Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. H: Tai để làm gì?

Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. H: Tai để làm gì?

Tải bản đầy đủ - 42trang

lành? + GV nhận xét và ghi điểm.
2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. H: Tai để làm gì?
Hằng ngày, tai của chúng ta nghe được rất nhiều aâm thanh trong cuộc sống, những âm
thanh dó phát ra từ đâu? Làm thế nào để vâït có thể phát ra âm thanh…
Hoạt động 1: Tìm hiếu các âm thanh xung quanh 10 phút
+ GV yêu cầu HS nêu các âm thanh mà các em nghe được và phân loại chúng theo nhóm.
- Âm thanh do con người gây ra. - Âm thanh không phải do con người gây ra.
- Âm thanh thường nghe được vào buổi sáng, tối, ban ngày,
Kết luận: Có rất nhiều âm thanh xung quanh ta. Hằng ngày, hàng giờ tai ta nghe được những
âm thanh đó. Hoạt động 2: Cách làm vật phát ra âm
thanh 10 phút + Cho HS hoạt động nhóm.
+ GV nêu yêu cầu: Hãy tìm cách để các vật dụng mà các em chuẩn bò phát ra âm thanh.
+ Gọi cacù nhóm trình bày cách của nhóm mình.
+ GV nhận xét các cách mà HS trình bày và hỏi: Theo em, tại sao vật lại có thể phát ra âm
thanh?
Hoạt động 3: Khi nào vật phát ra âm thanh 10 phút
+ GV giới thiệu thí nghiệm 1: Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm, quan sát
hiện tượng xảy ra và trả lời câu hỏi.
H: Khi rắc gạo lên mặt trống mà không gõ thì mặt trống như thế nào?
+ HS lắng nghe và trả lời câu hỏi GV giới thiệu bài.
+ Lần lượt HS phát biểu, phân loại, em khác có thể bổ sung cho hoàn
chỉnh.
+ HS lắng nghe và nhắc lại.
+ Các nhóm hoạt động, hoàn thành yêu cầu của GV.
- Cho hòn sỏi vào ống bơ rồi lắc mạnh.
- Dùng thước gõ vào thành ống bơ. - Dùng hai hòn sòi cọ vào nhau.
- Cho bút vào hộp rồi lắc mạnh ... + Vật có thể phát ra âm thanh khi
con người tác động vào chúng hoặc chúng có sự va chạm với nhau.
+ Nghe GV phổ biến cách làm thí nghiệm.
+ Cacù nhóm làm thí nghiệm, quan sát, trao đổi và trả lời câu hỏi.
- Mặt trống không rung, các hạt gạo không chuyển động.
- Mặt trống rung lên, các hạt gạo chuyển động nảy lên, rơi xuống vò
trí khác và trống kêu.
TUẦN 21 10
Dương Văn Lý
H: Khi rắc gạo và gõ lên mặt trống, mặt trống có dung động không? Các hạt gạo chuyển động
như thế nào? H : Khi gõ mạnh hơn thì các hạt gạo chuyển
động như thế nào? H: Khi đặt tay lên mặt trống đang dung thì có
hiện tượng gì? GV giới thiệu thí nghiệm 2:
+ GV phổ biến cách làm thí nghiệm: Dùng tay bật dây đàn, quan sát hiện tượng xảy ra.
- Yêu cầu HS đặt tay vào yết hầu của mình, cả lớp cùng nói đồng thanh: Khoa học thật lí thú.
H: Khi nói tay em có cảm giác gì? H: Khi phát ra âm thanh thì mặt trống, dây đàn,
thanh quản có đặc điểm chung gì? Kết luận: Tất cả mọi âm thanh phát ra đều
do sự dung động của các vật. 3. Củng cố, dặn dò: 5 phút
+ GV cho HS chơi trò chơi: Đoán tên âm thanh. + GV chia lớp thành 2 nhóm và phổ biến luật
chơi: Mỗi nhóm dùng bất cứ vật gì để tạo ra âm thanh, nhóm kia sẽ phải đoán xem âm thanh đó
do vật nào gây ra và đổi ngược lại. + GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà học
bài . - Các hạt gạo chuyển động mạnh
hơn.
- Mặt trống không rung và trống không kêu nữa.
+ HS lắng nghe và thực hành thí nghiệm.
+ HS làm theo yêu cầu.
- Dây thanh quản ở cổ rung lên. - Mặt trống, dây đàn, thanh quản
đều rung động.
+ Các nhóm tiến hành chơi.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
Ngày soạn : 5 - 2 Ngày day: Thứ ba, ngày 07 tháng 2 năm 2006
Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. Mục đích yêu cầu + Rèn kó năng nói:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. H: Tai để làm gì?

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×