Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Kiểm tra bài cũ :

Kiểm tra bài cũ :

Tải bản đầy đủ - 31trang

+ Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập . + GV mở bảng phụ đã viết sẵn vế B , đính bên
cạnh những thẻ ghi sẵn các thành ngữ ở vế A; mời 1 HS lên bảng làm bài.
+ GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học.
+ Dặn HS ghi nhớ những từ ngữ và thành ngữ vừa được cung cấp ;chuẩn bò bài sau.
- 1 HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét -
2-3 HS dọc lại bảng kết quả
Mặt tươi như hoa , em mỉm cười chào mọi người.
Ai cũng khen chò Ba đẹp người , đẹp nết. Ai viết cẩu thả thì chắc chắn chữ như gà bới.
+ HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
Toán SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ

I. Mục tiêu :


Giúp HS : + Biết so sánh hai phân số khác mẫu số bằng cách quy đồng mẫu số hai phân số đó
+ Củng cố về so sánh hai phân số khác mẫu số + GDHS tính cẩn thận, chính xác.
II-Đồ dùng dạy học: + Sử dụng hình vẽ trong SGK

III. Hoạt động dạy – học


Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ :


+ Gọi 3 HS lên bảng làm 3 bài tập sau: 1.So sánh hai phân số sau:
3 và 1 ; 13 vaø 15 5 5 17 17
Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: a 1 ; 4 ; 3 b 12 ; 16 ; 10
5 5 5 11 11 11 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS so sánh hai
phân số khác mẫu số
-GV nêu ví dụ:So sánh hai phân số 2 và 3 3 4
- Yêu cầu HS nhận xét mẫu số của hai phân số
trên - GV đính hai băng giấy như hình vẽ ở SGK
lên bảng, yêu cầu HS quan sát và so sánh .
- Yêu cầu HS quy đồng mẫu số hai phân số rồi so sánh
-Anh ,nh ,Ròi - Cả lớp làm nháp rồi nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc lại tên bài
2và 3 là hai phân số khác mẫu số 3 4
-HS nhận thấy được 3 lớn hơn 2 4 3
- HS thực hiện quy đồng mẫu số hai phân so árồi so sánh:
2 2 x 4 8 3 3 x 3 9 --= ------ = --- ; --- = ------- = ---
3 3 x 4 12 4 4 x 3 12
TUAÀN : 22 - 23 -
Giáo Viên: Dương Văn Lý
H. Muốn so sánh hai pân số khác mẫu số ta làm như thế nào?â
Hoạt động 2 :Thực hành Bài 1 : So sánh hai phân số
Yêu cầu HS tự làm bài , gọi 3 HS thực hiện ở õ bảng. GV nhận xét.
Bài 2 : Rút gọn rồi so sánh hai phân số - Yêu cầu HS nhắc lại cách rút gọn phân số rồi
làm bài. - GV nhận xét kết quả đúng.
Bài 3: + GV yêu cầu HS nêu lại đề bài, sau đó suy
nghó và làm rồi nêu kết quả.
3.Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học và dặn HS làm bài ở
nhà. 8 9 9 8
--- --- hoaëc ---- ---- 12 12 12 12
Kết luận: 2 3 3 2
-- -- hoaëc --- --- 3 4 4 3
-Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ,ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi
so sánh các tử số của hai phân số mới. Nhiều HS nhắc lại
HS tự làm bài , 3 HS thực hiện ở bảng, lớp nhận xét bài làm đúng.
- HS làm bài vào vởû, 2 em làm ở phiếu lớn để đính lên bảng.
- HS nhận xét và sửa bài nếu sai.
+ 1 HS đọc. + HS chú ý theo dõi
+ HS tự làm rồi nêu kết quả: “ Mai ăn
8 3
cái bánh tức là ăn
40 15
cái bánh.Hoa ăn
5 2
cái bánh tức là ăn
40 16
;vì
40 16
lớn hơn
40 15
nên Hoa ăn nhiều bánh hơn. + HS lắng nghe và làm bài ở nhà.
Khoa học ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG tt

I.Mục tiêu: Giúp HS:


+ Biết được một số loại tiếng ồn . +Hiểu được tác hại của tiếng ồnvà một số biện pháp phòng chống.
+ Luôn có ý thức thực hiện một số hoạt động đơn giảng góp phần chống ô nhiễm tiếng ồn cho bản thân và những người xung quanh; tuyên truyền mọi người xung quanh cùng thực hiện.

II. Đồ dùng dạy học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ :

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×