Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bò của các nhóm. Tỉa cây: H: Thế nào là tỉa cây? Tỉa cây nhằm mục đích gì? Làm cỏ: + Gợi ý HS quan sát và nêu những cây thường mọc

Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bò của các nhóm. Tỉa cây: H: Thế nào là tỉa cây? Tỉa cây nhằm mục đích gì? Làm cỏ: + Gợi ý HS quan sát và nêu những cây thường mọc

Tải bản đầy đủ - 31trang

- 1 HS đọc nối tiếp tự ghi lại kết quả quan sát.
+ 3 đến 5 HS đọc bài làm của mình. + Nhận xét.
HS lắng nghe
Kó thuật CHĂM SÓC RAU, HOA

H. Mục tiêu


+ HS biết được mục đích, tác dụng, cách tiến hành một số công việc chăm sóc cây rau, hoa. + Làm được một số công việc chăm sóc ra, hoa.
+ Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây rau, hoa. II. Đồ dùng dạy – học
+ Dầm xới hoặc cuốc. + Bình tưới nước.

III. Hoạt động dạy – học


Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bò của các nhóm.


2.Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: HD học sinh tìm hiểu mục đích, cách
tiến hành và thao tác kó thuâït chăm sóc cây. 1`. Tưới nước cho cây:
+ GV cho HS quan sát tranh. H: Ở gia đình em thường tưới nước cho cậy rau, hoa
vào lúc nào? Bằng dụng cụ gì?
+ GV có thể làm mẫu thao tác cho HS quan sát. + GV nhận xét và giải thích tại sao phải tưới nước lúc
trời râm mát. để cho nước đỡ bay hơi. + GV chỉ đònh 1 HS làm lại thao tác tưới nước cho cây.
2. Tỉa cây: H: Thế nào là tỉa cây? Tỉa cây nhằm mục đích gì?
- Kiểm tra theo nhóm.
+ HS quan sát hình 1 SGK. - Lần lượt HS nêu:
+ Dùng gáo múc nước, bình tưới hoa sen hoặc vòi phun.
+ HS theo dõi và quan sát.
+ Lần lượt 2 HS thực hiện.
TUẦN : 22 - 15 -
Giáo Viên: Dương Văn Lý
+ Hướng dẫn HS quan sát hình 2 SGK. Nhận xét về khoảng cách và sự phát triển của cây cà rốt?
+ GV hướng dẫn HS tỉa cây: Chỉ nhổ tỉa những cây cong queo, gầy yếu , sâu bệnh, nếu gieo hốc thì nhổ
bớt những cây nhỏ, nếu gieo hàng thì nhổ khoảng cách giữa các cây.
3. Làm cỏ: + Gợi ý HS quan sát và nêu những cây thường mọc
trên những luống rau? H: Nêu những tác hại của cỏ dại đối với cây rau, hoa?
GV nhận xét và kết luận: Trên luống trồng rau, hoa thường có cỏ dại. Cỏ dại hút tranh nước, chất dinh
dưỡng của cây và che lấp ánh sáng làm cho cây phát triển kém. Vì vậy phải thường xuyên làm cỏ cho cây
rau, hoa. + GV lưu ý cho HS:
- Dùng dầm xới nhổ cỏ nhẹ nhàng tránh làm bật gốc cây khi cỏ mọc sát gốc.
- Cỏ làm xong thu gọn vào một chỗ đem đổ hoặc phơi khô rồi đốt.
4. Vun xới cho rau, hoa. H: Nêu tác dụng của vun gốc?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bò của các nhóm. Tỉa cây: H: Thế nào là tỉa cây? Tỉa cây nhằm mục đích gì? Làm cỏ: + Gợi ý HS quan sát và nêu những cây thường mọc

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×