Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Vun xới cho rau, hoa. H: Nêu tác dụng của vun gốc? Củng cố, dặn dò: + GV hệ thống nội dung bài học, yêu cầu HS nhắc lại. Phần cơ bản .

Vun xới cho rau, hoa. H: Nêu tác dụng của vun gốc? Củng cố, dặn dò: + GV hệ thống nội dung bài học, yêu cầu HS nhắc lại. Phần cơ bản .

Tải bản đầy đủ - 31trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vun xới cho rau, hoa. H: Nêu tác dụng của vun gốc? Củng cố, dặn dò: + GV hệ thống nội dung bài học, yêu cầu HS nhắc lại. Phần cơ bản .

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×