và sửa bài nếu sai.
- Vài HS phát biểu:Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không
thay đổi. -
2 HS đọc đề -
1 HS lên bảng tóm tắt và giải, cả lớp giải vào vở rồi nhận xét , thống nhất kết quả
đúng.
Tóm tắt: Ô tô thứ nhất chuyển
7 2
phần ? Ô tô thứ hai chuyển:
7 3
số gạo Giải
Cả hai ô tô chuyển được:
7 5
7 3
7 2
= +
số gạo Đáp số
7 5
số gạo + HS lắng nghe và làm bài ở nhà.
Khoa học BÓNG TỐI
I.Mục tiêu: Giúp HS:
+ Tự làm thí nghiệm để thấybóng tối xuất hiện ở phía sau vật cản sáng khi được chiếu sáng. + Đoán đúng vò trí, hình dạng bóng tối trong một số trường hợp đơn giản.
+ Hiểu được bóng tối của vật thay đổi về hình dạng , kích thước khi vò trí của vật chiếu sáng đối với vật đó hay đổi.
II. Đồ dùng dạy học. + Chuẩn bò chung : đèn bàn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 3 HS lên bảng làm 3 bài tập sau:

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×