Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Kiểm tra bài cũ 5 phút + Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Trống đồng Bài mới: + Cho HS xem ảnh chân dung nhà khoa học

Kiểm tra bài cũ 5 phút + Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Trống đồng Bài mới: + Cho HS xem ảnh chân dung nhà khoa học

Tải bản đầy đủ - 42trang

TUẦN 21
Ngày dạy : thứ hai, ngày 06 tháng 2 năm 2006
Tập đọc
ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN ĐẠI NGHĨA
I. Mục tiêu: + Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ.
- Phía Bắc PB: Vónh Long, 1935, 1946, thiêng liêng, nước, lớn, ba – dô – ca, lô cốt, xuất sắc, 1948, lao động.
- Phía Nam PN: Quang Lễ, 1935, sang Pháp, kó sư, vũ khí, tuổi trẻ, 1948, 1952, giải thưởng.
+Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, đọc đúng các số chỉ thời gian, nhấn giọng ở các từ chỉ nhân cách và những cống
hiến xuất sắc cho đất nước của nhà khoa học Trần Đại Nghóa. + Đọc diễn cảm toàn bài: giọng kể rõ ràng, chậm rãi.
+ Hiểu các từ ngữ trong bài: Anh hùng lao động, tiện nghi, cương vò, quân giới, cống hiến, sự nghiệp, quốc phòng, huân chương, giải thưởng Hồ Chí Minh.
+Hiểu nội dung bài: Ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghóa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất
nước. II. Đồ dùng dạy học:
+ nh chân dung Trần Đại Nghóa. + Bảng phụ ghi sẵn đoạn cần luyện đọc.

III. Hoạt động dạy học:


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ 5 phút + Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Trống đồng
Đông Sơn và trả lời câu hỏi về nội dung bài. + Gọi HS nhận xét bạn đọc bài và trả lời câu
hỏi. + Nhận xét và cho điểm HS.
2. Bài mới: + Cho HS xem ảnh chân dung nhà khoa học
Trần Đại Nghóa. H: Em biết gì về Trần Đại Nghóa?
+ GV giới thiệu bài : Hoạt động 1: Luyện đọc 10 phút:
+ Gọi HS 1 HS đọc toàn bài. + Yêu cầu 4 HS đọc nối tiếp từng đoạn. GV
chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS.
+ Yêu cầu HS tìm hiểu về nghóa các từ khó - Lâm, Luyến. Lớp theo dõi và nhận
xét.
+ HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. + HS lắng nghe.
+ 1 HS đọc, lớp đọc thầm. + HS đọc nối tiếp từng đoạn, lớp theo
dõi và nhận xét.
+ HS tìm hiểu nghóa các từ khó.
TUẦN 21 1
Dương Văn Lý
được giới thiệu ở phần chú giải. + Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
+ Yêu cầu 1 HS đọc cả bài. + GV đọc mẫu, chú ý giọng đọc: Toàn bài
dọc vói giọng kể chậm rãi, vừa đủ nghe. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài: 10 phút
+ GV gọi 1 HS đọc đoạn 1 và nêu tiểu sử Trần Đại Nghóa trước khi theo Bác Hồ về
nước. GV: Trần Đại Nghóa là tên do Bác Hồ đặt
cho ông. Ông tên thật là Phạm Quang Lê. Ngay tử thời đi học ông đã bộc lộ tài năng
xuất sắc. Tiểu sử của ông trước khi theo Bác Hồ về nước được giới rất chi tiết ở đoạn 1.
+ Yêu cầu HS nêu ý đoạn 1. Ý1: Tiểu sử nhà khoa học Trần Đại
Nghóa. + GV gọi HS đọc đoạn 2 và 3.
H: Trần Đại nghóa theo Bác Hồ về nước khi nào?
H: Theo em, vì sao ông lại có thể rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài để về
nước? H: Giáo sư Trần Đại Nghóa đã có đóng góp
gì to lớn cho kháng chiến?
H: Nêu những đóng góp của ông cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc?
H: Đoạn 2 và 3 cho em biết điều gì? Ý 2: Những đóng góp to lớn của Trần Đại
Nghóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ HS luyện đọc theo cặp. + 1 HS đọc, lớp theo dõi.
+ Lớp lắng nghe GV đọc mẫu.
+ HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi.
+ HS lắng nghe.
+ Vài HS nêu.
+ 1 HS đọc. - Năm 1946.
- …theo tiếng gọi thiêng của Tổ quốc. - Trên cương vò cục trưởng cục quân
giới, ông đã cùng anh emnghiên cứu, chế ra những loại vũ khícó sức công
phá lớn như súng Ba dô ca, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng
và lô cốt của giặc. - Ông có công lớn trong việc xây dựng
nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà. Nhiều năm liền, giữ cương vò chủ
nhiệm uỷ ban khoa học và kó thuật nhà nước.
+ Vài HS nêu.
+ HS đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi.
TUẦN 21 2
Dương Văn Lý
+ Yêu cầu HS đọc thầm đoạn cuối và trả lời câu hỏi.
H: Nhà nước đánh giá cao những cống hiến của ông như thế nào?
H: Theo em, nhờ đâu ông có được những cống hiến lớn như vậy?
H: Đoạn cuối nói lên điều gì? Ý 3: Nhà nước đã đánh giá cao những cống
hiến của Trần Đại Nghóa. Đại ý: Bài văn ca ngợi anh hùng lao động
Trần Đại nghóa đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng
nền khoa học trẻ tuổi của đất nước.
Hoạt động 4: Luyện đọc diễn cảm: 10 phút
+ GV yêu cầu 4 HS đọc nối tiếp bài. + Yêu cầu HS tìm giọng đọc của bài.
H: Để làm nổi bật chân dung anh hùng lao động Trần Đại nghóa, em đọc bài như thế
nào? + GV treo bảng phụ giới thiệu đoạn văn
hướng dẫn đọc diễn cảm. - Gọi 1 HS đọc trước lớp, GV theo dõi và sửa
lỗi cho HS. - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
+ GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm đoạn văn trên.
+ Nhận xét và tuyên dương HS. 3. Củng cố, dặn dò: 5 phút
+ H: Theo em, nhờ đâu giáo sư Trần Đại Nghóa có những cống hiến to lớn như vậy cho
nhà nước? + Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bò bài Bè
xuôi sông La. - Năm 1948, ông được phong thiếu
tướng. Năm 1953, ông được tuyên dương anh hùng lao động. Ông còn
được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương
cao quý khác. - …nhờ ông có lòng yêu nước, tận t
hết lòng vì nước, ham nghiên cứu học hỏi.
+ 2 HS nêu.
+ 3 HS nêu lại.
+ HS đọc nối tiếp. + HS theo dõi, tìm giọng đọc hay
+ Giọng kể rõ ràng, chậm rãi. + HS theo dõi và luyện đọc diễn cảm.
+1 HS đọc, lớp theo dõi.
+ Luyện đọc theo cặp. + Mỗi nhóm 1 em thi đọc.
+ HS lắng nghe.
+ HS suy nghó và trả lời. + HS lắng nghe và thực hiện.
TUẦN 21 3
Dương Văn Lý
Đạo đức
LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI

I. Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ 5 phút + Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Trống đồng Bài mới: + Cho HS xem ảnh chân dung nhà khoa học

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×