Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm bài tập. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học.

Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm bài tập. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ - 31trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm bài tập. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×