Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. HĐ1: Những biện pháp để

Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. HĐ1: Những biện pháp để

Tải bản đầy đủ - 35trang

+ GV yêu vầu HS nêu lại đề bài, sau đó suy nghó và làm rồi nêu kết quả.
a a 2 và 6 đều bé hơn 1……
3 10 Bài 5: 6 phút
+ GV yêu cầu HS đọc đề bài + GV hướng dẫn HS làm theo mẫu
3.Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học và dặn HS làm bài ở
nhà. .HS có thể có kết quả bài làm khác
nhau nhưng vẫn đúng.: b 2 và 6 đều bé hơn 1……
3 10 + 1 HS đọc.
+ HS chú ý theo dõi + HS tự làm phần a, b rồi chữa
bài nêùu còn thời gian.
+ HS lắng nghe và làm bài ở nhà.
Khoa học
BẢO VỆ BẦU KHÔNG KHÍ TRONG SẠCH

I.Mục tiêu: Giúp HS:


+ Biết và luôn làm những việc để bảo vệ bầu không khí trong sạch.
+
Luôn có ý thức bảo vệ bầu không khí trong sạch và tuyên truyền; nhắc nhở m
ọi
người cùng làm việc để bảo vệ bầu không khí trong sạch.
II. Đồ dùng dạy học. + Các hình minh hoạ trong SGK trang 80,81.
+ Sưu tầm các tư liệu , hình vẽ, tranh ảnh về hoạt động bảo vệ môi trường không khí.

III. Hoạt động dạy học.


Hoạt động dạy Hoạt động học

1.Kiểm tra bài cũ : 5 phút


+ Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi: H: Thế nào là không khí trong sạch , không khí
ô nhiễm? H. Những nguyên nhân nào gây không khí ô
nhiễm? H. Ô mhiễm không khí có những tác hại gì đối
với đời sống của sinh vật?
+
Nhận xét trả lời và cho điểm HS.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. HĐ1: Những biện pháp để


bảo vệ bầu không khí trong sạch. 15 phút
+Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm bàn. + GV yêu cầu HS dựa vào hình minh hoạ trang
+ Ngơn, Thơ, Ngọc , lần lượt lên bảng trả lời, lớp theo dõi nhận xét.
+ HS lắng nghe.
+ HS ngồi cùng bàn trao đổi , thảo luận và trình bày.
TUẦN : 20 27 Mai Thò Thanh Vân
80, 81 SGK và trả lời câu hỏi: H: Nêu những việc nên làm và không nên làm
để bảo vệ bầu không khí trong sạch?
- Gọi HS trình bày mỗi HS chỉ trình bày 1 minh hoạ. HS khác bổ sung.
- GV nhận xét sau mỗi HS trình bày và khẳng đònh những việc nên làm trong tranh.
H. Gia đình , đòa phương nơi em ở đã làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch?
Kết luận : Các biện pháp phòng ngừa ô
nhiễm không khí: + Thu gom và xử lý rác , phân hộp lý .
+ Giảm lượng khí thải độc hại của xe có đông cơ chạy bằng xăng , dầu và nhà máy , giảm
khói đun bếp. + Bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh.
+ Quy hoạch và xây dựng đô thò và khu công nghiệp trên quan điểm hạn chế sự ô nhiễm
không khí trong dân cư. + p dụng các biện pháp công nghệ, lắp đặt
các thiết bò thu, lọc bụi và xử lý khí độc hại trước khi thải ra không khí. Phát triển công
nghệä “ chống khói”. Hoạt động 2:Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu
không khí trong sạch 5 phút + Tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm bàn
+ Yêu cầu HS: + Thảo luận để tìm ý cho nội dung tranh tuyên
truyền cổ động mọi người cùng tích cực tham gia bảo vệ bầu không khí trong sạch.
+ Phân công từng thành viên trong nhóm vẽ hoặc viết từng phần của bức tranh.
+ Tổ chức cho HS trưng bày và đánh giá tranh vẽ của các nhóm.
+Yêu cầu những nhóm được bình chọn cử đại diện lên trình bày ý tưởng của nhóm mình. Các
+ HS tiếp nối nhau trình bày
- HS lắng nghe. + Trồng nhiều cây xanh quanh nhà ,
trường học , khu vui chơi công cộng ở đòa phương.
+ Bếp chụm củi có ống khói. + Đổ rác đúng nơi quy đònh
+ Đi đại tiễn đúng nơi quy đònh. + Xử lí phân , rác hợp lý.
-Lắng nghe
+ Hoạt động trong nhóm theo yêu cầu.
+ Trưng bày , quan sát , nhận xét và bình chọn bức tranh có ý tưởng hay,
vẽ đẹp , nội dung gần gũi với thực tế cuộc sống.
+ 3 đến 5 nhóm trình bày.
TUẦN : 20 28 Mai Thò Thanh Vân
nhóm khác có thể bổ sung để nhóm bạn hoàn thiện bức tranh.
+ GV nhận xét tuyên dương. 3. Củng cố, dặn dò: 5 phút
+ GV yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết. + GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà học bài
và chuẩn bò bài sau.
+ 2 HS đọc. + Lắng nghe và thực hiện.
Ngày soạn:251 Ngày day: Thứ sáu, ngày 27tháng 1 năm 2006.
Tập làm văn
LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG
I. Mục đích yêu cầu: HS nắm được cách giới thiệu về đòa phương qua bài văn mẫu Nét mới ở
Vónh Sơn. Bước đầu biết quan sát và trình bày được những đổi mới nơi các em sinh
sống. Có ý thức với công việc xây dựng quê hương.
II. Đồ dùng dạy học: + Tranh minh hoạ một số nét đổi mới ở đòa phương em.
+ Bảng phụ viết dàn ý củ bài giới thiệu. III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Giới thiệu bài: 3 phút + GV giới thiệu mục đích, yêu cầu bài học.

2. Dạy bài mới: GV hướng dẫn HS làm bài taäp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. HĐ1: Những biện pháp để

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×