Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi ở

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi ở

Tải bản đầy đủ - 42trang

Lòch sử và đòa lí
NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC
I. Mục tiêu + Sau bài học, HS biết
- Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê - Nhà Hậu Lê đã tổ chức được một máy nhà nước quy cũ và quản lí đất nước
tương đối chặt chẽ
- Nêu được những nội dung cơ bản của bộ luật Hồng Đức và hiếy luật là công cụ để quản lí đất nước
II. Đồ dùng dạy – học + Sơ đồ nhà nước thời Hậu Lê
+ Phiếu học tập III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi ở
cuối bài 16. + Nhận xét việc học bài ở nhà của HS và
ghi điểm. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
+ GV treo tranh minh hoạ SGK lên bảng và giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Sơ đồ nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua
- GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi + Nhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào ?
Đặt tên nước là gì ? Đóng đô ở đâu?
+ Vì sao triều đại này là triều Hậu Lê ? + H: Việc quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê
như thế nào ? - GV treo sơ đồ
+ TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THỜI HẬU LÊ
VUA CÁC BỘ VIỆN
ĐẠO PHỦ
HUYỆN XÃ
+Ngọc, Phương . Lớp theo dõi nhận xét bạn trả lời.
+ HS lắng nghe và nhắc lại tên bài. + HS quan sát tranh.
+ HS lắng nghe. - Năm 1428, tên nước là Đại Việt,
Thăng Long - Để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàn
lập ra từ thế kỉ thứ 10 - Ngày càng được củng cố ………..
.
+ HS quan sát sơ đồ. + HS lắng nghe.
+ HS đọc SGK, kết hợp quan sát lược đồ.
TUẦN 21 13
Dương Văn Lý
Hoạt động 2 : Bộ luật Hồng Đức 10 phút
+ Yêu cầu HS đọc SGK, H- để quản lí đất nước , vua Lê Thánh Tông
đã làm gì?
+ … Ban hành Bộ luật Hồng Đức……..
H em có biết vì sao bản đồ đầu tiên và bộ luật đầu tiên của nước ta đều có tên là
Hồng Đức? + Gv chốt ý : Gọi tên là bản đồ Hồng Đức ,
Bộ luật Hồng Đức vì chúng đều ra đời dưới thời vua Lê Thánh Tông….
H: Bộ luật Hồng Đức có tác dụng như thế nào trong việc cai quản đất nước ?
H- Luật Hồng Đức có điểm nào tiến bộ ? + Kết luận : GV xem SGK
+ Ghi nhớ : xem SGK + HS trả lời theo hiểu biết
+ .
+ 2 HS nêu. + Bộ luật Hồng Đức là công cụ …..SGK
+ Vài HS nêu.
+ Đề cao ý thức bảo vệđộc lập của dân tộc ……….
+ Hs đọc nối tiếp + HS lắng nghe và thực hiện.
3. Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV tổ chức cho HS giới thiệu về những tài liệu đã sưu tầm đựơc về vua Lê Thánh
Tông + GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà học bài và chuẩn bò bài sau.
Luyện từ và câu
CÂU KỂ AI THẾ NÀO ?
I. Mục đích yêu cầu. + Nhận diện được câu kể Ai thế nào ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi ở

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×