Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 5 phút Dạy bài mới

Kiểm tra bài cũ : 5 phút Dạy bài mới

Tải bản đầy đủ - 35trang

ngữ trong bài và chuẩn bò bài sau.
Toán
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu :


Giúp HS : + Củng cố một số hiểu biết ban đầu về phân số; đọc viết phân số; quan hệ
giữa phép chia số tự nhiên và phân số. + Bước đầu biết so sánh độ dài một đoạn thẳng bằng mấy phần độ dài một
đoạn thẳng khác trường hợp đơn giản + GDHS tính cẩn thận, chính xác.

II. Hoạt động dạy – học


Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ : 5 phút


+ Gọi 2 HS lên bảng làm 2 bài tập sau: 1.Viết thương của mỗi phép chia sau dưới
dạng phân số: 3 : 13 ; 7 : 5 ; 10 : 9 ; 17 : 3 ; 2 : 13
2. BT3 trang 110 . + GV nhận xét và ghi điểm

2. Dạy bài mới


: GV giới thiệu bài.
Hướng dẫn HS luyện tập.
Bài 1: 6 phút + GV yêu cầu HS đọc từng số đo đại lượng
dạng phân số. + GV gợi ý để biết được: có 1kg, chia thành
hai phần bằng nhau, lấy một phần , tức là lấy 1 kg….
2 Bài 2: 6 phút
+ GV đọc cho HS tự viết các phân số rồi chữa bài
+ GV hùng dẫn HS chữa bài và thống nhất kết quả đúng.
Bài 3: 6 phút
+
GV yêu cầu HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của đề rồi tự làm bài.
+ GV hứớng dẫn HS chữa bài và thống nhất kết quả đúng.
Bài 4: 6 phút
- B Rao,Cùng, Luyến lên bảng làm , cả lớp làm nháp rồi nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc lại tên bài.
- HS đọc :
1 2
kg đọc là: một phần hai ki- lô – gam
tượng tự các phân số còn lại
+ 2 HS lên bảngviết, cả lớp làm vào vở,nhận xét và sửa bài nếu sai.
+ 1 HS đọc lại các phân số vừa viết.
+ 1 HS đọc. - HS làm bài vào vởû, 2 em làm ở
phiếu lớn để đính lên bảng. - HS nhận xét và sửa bài nếu sai.
TUẦN : 20 26 Mai Thò Thanh Vân
+ GV yêu vầu HS nêu lại đề bài, sau đó suy nghó và làm rồi nêu kết quả.
a a 2 và 6 đều bé hơn 1……
3 10 Bài 5: 6 phút
+ GV yêu cầu HS đọc đề bài + GV hướng dẫn HS làm theo mẫu
3.Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học và dặn HS làm bài ở
nhà. .HS có thể có kết quả bài làm khác
nhau nhưng vẫn đúng.: b 2 và 6 đều bé hơn 1……
3 10 + 1 HS đọc.
+ HS chú ý theo dõi + HS tự làm phần a, b rồi chữa
bài nêùu còn thời gian.
+ HS lắng nghe và làm bài ở nhà.
Khoa học
BẢO VỆ BẦU KHÔNG KHÍ TRONG SẠCH

I.Mục tiêu: Giúp HS:


+ Biết và luôn làm những việc để bảo vệ bầu không khí trong sạch.
+
Luôn có ý thức bảo vệ bầu không khí trong sạch và tuyên truyền; nhắc nhở m
ọi
người cùng làm việc để bảo vệ bầu không khí trong sạch.
II. Đồ dùng dạy học. + Các hình minh hoaï trong SGK trang 80,81.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 5 phút Dạy bài mới

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×