Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Mở đầu : 5 phút Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học.

Mở đầu : 5 phút Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ - 42trang

bảng. - Qui đồng mẫu số 2 phân số
30 23
; 12
7
với MSC là 30
60 46
2 30
2 23
30 23
; 60
35 5
12 5
7 12
7 =
= =
= x
x x
x
3 Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm bài
thêm ở nhà bài 5, dặn HS chuẩn bò tiết sau. + HS lắng nghe và ghi bài về nhà.
Chính tả
CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI
I. Mục đích yêu cầu: + HS nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn chuyện cổ tích về
loài người. + Làm đúng các bài tập phân biệt rdgi và dấu hỏi dấu ngã
II. Đồ dùng dạy học + Ba tờ phiếu viết sẵn nội dung bài tập 2 avà 2b.

III. Hoạt động dạy – học


Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Mở đầu : 5 phút


+ GV nêu gương 1 số HS viết chữ đẹp, có tư thế ngồi viết đúng khuyến khích cả lớp học tốt tiết
chính tả. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe viết.15 phút
+ GV đọc bài chính tả chuyện cổ tích về loài người.
+ Gọi HS đọc lại, lớp đọc thầm theo. H: Đoạn văn nói điều gì?
+ Yêu cầu HS nêu các tiếng khó viết trong bài. + Gọi 2 HS lên bảng viết, lớp viết nháp rồi nhận
xét bạn viết trên bảng. + GV nhắc nhở HS cách trình bày bài viết khi
viết. + GV đọc từng câu cho HS viết bài.
+ GV đọc lại từng câu cho HS soát lỗi, báo lỗi. + GV thu 5 bài chấm và nhận xét, lớp đổi vở
soát lỗi cho nhau. + HS lắng nghe.
+ HS chú ý theo dõi. + 1 HS đọc.
- Khi con sinh ra phải có mẹ có cha ………..
- HS lắng nghe. + HS chú ý nghe và viết bài.
+ HS dò lỗi và soát lỗi. + HS đổi vở, soát lỗi.
TUẦN 21 38
Dương Văn Lý
Nhận xét chung. Hoạt động 2: Luyện tập 15 phút
Bài 2a: + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
+ Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn, sau đó làm bài vào vở bài tập.
+ GV dán 3 tờ phiếu đã viết nội dung bài. Cho HS làm tiếp sức trên bảng, gạch chân những chữ
viết sai., viết lại những chữ đúng. + Yêu cầu 1 em đọc lại. GV chốt lời giải đúng.
Bài 2b: + GV nêu yêu cầu bài tập.
+ GV dán sẵn 2 băng giấy lên bảng mời 2 HS lên bảng làm bài, sau đó từng em đọc kết quả,
lớp và GV nhận xét. GV kết luận lời giải đúng. - Dáng , dần , điểm , rắn thẳm , dài , rỡ , mẫn …
3. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học.
+ Dặn HS chuẩn bò tiết sau. - HS lắng nghe.
+ 1 HS đọc. + Lớp đọc thầm, làm bài vào vở.
+ HS thi làm tiếp sức trên bảng.
+ 1 HS đọc những từ đúng. + 1 HS nêu yêu cầu.
+ 2 HS lên bảng làm.
+ HS đọc lại đoạn văn - Tiếp nối nhau đặt câu
+ HS lắng nghe và thực hiện.
SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu + Đánh giá, nhận xét các hoạt động trong tuần 21 vừa qua và lập kế hoạch tuần 22.
+ Giáo dục HS luôn có ý thức tự giác và tinh thần tập thể. II. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động 1: Đánh giá, nhận xét các hoạt động ở tuần 21 a Các tổ trưởng lên tổng kết thi đua của tổ trong tuần.
b GV nhận xét và đánh giá từng hoạt động ở lớp trong tuần. Về nề nếp và chuyên cần: Nề nếp duy trì và thực hiện tốt. Trong tuần không có em
nào nghỉ học. Về học tập: + Nhiều em đã có sự tiến bộ như : Phong, Thảo, Thành, … .
+ Tuy nhiên vẫn còn 1 số em chưa có sự cố gắng trong học tập. Các hoạt động khác: Tham gia sinh hoạt Đội đầy đủ.
Hoạt động 2: Kế hoạch tuần 22. + Duy trì tốt nề nếp và chuyên cần.
+ Tiếp tục thi đua học tập và tham gia các phong trào do trường ,lớp đề ra.. + Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
+ Tích cực rèn chữ và giữ vở sạch, chữ đẹp.
TUẦN 21 39
Dương Văn Lý
Kó thuật ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH CỦA CÂY RAU, HOA
I. Mục tiêu + HS biết đựơc các điều kiện ngoại cảnh và ảnh hưởng của chúng đối với cây rau, hoa.
+ HS có ý thức chăm sóc cây rau, hoa đúng kó thuật. II. Đồ dùng dạy học
+ Sưu tầm một số tranh ảnh minh hoạ. III.Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy Hoạt động học
TUẦN 21 40
Dương Văn Lý
1. Giới thiệu bài: 3 phút + GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mở đầu : 5 phút Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×