Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở tiết

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở tiết

Tải bản đầy đủ - 31trang

Toán SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ
I Mục tiêu + Giúp HS
+Biết so sánh hai phân số có cùng mẫu số + Củng cố về nhận biết một phân số bé hơn hoặc lớn hơn 1
.II- Đồ dùng dạy học : Sử dụng hình vẽ trong SGK III. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở tiết
trước và kiểm tra vở bài tập ở nhà của các em khác. + GV nhận xét và ghi điểm.
2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoatï động 1 : GV hướng dẫn HS so sánh hai phân số
có cùng mẫu số : GV giới thiệu hình vẽ và nêu câu hỏi để HS tự tìm ra
câu trả lời Độ dài của doạn thẳng AC=
5 2
độ dài đoạn thẳng AB Độ dài đoạn thẳng AD =
5 3
độ dài đoạn thẳng AB GV cho HS so sánh độ dài của đoạn thẳng AC và AD
từ kết quả đó so sánh mà nhận biết +
5 2
5 3
5 3
5 2
hay
+ Em có nhận xét gì về mẫu số và tử số của hai phân số trên ?
+ Vậy muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số ta chỉ việc làm NTN?
+ GV yêu cầu hs nêu lại cách so sánh + Hoạt động 2 : Luyện tập thực hành
Bài1 : Hs tự so sánh rồi báo cáo trước lớp + GV theo dõi , sửa bài
+ GV yêu cầu HS giải thích cách so sánh Bài 2 : GV nêu yêu cầu , Hs giải quyết
1 5
2 1
5 5
5 5
5 2
= nen
ma
+ GV tiến hành như trên với cặp phân số
5 5
5 8
va
+ HS làm tiêùp các bài còn lại
1 7
12 ;
1 9
9 ;
1 5
6 ;
1 3
7 ;
1 5
4 ;
1 2
1 =
- Cương,Đạt - HS lắng nghe v à nhắc lại.
+ 1 HS đọc. + HS tự nêu, sau đó nhận xét sửa bài.
+ 2 HS tìm hiểu và nêu cách giải + 1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở
nháp rồi nhận xét.
+ HS tự so sánh + Hai phân số có mẫu số bằng nhau
+Ta chỉ so sánh tử số với nhau , phân số có tử số lớn thì lớn hơn , phân số
nào có tử số bé thì bé hơn + HS nêu nối tiếp
- Hs làm bài
11 9
11 2
; 8
5 8
7 ;
3 2
3 4
; 7
5 7
3
+ 1 HS đọc, tự giải vào vở. + Nhận xét bài của bạn trên bảng.
+HS rút ra
1 5
5 5
5 5
8 =
ma
Nên
1 5
8
+ Những phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì lớn hơn 1
+ Hs làm bài vào vở + Các phân số bé hơn 1 , có mẫu số là
5 , tử số lớn hơn 0 là :
TUẦN : 22 - 12 -
Giáo Viên: Dương Văn Lý
5 4
; 5
3 ;
5 2
; 5
1
+ HS lắng nghe và làm bài ở nhà.
3. Củng cố, dặn dò + GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm bài tập ở nhà. bài 3.
+ Chuẩn bò bài ở nhà
Ngày soạn:13 2 Ngày dạy: Thứ tư, ngày 15 tháng 2 năm 2006.
Tập làm văn LUYỆN TẬP QUAN SÁT CÂY CỐI
I. Mục đích yêu cầu: + HS biết cách quan sát cây cối, trình tự quan sát, kết hợp các giác quan khi quan sát
cây cối. nhận ra được sự khác nhau và giống nhau giữa miêu tả một loài cây với miêu tả một cái cây.
+ Quan sát và ghi lại được kết quả quan sát một cái cây cụ thể. II. Đồ dùng dạy học
+ Giấy khổ to viết sắn nội dung bài 1a. + Bảng phụ viết sẵn lời giải bài 1d, c, e.

III. Hoạt động dạy – học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở tiết

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×