Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng.

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng.

Tải bản đầy đủ - 35trang

hình chữ nhật kia tức là tô màu
7 6
hình chữ nhật. Phân số
7 12
chỉ phần đã tô màu của hình 2.
Bài 3: + GV yêu cầu HS tiếp tục tự làm bài, sau đó
chữa bài. a
4 3
1 ;
9 14
1 ;
6 10
1 b
24 24
= 1 c
7 5
1 ;
19 17
1
3. Cuûng cố, dặn dò: 5 phút + Yêu cầu HS nhắc lại tính chất của phân số.
+ GV nhận xét tiết học, dặn HS học bài và chuẩn bò bài sau.
+ HS làm bài vào vở, 3 em lên bảng làm, lớp nhận xét, sửa bài.
+ 2 HS nêu. + HS lắng nghe và thực hiện.
Lòch sử và đòa lí
ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

I. Mục tiêu. Sau bài học, HS có khả năng:


+ Chỉ được vò trí ĐBNB và hệ thống kênh rạch chính trên bản đồ VN. + Trình bày những đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên của ĐBNB.
+ Rèn kó năng đọc, phân tích bản đồ. II. Đồ dùng dạy học.
+ Bản đồ đòa lí tự nhiên VN. + Lược đồ tự nhiên ĐBNB.

III. Hoạt động dạy - học.


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng.
1. Chỉ vò trí của TP Hải Phòng trên bản đồ và mô tả hoạt động cuả cảng Hải Phòng ?
2. Nêu bài học. 2. Dạy bài mới:
GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Đồng bằng lớn nhất nước ta.
15 phút - GV cho HS quan sát lược đồ đòa lí tự nhiên
-Nốp, NhoiH . Lớp theo dõi nhận xét.
- HS lắng nghe và nhắc lại tên bài.
- HS quan sát lược đồ, thảo luận trả lời
TUẦN : 20 20 Mai Thò Thanh Vân
VN, thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi: H: ĐBNB nằm ở phía nào của đất nước ta?
Do phù sa của các sông nào bồi đắp nên?
H: Em có nhận xét gì về diện tích ĐBNB so vơi diện tích ĐBBB?
H: Kể tên một số vùng trũng do nhập nước ở ĐBNB:
GV chốt ý: ĐBNB do phù sa của hệ thống sông Mê – kông và sông Đồng Nai bồi đắp
nên. Đồng bằng có diện tích lớn nhất nước ta. Hoạt động 2: Mạng lưới sông ngòi, kênh
rạch chằng chòt. 15 phút + Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK và trả
lời câu hỏi mục 2. H: Nêu tên một số sông lớn, kênh rạch ở
ĐBNB?
H: Hãy nêu nhận xét về mạng lưới sông, kênh rạch?
+ Yêu cầu HS lên bảng chỉ trên bảng đồ các sông lớn.
+ GV giải thích vì sao ở nước ta sông lại có tên là Cửu Long.
H: Vì sao ở ĐBNB người dân không đắp đê ven sông?
H: Sông ở ĐBNB có tác dụng gì?
Cho HS so sánh sự khác nhau giữa ĐBBB và ĐBNB về đòa hình, khí hậu, sông ngòi, đất
đai. 3. Củng cố dặn dò: 5 phút
+ Yêu cầu HS đọc bài học. + GV nhận xét tiết học, dặn HS học bài ở
nhà và chuẩn bò tiết sau. câu hỏi.
- …nằm ở phía đông nam nước ta. Do sông Mê – kông và Đồng Nai bồi đắp.
- ĐBNB có diện tích lớn nhất nước ta, gấp khoảng 3 lần ĐBBB.
- … Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát hình SGK, trả lời câu hỏi. - Sông Mê – kông, sông Đồng Nai,
kênh Rạch Sỏi, kênh Phụng Hiệp, kênh Vónh Tế.
- … kênh rạch chằng chòt, sông ngòi nhiều.
- 1 HS lên bảng chỉ vò trí các sông lớn. - HS lắng nghe.
- Nhờ có biển hồ ở Cam – pu – chia chứa nước vào mùa lũ nên nước sông
Mê – kông lên xuống điều hoà. - Mùa lũ là mùa người dân đánh bắt cá.
Lũ nhập đồng bằng có tác dụng thau chua rửa mặn cho đất.
- HS suy nghó trả lời.
- 2 HS đọc, lớp đọc thầm. - HS lắng nghe và thực hiện.
Ngày soạn: 241 Ngày dạy: Thứ năm, ngày 26 tháng 1 năm 2006
TUẦN : 20 21 Mai Thò Thanh Vân
Tập đọc
TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN
I.Mục đích yêu cầu. + Đọc đúng các từ ngữ khó hoặc dễ lẫn trong bài: Đông Sơn, trang trí
sắp xếp, săn bắn sâu sắc, khát khao. + Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các
cụm từ , nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả gợi cảm. + Đọc diễn cảm bài văn với cảm hứng tự hào, ca ngợi.
+ Hiểu được các từ ngữ mới trong bài:chính đáng , văn hoá Đông Sơn, hoa văn , vũ công , nhân bản ,chim Lạc , chim Hồng.
+ Hiểu nội dung bài : Bộ sưu tập trống đồng Đông Sơn rất phong phú , đa dạng với hoa văn rất đặc sắc , là niềm tự hào chính đáng của người Việt Nam.
II. Đồ dùng dạy học. + Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 2 HS lên bảng.

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×