Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài làm thêm về nhà và

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài làm thêm về nhà và

Tải bản đầy đủ - 31trang

- Nêu thời gian và nhiệm vụ theo quy trình. + GV phân chia nhóm, nơi làm việc.
Lưu ý: - Thực hiện đúng thao tác trong quy trình.
- Chú ý đảm bảo an toàn trong khi làm. + Yêu cầu HS thực hành.
+ Nhắc HS bảo vệ cây trồng không làm gãy cành , cây ….
+ Vệ sinh dụng cụ, tay chân sau khi thực hành. Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập.
+ GV gợi ý để HS đánh giá két quả thực hành theo các tiêu chuẩn sau:
- Chuẩn bò đầy đủ dụng cụ, vật liệu lao động. - Đúng thao tác kó thuật
- Hoàn thành đúng thời gian. + GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS.
3. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học.
+ Dặn HS chuẩn bò tiết sau. + 2 HS nêu.
+ HS thực hiện theo nhóm.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
+ HS đánh giá theo các tiêu chuẩn.
+ Lớp lắng nghe. + HS nhớ và chuẩn bò tiết sau.
Toán LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu + Rèn kó năng so sánh hai phân số khác mẫu số
+ Giới thiệu so sánh hai phân số cùng tử số II. Đồ dùng dạy –học
+ Giải các bài tập III. Hoạt động dạy –học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài làm thêm về nhà và
kiểm tra vở ở nhà của 1 số em khác. +Nêu cách so sánh hai phân số khác mẫu số
+ Nhận xét và ghi điểm. 2 .Dạy bài mới : GV giới thiệu bài.
Hướng dẫn HS luyện tập. Bài 1:
+ Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. + Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm như thế
nào ?. a-
8 7
8 5
b- Rút gọn
5 3
25 15
=
c- Giữ nguyên
10 6
20 11
-Cương ,Nốp -. Lớp theo dõi và nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc lại.
+ 1 HS đọc. + Lần lượt HS nêu được cách so sánh
hai phân số + 1 HS đọc.
+ 3 HS lên bảng làm, lớp nhận xét. + HS làm vào vở
TUẦN : 22 - 28 -
Giáo Viên: Dương Văn Lý
Bài 2: + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
+GV viết phần a lên bảng HS suy nghó trả lời so sánh 2 phân số
8 7
7 8
va
Gv thống nhất cách so sánh : +Quy đồng mẫu số các phân số rồi so sánh
+So sánh với 1 -
HS thực hiện cách so sánh - Gv yêu cầu HS tự làm các bài còn lại
Bài 3: Yêu cầu HS đọc kó đề bài
+ HS nhận xét tử số và mẫu số của hai phân số trên
Bài 4: + Gọi HS đọc bài toán, lớp đọc thầm theo.
+ Yêu cầu 2 HS tìm hiểu và nêu cách làm a các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:.
7 6
; 7
5 ;
7 4
b Qui đồng mẫu số các phân số rồi viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :
6 5
; 4
3 ;
3 2
+ Gv sửa bài và cho điểm 3 Củng cố, dặn dò:
+ GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm bài thêm ở nhà, dặn HS chuẩn bò tiết sau.
+ 1 HS đọc. + HS quan sát theo dõi trên bảng.
Nhận xét
1 8
7 ;
1 7
8 8
7 7
8
+ HS thực hiện vào vở + 2 HS nêu.
-
7 4
5 4
+ 1 HS đọc. + 2 HS tìm hiểu và nêu cách qui
đồng + 1 HS lên bảng thực hiện , HS vào
vở rồi nhận xét.
+ HS lắng nghe và ghi bài về nhà.
Chính tả SẦU RIÊNG
I. Mục đích yêu cầu: +HS nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn Sầu Riêng
+ Làm đúng các bài tập phân biệt những từ ngữ có âm, vần dễ lẫn: ln , út úc II. Đồ dùng dạy học
+ Bủng viết sẵn nội dung bài tập 2 a III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Mở đầu: + GV nêu gương 1 số HS viết chữ đẹp, có tư thế ngồi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài làm thêm về nhà và

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×