Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Vun xới cho rau, hoa. H: Nêu tác dụng của vun gốc? Củng cố, dặn dò: + GV hệ thống nội dung bài học, yêu cầu HS nhắc lại. Phần cơ bản .

Vun xới cho rau, hoa. H: Nêu tác dụng của vun gốc? Củng cố, dặn dò: + GV hệ thống nội dung bài học, yêu cầu HS nhắc lại. Phần cơ bản .

Tải bản đầy đủ - 31trang

+ Hướng dẫn HS quan sát hình 2 SGK. Nhận xét về khoảng cách và sự phát triển của cây cà rốt?
+ GV hướng dẫn HS tỉa cây: Chỉ nhổ tỉa những cây cong queo, gầy yếu , sâu bệnh, nếu gieo hốc thì nhổ
bớt những cây nhỏ, nếu gieo hàng thì nhổ khoảng cách giữa các cây.
3. Làm cỏ: + Gợi ý HS quan sát và nêu những cây thường mọc
trên những luống rau? H: Nêu những tác hại của cỏ dại đối với cây rau, hoa?
GV nhận xét và kết luận: Trên luống trồng rau, hoa thường có cỏ dại. Cỏ dại hút tranh nước, chất dinh
dưỡng của cây và che lấp ánh sáng làm cho cây phát triển kém. Vì vậy phải thường xuyên làm cỏ cho cây
rau, hoa. + GV lưu ý cho HS:
- Dùng dầm xới nhổ cỏ nhẹ nhàng tránh làm bật gốc cây khi cỏ mọc sát gốc.
- Cỏ làm xong thu gọn vào một chỗ đem đổ hoặc phơi khô rồi đốt.
4. Vun xới cho rau, hoa. H: Nêu tác dụng của vun gốc?
+ GV nhận xét và kết luận về mục đích của việc vun xới.
+ Hướng dẫn HS quan sát hình 3 SGK và yêu cầu HS nêu dụng cụ vun xới , cách xới đất?
+ GV làm mẫu và nhắc nhở HS một số chú ý: - Không làm gãy cây hoặc làm cây sây sát.
- Kết hợp xới đất, vun gốc, không vun quá cao làm lấp thân cây.
3. Củng cố, dặn dò: + GV hệ thống nội dung bài học, yêu cầu HS nhắc lại.
+ GV nhận xét tiết học, dặn HS học bài và chuẩn bò tiết sau.
- Loại bỏ bớt một số cây trên luống để đảm bảo khoảng cách cho những cây
còn lại sinh trưởng và phát triển. + HS quan sát và lắng nghe.
+ HS quan sát và trả lời câu hỏi. - Hút tranh nước, chất dinh dưỡng
trong đất. + HS lắng nghe.
Vun gốc cho cây không đổ, rễ cây phát triển mạnh.
+ HS quan sát hình 3 SGK. + HS theo dõi và lắng nghe.
+ HS chú ý và nhắc lại. + HS nhớ và thực hiện yêu cầu của
GV.
Thể dục NHẢY DÂY
TRÒ CHƠI: “ĐI QUA CẦU” I. Mục tiêu
+ Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng. + Chơi trò chơi: Đi qua cầu. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.
TUẦN : 22 - 16 -
Giaùo Viên: Dương Văn Lý
Nội dung Phương pháp
Đònh lượng 1. Phần mở đầu
.

2. Phần cơ bản .


3 Phần kết thúc .
+Tập hợp , Khởi động + Lớp trưởng tập hợp lớp.
+ GV phổ biến nội dung bài học. + Khởi động các khớp cổ tay, chân, đi đều 1 vòng tròn,
chạy chậm trên đòa hình tự nhiên. +ĐHĐN
+ Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. + GV làm mẫu động tác so day, quay dây kết hợp giải
thích từng cử động để HS nắm được. + HS đứng tại chỗ, chụm hai chân bật nhảy không có
dây vài lần, rồi mới nhảy có dây. + GV yêu cầu vài HS nhắc lại cách so dây.
+ Cho HS luyện tập theo nhóm. GV theo dõi, sửa chữa động tác cho HS.
+ GV chỉ đònh một số em ra thực hiện cho cả lớp quan sát và nhận xét.
GV nêu trò chơi và phổ biến cách chơi. + Yêu cầu HS khởi động trước khi chơi để đảm bảo an
toàn. + Hòi tónh , tập hợp
+ Cho HS chơi và nhắc các em khi đi qua cầu + GV hướng dẫn cách chơi theo SHD
+ HS thực hiện chơi + HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
+ GV nhận xét ,đánh giá kết quả giờ học, dặn HS về nhà ôn nội dung nhảy dây đã học.
5 phút
22 phút 12 phút
10 phút
5 phút
Toán LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: Giúp HS:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vun xới cho rau, hoa. H: Nêu tác dụng của vun gốc? Củng cố, dặn dò: + GV hệ thống nội dung bài học, yêu cầu HS nhắc lại. Phần cơ bản .

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×