Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS:

Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS:

Tải bản đầy đủ - 42trang

Đạo đức
LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI

I. Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS:


- Hiểu được sự cần thiết phải lòch sự với mọi người. - Hiểu được ý nghóa của việc lòch sự với mọi người: làm cho các cuộc tiếp xúc,
các mối quan hệ trở nên gần gũi. Người lòch sự sẽ được mọi người yêu quý kính trọng. Thái độ:
- Bày tỏ thái độ lòch sự với mọi người xung quanh. - Đồng tình, khen ngợi những bạn có thái độ đúng đắn, lòch sự với mọi người.
Không đồng tình với những bạn còn chưa có thái độn lòch sự. Hành vi:
- Cư sử lòch sự với bạn bè, thầy cô ở trường, ở nhà và mọi người xung quanh. - Có những hành vi văn hoá, đúng mực trong giao tiếp với mọi người.
II. Đồ dùng dạy – học: + Nội dung những câu ca dao, tục ngữ nói về phép lòch sự.
+ Nội dung các tình huống, trò chơi. III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến 10 phút +Thảo luận lớp: Chuyện ở tiệm may.
+ GV nêu yêu cầu: Các nhóm đọc truyện hoặc xem tiểu phẩm dựa theo nội dung câu chên
rồi thảo luận các câu hỏi 1 và2 . + Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác
nhận xét và bổ sung. + GV kết luận: Trang là người lòch sự vì đã
bieets chào hỏi mọi người, ăn nói nhẹ nhàng, biết thông cảm với cô thợ may…
- Hà nên biết tôn trọng người khác và cư sử cho lòch sự.
- Biết cư sử lòch sự sẽ được mọi người quý trọng, quý mến.
Hoạt động 2: Thảo luận cặp đôi Bài tập 1 15 phút
+ GV giao nhiệm vụ cho các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận.
+ Cho đại diện các nhóm trình bày, lớp theo dõi nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.
+ GV kết luận: - Các hành vi, việc làm b, d là đúng.
- Các hành vi, việc làm a, đ là sai. + Các nhóm đọc chuyện và thảo
luận nội dung theo yêu cầu của GV, sau đó trình bày, lớp theo dõi,
nhận xét, bổ sung.
+ 2 HS nhắc lại.
+ HS thảo luận cặp đôi rồi lần lượt trình bày.
+ Lần lượt HS nhắc lại.
TUẦN 21 4
Dương Văn Lý
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm Bài tập 3 + GV tiếp tục cho các nhóm thảo luận và đại diện
trình bày, nhận xét. + GV kết luận:
Phép lòch sự khi giao tiếp thể hiện ở: - Nói năng nhẹ nhàng, nhã nhặn, không nói tục,
chửi bậy. - Biết lắng nghe khi người khác đang nói.
- Chào hỏi khi gặp gỡ, cảm ơn khi được giúp đỡ. - Biết xin lỗi khi làm phiền người khác.
- Biết dùng những lời yêu cầu, đề nghò khi muốn nhờ người khác giúp đỡ.
- Gõ cửa, bấm chuông khi muốn vào nhà người khác.
- Ăn uống từ tốn, không rơi vãi, không vừa nhai, vừa nói.
Ghi nhớ: SGK. + Gọi HS đọc ghi nhớ.
Hoạt động 3 : Xử lí tình huống 10 phút + Yêu cầu các nhóm thảo luận, đóng vai xử lí các
tình huống sau: 1.Gìơ ra chơi , mải vui với bạn, Hà sơ ý đẩy ngã
một em HS lớp dưới. 2. Đang trên đường về, Lan trông thấy một bà cụ
đang xách một túi đựng đồ nặng. 3. Nam lỡ đánh đổ nước, làm ướt hết vở của bạn
Việt. 4. Nhóm bạn HS đang bắt chước hành động của
ông lão ăn xin. + GV nhận xét câu trả lời của HS.
- Lòch sự với mọi người là có những lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự tôn trọng với bất cứ
người nào mà mình gặp gỡ hay tiếp xúc. 3- Củng cố, dặn dò:
+ GV nhận xét tiết học, dặn HS học bài và chuẩn bò tiết sau.
+ Gọi HS đọc nội dung bài tập 3.
+ HS nhắc lại.
+ Vài HS đọc.
+ Hà nên đỡ em dậy, hỏi xem em có sao không và xin lỗi.
+ Lan sẽ chạy lại, đề nghò giúp bà một tay.
+ Nam xin lỗi Việt, lau khô vở cho Việt.
+ Sẽ yêu cầu nhóm bạn dừng lại trò chơi này, hoặc nhờ người lớn
can thiệp.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
TUẦN 21 5
Dương Văn Lý
Thể dục
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN TRÒ CHƠI: “LĂN BÓNG”
I. Mục tiêu + Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng.
+ Chơi trò chơi: Lăn bóng bằng tay. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện + Dọn vệ sinh sân trường.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS:

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×