Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5p hút + GV gọi 2 HS lên bảng, 1 em nghe GV đọc Kiểm tra bài cũ: 3 phút + GV nhận xét, đánh giá.chung bài làm Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.Trả bài viết

Kiểm tra bài cũ: 5p hút + GV gọi 2 HS lên bảng, 1 em nghe GV đọc Kiểm tra bài cũ: 3 phút + GV nhận xét, đánh giá.chung bài làm Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.Trả bài viết

Tải bản đầy đủ - 42trang

phận : + Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi : Ai cái gì ?
con gì ? + Vò ngữ trả lời cho câu hỏi : Thế nào ?.
GV nêu GHI NHỚ - HS đọc phần ghi nhớ
HĐ 3: Luyện tập Bài 1: 12 phút
+ Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
+ Yêu cầu HS viết bài, 1 số em khác viết vào nháp.
+ Cho HS nhận xét.lời giải đúng Bài 2 : Hoạt động nhóm
- Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét lời kể theo tiêu chí của GV , theo
SGK
3.
Củng cố, dặn dò: 3 phút
+ HS đọc lại ghi nhớ + GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà viết
lại vào vở.bài tập + Hs đọc ghi nhớ nối tiếp
+ Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường
+ căn nhà trống vắng Anh Khoa hồn nhiên , xởi lởi
+ HS trình bày + Theo dõi nhận xét, bổ sung
Toán LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu + Giúp HS củng cố và hình thành kó năng rút gọn phân số
+ Củng cố và nhận biết hai phân số băng nhau
II. Đò dùng dạy học + Sử dụng mô hình hay hình vẽ SGK.

III. Hoạt động dạy học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5p hút + GV gọi 2 HS lên bảng, 1 em nghe GV đọc
phân số – viết phân số. 1 em làm bài 4 SGK. + Nhận xét và ghi điểm.
2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập: 10
phút Bài 1:
- Cùng, Vụ . Lớp theo dõi và nhận xét.
TUẦN 21 16
Dương Văn Lý
+ Gọi HS đọc yêu của bài tập. + Nhắc HS rút gọn đến phân số tối giản
+ Yêu cầu HS tự làm bài rồi chữa bài. + nhận xét và cho điểm
Bài 2 + để biết phân số nào bằng phân số
3 2
chúng ta làm thế nào ?
+ Yêu cầu HS làm bài
Bài 3: + Gọi HS đọc yêu cầu. Yêu cầu HS làm theo
mẫu rồi chữa bài.
20 5
100 25
=
Bài 4 :HS tự thực hiện
3 Củng cố dặn dò: 5 phút + Yêu cầu HS nhận xét về phân số rút gọn á
+ Hướng dẫn bài luyện thêm về nhà và chuẩn bò tiết sau.
+ 3 em lên bảng thực hiện
2 3
54 81
; 5
8 30
48 ;
; 2
1 50
25 ;
, 2
1 28
14 =
= =
=
+ HS nêu lại. + HS lắng nghe và nhận xét.
+ Chuùng ta ruùt gọn các phân số , phân số nào được rút gọn thành
3 2
thì phân số đó bằng phân số
3 2
+ Kết quả ñuùng
; 3
2 30
20 =
+
7 2
7 5
3 5
3 2
= x
x x
x
+ HS lắng nghe.
Ngày soạn:06022006. Ngày dạy : Thứ tư, ngày 08 tháng 2 năm 2006
Tập làm văn
TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
I. Mục đích yêu cầu: - HS nhận thức đúng các lỗi về câu , cách dùng từ , .cách diễn đạt , lỗi
chính tả , trong bàivăn miêu tả của mình và của bạn khi cô đã chỉ rõ - Hs tự sửa lỗi của mình trong bại văn
- Hs hiểu được cái hay của những bài văn điểm cao II. Đồ dùng dạy học.
. + Bảng phụ kẻ khung để sửa lỗi sai III. Hoạt động dạy học.
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 3 phút + GV nhận xét, đánh giá.chung bài làm

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.Trả bài viết


+ HS lắng nghe + HS theo dõi trên bảng và đọc
TUẦN 21 17
Dương Văn Lý
Trả bài : - Gọi 3 em nối tiếp đọc nhiệm vụ của tiết trả bài
TLV trong SGK - Nhận xét kết quả làm bài của HS
+ Ưu điểm : những em đạt điểm cao : Phong, Thảo, Thành, Thắng, …
+ Nhận xét chung cả lớp đã xác đinh đúng đề , đúng kiểu bài bài văn miêu tả , bố cục, diễn đạt , sự
sáng tạo , lỗi chính tả , cách trình bày , chữ viết…. + Trả bài cho HS
+ Hướng dẫn HS sửa bài - Sửa trực tiếp vào vở
- GV theo cách sửa bài , nhắc nhở từng bàn cách sửa
- Gọi HS nhận xét bổ sung + Đọc những đoạn văn hay của các bạn có điểm
cao + Sau mỗi bài HS nhận xét
3 CỦNG CỐ _ DẶN DÒ
- nhận xét tiết học
- Dặn về nhà những em làm bài chưa
đạt thì làm lại đề bài, .
+ HS trả lời.
+ HS tham khảo theo hướng dẫn của GV
+ HS lắng nghe và sửa bài.
+ Lắng nghe, bổ sung
Kó thuật
TRỒNG CÂY RAU, HOA TRONG CHẬU tiết 1
I. Mục tiêu: + HS biết cách chọn cây rau hoặc hoa đem trồng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5p hút + GV gọi 2 HS lên bảng, 1 em nghe GV đọc Kiểm tra bài cũ: 3 phút + GV nhận xét, đánh giá.chung bài làm Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.Trả bài viết

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×