Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Mục tiêu + Sau bài học, HS biết Mục tiêu + Giúp HS củng cố và hình thành kó năng rút gọn phân số Đò dùng dạy học + Sử dụng mô hình hay hình vẽ SGK. Đồ dùng dạy học + các bài tập Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Mục tiêu + Sau bài học, HS biết Mục tiêu + Giúp HS củng cố và hình thành kó năng rút gọn phân số Đò dùng dạy học + Sử dụng mô hình hay hình vẽ SGK. Đồ dùng dạy học + các bài tập Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ - 42trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu + Sau bài học, HS biết Mục tiêu + Giúp HS củng cố và hình thành kó năng rút gọn phân số Đò dùng dạy học + Sử dụng mô hình hay hình vẽ SGK. Đồ dùng dạy học + các bài tập Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×