Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Đồ dùng dạy học +Tranh minh hoạ cảnh làm trực nhật lớp. Mục tiêu + Giúp HS nhận ra rằng: Đò dùng dạy học + Sử dụng mô hình hay hình vẽ SGK. Mục tiêu. Sau bài học, HS có khả năng: Mục tiêu : Đồ dùng dạy học. + Các hình minh hoạ trong SGK trang 80,81. Đồ dù

Đồ dùng dạy học +Tranh minh hoạ cảnh làm trực nhật lớp. Mục tiêu + Giúp HS nhận ra rằng: Đò dùng dạy học + Sử dụng mô hình hay hình vẽ SGK. Mục tiêu. Sau bài học, HS có khả năng: Mục tiêu : Đồ dùng dạy học. + Các hình minh hoạ trong SGK trang 80,81. Đồ dù

Tải bản đầy đủ - 35trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy học +Tranh minh hoạ cảnh làm trực nhật lớp. Mục tiêu + Giúp HS nhận ra rằng: Đò dùng dạy học + Sử dụng mô hình hay hình vẽ SGK. Mục tiêu. Sau bài học, HS có khả năng: Mục tiêu : Đồ dùng dạy học. + Các hình minh hoạ trong SGK trang 80,81. Đồ dù

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×