Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng, mỗi em làm 1 bài

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng, mỗi em làm 1 bài

Tải bản đầy đủ - 42trang

5 phút + HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
+ GV nhận xét ,đánh giá kết quả giờ học, dặn HS về nhà ôn nội dung nhảy dây đã học.
Toán
QUI ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
I.Mục tiêu: + Giúp HS:
+ Biết qui đồng mẫu số hai phân số + Biết thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số
II. Đồ dùng dạy học + các bài tập

III. Hoạt động dạy – học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng, mỗi em làm 1 bài
hướng dẫn làm thêm ở tiết trước và kiểm tra vở làm ở nhà của 1 số HS khác.
+ Nhận xét và ghi điểm. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn cách quy đồng mẫu số hai phân số: 10 phút
a – cho hai phân số
5 2
, 3
1
. Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số , trong đó một phân số bằng
3 1
và một phân số bằng
5 2
+ các nhóm thảo luận tìm ra cách tìm + Dựa vào tính chất cơ bản ta có :
+ HS nhận xét hai phân số
15 6
; 15
5
có cùng mẫu số là 15
+ GV nói :
3 1
15 5
=

5 2
15 6
=
+ Ta nói rằng : hai phân số trên đã được qui đồng mẫu số thành hai phân số
15 5

15 6
; 15 được gọi là mẫu số chung của hai phân số trên
+ GV kết luận : Mẫu số chung 15 chia hết cho mẫu số của hai phân số
5 2
, 3
1
- Anh, Nis. Lớp theo dõi và nhận xét.
. + HS lắng nghe GV hướng dẫn.
+ Lần lượt HS giải quyết vấn đề.
15 5
5 3
5 1
3 1
= =
x x
15 6
3 5
3 2
5 2
= =
x x
TUAÀN 21 21
Dương Văn Lý
b- GV hướng dẫn cách quy đồng mẫu số các phân số
+ Khi qui đồng mẫu số hai phân số
1 2
3 5
va
Ta lấy tử số và mẫu số của phân số
3 1
nhân với mẫu số của phân số
5 2
, và ngược lại ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai
nhân với mẫu số của phân số thứ nhất . - Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm
như sau : + GV chốt ý : + Lấy tử số và mẫu của phân số
thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai .+ Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai
nhân với mẫu số của phân số thứ nhất HĐ2 Luyện tập thực hành
Bài 1: Gv yêu cầù HS tự làm vào vở
+ Gv hướng dẫn HS mẫu câu a + Tiếp theo làm tương tự
Bài 2 : tién hành làm như bài 1 a có MSC là 55
b Có MSC là 96 c Có MSC là 70
+ Hs lên bảng sử bài 4- Củng cố – dặn dò:
+ nhắc lại cách thực hiện qui đồng mẫu số các phân số
+về làm BT trong SGK LT, chuẩn bò bài mới +HS nhận xét, em khác bổ sung đến
khi đúng.
+ 2 HS nêu.
+ 1 em nêu.
+ HS nhắc lại nối tiếp
a
4 1
6 5
va
có MSC là 24
b
7 3
5 3
va
có MSC là 35
c
9 8
8 9
va
có MSC là 72
+ Hs theo dõi nhận xét sửa sai
+ Lắng nghe
Lòch sử và đòa lí
TUẦN 21 22
Dương Văn Lý
NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

I. Mục tiêu. Sau bài học, HS có khả năng:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng, mỗi em làm 1 bài

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×