Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. Kiểm tra :

Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. Kiểm tra :

Tải bản đầy đủ - 37trang

3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học.


- Dặn Hs về nhà học bài và viết lại đoạn văn cho hoàn chỉnh.
TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG
I Mục tiêu: + Giúp HS :
- Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9. Củng cố khái niện ban đầu về ohân số, một số đặc điểm của hình chữ nhật, hình bình hành.
- HS thực hiện được các bài tập rút gọn phân số, quy đồng mẫu số hai phân số, so sánh các phân số.
-HS có ý thức làm bài cẩn thận, chính xác. III Hoạt động dạy - học:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra :


Không quy đồng mẫu số hãy so sánh các phân số sau:
a
7 5

6 7
; b
13 17

52 45
; c
151 97

163 85
- GV nhận xét cho điểm HS. 2. Bài mới: Giới thiệu bài.
HĐ1 Hướng dẫn luyện tập. Bài 1:
- GV yêu cầu HS tự làm bài . - GV đặt từng câu hỏi và yêu cầu HS trả lời
trước lớp. + Điền số nào vào 75 để 75 chia hết cho 2
nhưng không chia hết cho 5? + Vì sao điền như thế lại được số không chia
hết cho 5? + Điền số nào vào 75 để 75 chia hết cho 2
và chai hết cho 5? + Số 750 có chia hết cho 3 không? Vì sao?
+ Điền số nào vào 75 để 75 chia hết cho 9?
+ Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không?
- GV nhận xét bài làm của HS. Bài 2
:
- Yêu cầu HS đọc đề bài trước lớp, sau đó tự làm bài.
- Với các HS không thể tự làm bài GV hướng dẫn các em làm phần a, sau đó yêu cầu tự làm
phần b. - 3 em lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào
nháp, nhận xét bài bạn. + Brao, Nốp, Ngơn
+ HS đọc đề + Trả lời theo yêu cầu của GV
+ Số 6 + Vì số 6 chia hết cho 2 nhưng không chia
hết cho 5 + Số 0
+ Chia hết cho 3 vì tổng số các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho
+ Số 6
+ Chia hết cho 2 và 3
+ HS tự làm bài - Gv gọi HS lên bảng sửa
+ Đọc bài nối tiếp
TUẦN : 23 - 14 -
- Gọi 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp. - GV nhận xét và cho điểm HS.
Bài 3: - Gọi HS đọc đề bài, sau đó hỏi: Muốn biết
trong các phân số đã cho phân số nào bằng phân số
9 5
ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS làm bài.
+ Hs thực hiện
Rút gọn các phân số đã cho ta có:
9 5
7 :
63 7
: 35
63 35
; 5
9 5
: 25
5 :
45 25
45 ;
6 5
3 :
18 3
: 15
18 15
; 9
5 4
: 36
4 :
20 36
20 =
= =
= =
= =
=
Vậy các phân số bằng
9 5

63 35
; 36
20
GV chữa bài và cho điểm Hs.. Bài 4
- GV gọi 1 HS đọc đề bài. Sau đó tự làm bài
- GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 5:
- GV vẽ hình như SGK lên bảng, yêu cầu Hs đọc và tự làm bài.
- GV lần lượt đọc các câu hỏi trước lớp cho HS trả lời để chữa bài.

3. Củng cố – dặn dò: - GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà làm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. Kiểm tra :

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×