Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Giới thiệu bài: 3 phút + GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. Dạy bài mới: Hoạt động 1: 10 phút Tìm hiểu các điều Nứơc: H: Cây trồng lấy nước ở đâu? nh sáng: + Yêu cầu HS quan sát tranh.

Giới thiệu bài: 3 phút + GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. Dạy bài mới: Hoạt động 1: 10 phút Tìm hiểu các điều Nứơc: H: Cây trồng lấy nước ở đâu? nh sáng: + Yêu cầu HS quan sát tranh.

Tải bản đầy đủ - 42trang

1. Giới thiệu bài: 3 phút + GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học.

2. Dạy bài mới: Hoạt động 1: 10 phút Tìm hiểu các điều


kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau, hoa.
+ GV treo tranh, hướng dẫn HS quan sát tranh hình 2 và trả lời câu hỏi.
H: Cây rau và hoa cần những điều kiện ngoại cảnh nào?
+ GV nhận xét và kết luận câu trả lời của HS. Hoạt động 2: 20 phút Tìm hiểu ảnh hưởng
của các điều kiện ngoại cảnh đối với sự sinh trưởng phát triển của cây rau, hoa.
+ GV gọi HS đọc SGK. + Gợi ý để HS nêu ảnh hưởng của từng điều
kiện ngoại cảnh đối với cây rau và hoa. 1. Nhiệt độ:
H: Nhiệt độ không khí có nguồn gốc từ đâu? H: Nhiệt độ cacù mùa trong năm có giống nhau
không? H: Nêu tên 1 số loại rau, hoa trồng ở các mùa
khác nhau
GV kết luận: Mỗi loại rau, hoa đều phát triển tốt ở khoảng nhiệt độ thích hợp. Vì vậy ta
phải chon thời điểm thích hợp trong năm để gieo trồng thì mới đạt kết quả cao.
2. Nứơc: H: Cây trồng lấy nước ở đâu?
H: Nước có tác dụng như thế nào đối với cây? H: Cây có hiện tượng gì khi thiếu nước hoặc
thừa nước? GV kết kuận: Thiếu nước cây chậm lớn và
héo, thừa nước cây bò úng, bộ rễ không hoạt động được.
3. nh sáng: + Yêu cầu HS quan sát tranh.
H: Cây nhận ánh sáng từ đâu? H: nh sáng có tác dụng thế nào đối với cây
rau, hoa? H: Quan sát những cây trồng trong bóng râm
+ HS lắng nghe và nhắc lại tên bài.
+ HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- …gồm nhiệt độ, nước, ánh sáng, chất dinh dưỡng, đất, không khí.
+ 1 HS đọc.Lớp suy nghó trả lời.
+ Từ mặt trời. + Không.
+ Mùa đông trồng bắp cải, su hào, mùa hè trồng rau muống, mướp,
rau dền. + HS lắng nghe.
+ Tư đất, nước mưa, không khí. + Nước hoà tan chất dinh dưỡng…
+ HS suy nghó trả lời, em khác nhận xét và bổ sung.
+ HS lắng nghe.
+ HS quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.
+ Từ mặt trời. + Giúp cho cây quang hợp, tạo
thức ăn nuôi cây. + Thân cây yếu ớt, vươn dài, lá
TUẦN 21 41
Dương Văn Lý
em thấy như thế nào? H: Muốn cây đủ ánh sáng làm như thế nào?
GV nhận xét câu trả lời của HS và tóm tắt theo SGK.
4. Chất ding dưỡng: H: Nêu các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu bài: 3 phút + GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. Dạy bài mới: Hoạt động 1: 10 phút Tìm hiểu các điều Nứơc: H: Cây trồng lấy nước ở đâu? nh sáng: + Yêu cầu HS quan sát tranh.

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×