Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Mục tiêu: Đồ dùng dạy – học: + Nội dung các tình huống, trò chơi. Hoạt động dạy – học

Mục tiêu: Đồ dùng dạy – học: + Nội dung các tình huống, trò chơi. Hoạt động dạy – học

Tải bản đầy đủ - 37trang

Đạo đức GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

I. Mục tiêu:


• Kiến thức: Giúp HS:
- Hiểu được ý nghóa của việc giữ gìn các công trình công cộng là giữ gìn tài sản chung của xã hội. Thái độ:
-Có ý thức giữ gìn , bảo vệ các công trình công cộng Đồng tình khen ngợi những người tham gia giữ gìn các công trình cong cộng ; không đồng tình với
những người chưa tham gia hoặc không có ý thức giữ gìn các công trình công cộng . Hành vi:
Tích cực tham gia vào việc giữ gìn các công trình công cộng Tuyên truyền để mọi người tham gia tích cực vào việc giữ gìn các công trình công cộng.
II. Đồ dùng dạy – học: + Nội dung các tình huống, trò chơi.

III. Hoạt động dạy – học


Hoạt động dạy Hoạt động học
- Kiẻm tra : + 3 em đọc phần ghi nhớ.
+ Nhận xét cho điểm 3- Bài mới : GTB - Ghi đề
Hoạt động Xử lí tình huống +Thảo luận lớp: thảo luận cặp đôi, giải thích đóng vai
xử lí tình huống + nhận xét các câu hỏi trả lời của HS
Kết luận : Công trình công côngj là tài sản chung của xã hội . Mọi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ , giữ
gìn . Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến
+ GV giao nhiệm vụ cho các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận.
+ Cho đại diện các nhóm trình bày, lớp theo dõi nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.
+ GV đưa ra nội dung : Nam ,Hùng leo trèo lên các tượng đá của nhà chùa ?
Gần đến tết , mọi người trong xóm quét dọn sạch sẽ xóm ngõ ?
Đi tham quan , bắt chước các anh chò lớn , Quân và Dũng rủ nhau khắc tên trên thân cây ,
Các cô chú thợ điện sửa lại cột điện bò hỏng . + Gv theo dõi nhận xét
H- Vậy giữ gìn các công trình công cộng em cần phải làm gì ?
Kết luận : Mọi người dân không kể già , trẻ , nghề Nis ,Thìm , Vi
HS theo dõi
+ Các nhóm trao đổi và thảo luận nội dung theo yêu cầu của GV, sau đó
trình bày, lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.
+ HS tự trả lời theo ý của mình + Lần lượt HS nhắc lại.
+ Gọi HS đọc nội dung bài tập + HS nhắc lại.
+ Đại diện HS trình bày + Sai , Vì …..
+ Đúng , Vì …… + Hai bạn làm sai , Vì ……
+ Làm việc này là đúng , vì …..
+ HS lắng nghe , trả lời + Không leo trèo lên các tượng đá ,
công trình công cộng + tham gia dọn dẹp giữ gìn vệ sinh
chung Có ý thức bảo vệ của chung
TUẦN : 23 - 3 -
nghiệp …đều phải có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ các công trình công cộng
Hoạt động 3 Liên hệ thực tế + Chia 4 nhóm thảo luận theo câu hỏi sau
1- Hãy kể tên 3 công trình công cộng mà nhóm em biết ?
2- Em hãy đề ra một số hoạt động , việc làm để bảo vệ , giữ gìn công trình công cộng đó.
+ Nhận xét câu trả lời , rút ra ghi nhớ + Đọc ghi nhớ
3- Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, dặn HS học bài và chuẩn bò
tiết sau. +Không khắc tên làm hư hỏng các tài
sản chung + Nhắc lại
+ Nhóm 1 và 3 + Nhóm 2 và 4
+ Các nhóm trình bày +Lớp theo dõi , bổ sung
+ Đọc nối tiếp
Thể dục
BẬT XA, TRÒ CHƠI: “CON SÂU ĐO”
I. Mục tiêu + Học kó thuật bật xa . Yêu cầu biết được cách thực hiện động tác tương đối đúng
+ Chơi trò chơi: Con sâu đo . Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi. II. Đòa điểm và phương tiện
+ Dọn vệ sinh sân trường. + Còi, dụng cụ để chơi trò chơi.

III. Nội dung và phương pháp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Đồ dùng dạy – học: + Nội dung các tình huống, trò chơi. Hoạt động dạy – học

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×