Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Mục tiêu Sau bài học, H S nêu được : Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Mục tiêu Sau bài học, H S nêu được : Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ - 31trang

+ Đại diện mỗi nhóm 1 em kể. + Nhận xét từng bạn.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
Lòch sử và đòa lí TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ

I. Mục tiêu Sau bài học, H S nêu được :


+ Nhà hậu Lê rất quan tâm đến giáo dục , tổ chức dạy học thi cử ,nội dung dạy học dưới thời Hậu Lê
+ Những việc làm dưới thời Hậu Lê để khuyến khích việc học tập. II. Đồ dùng dạy – học
+ Phiếu học tập cho HS. + Tranh minh học SGK.

III. Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy


Hoạt động học 1. Kiểm tra bài cũ:
+ GV gọi 3 HS lên bảng trả lời 3 câu hỏi ở cuối bài H- Nêu nội dung chính của bộ luật Hồng Đức
H-Luật Hồng đức có điểm nào nổi bật - Đọc ghi nhớ ?
+ GV nhận xét việc học bài ở nhà của HS và ghi điểm.
2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tổ chức giáo dục Hậu Lê
+ GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm. + Phát phiếu học tập cho HS và yêu cầu HS thảo
luận nhóm để hoàn thành phiếu. Anh nh Đạt trả lời.. Lớp theo dõi và nhận
xét.
+ HS làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.
Phiếu học tập Nhóm……………
+ Trả lời câu hỏi
1- Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học NTN ? 2- Dưới thời Lê những ai được vào học trường Quốc Tử Giám ?
3- Nội dung học tập và thi cử dưới thời Hậu Lê là gì ? 4- Nền nếp thi cử dưới thời Hậu Lê được quy đònh NTN ?
- GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày , các nhóm khác theo dõi bổ sung
- GV tổng kết HĐ1
Hoạt động 2: Những biện pháp khuyến khích học
TUẦN : 22 - 9 -
Giáo Viên: Dương Văn Lý
GV kết luận: Nhà Hậu Lê rất quan tâm đến vấn đề học tập .Sự phát
triển của Giáo dục đã góp phần quan trọng không chỉ đối với việc xây dựng nhà nước , mà còn nâng cao trình
độ dân trí và văn hoá người Việt 3. Củng cố, dặn dò:
H: Theo em qua bài học này em có suy nghó gì về việc Giáo dục thời Hậu Lê ?
+ Yêu cầu HS nêu bài học. + Về nhà học bài chuẩn bò bài sau
+ HS lắng nghe. + 1 HS đọc.
+ HS đọc thầm SGK .+ HS lắng nghe.
+Tổ chức lễ xướng danh +Tổ chức lễ vinh quy
+ Khắc tên người đỗ đạt cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh
người có tài + Ngoài ra còn kiểm tra đònh kì trình
độ của quan lại …..
+ Lắng nhge , nhắc lại
+ Nhắc lại nối tiếp
LUYỆN TỪ VÀ CÂU CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
I. Mục đích yêu cầu: + HS hiểu cấu tạo và ý nghóa của bộ phận chủ ngữ CN trong câu kể Ai thế nào?
+ Biết xác đònh bộ phận CN trong câu kể Ai thế nào ?, biết đặt câu với bộ phận CN cho sẵn trong đoạn văn .

II. Đồ dùng dạy – học Bảng phụ viết đoạn văn phần nhận xét.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Sau bài học, H S nêu được : Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×