Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Phần cơ bản Phần kết thuc Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng, mỗi em làm 1 bài

Phần cơ bản Phần kết thuc Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng, mỗi em làm 1 bài

Tải bản đầy đủ - 35trang

+ Cách đặt cây. + Tưới nước cho cây sau khi trồng xong.
Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kó thuật 15 phút
- GV hướng dẫn HS chọn đất, cho đất vào bầu và trồng cây con trên bầu đất.
- GV hướng dẫn HS cách trồng cây con theo các bước trong SGK.
- GV làm mẫu chậm và giải thích kó các kó thuật của từng bước theo nội dung ở HĐ1.
- Yêu cầu HS nhắc lại kó thuật từng bước mà GV vừa hướng dẫn.

3. Củng cố, dặn dò: 3 phút - GV yêu cầu HS nhắc lại quy trình trồng cây con


và kó thuật gieo hạt trên bầu đất. - Dặn HS về nhà thực hành và chuẩn bò tiết sau.
- HS chú ý nghe hướng dẫn của GV.
- 2 HS nhắc lại.
- Lần lượt HS nêu. - HS lắng nghe và chuẩn bò tốt cho
tiết sau.
Thể dục
DI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI – TRÁI TRÒ CHƠI: LĂN BÓNG BẰNG TAY
I. Mục tiêu + Ôn đi chuyển hướng phải, trái.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối
đúng. + Chơi trò chơi: Lăn bóng bằng tay. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu
tham gia được vào trò chơi. II. Đòa điểm và phương tiện
+ Dọn vệ sinh sân trường. + Còi, dụng cụ để chơi trò chơi.

III. Nội dung và phương pháp


Nội dung Phương pháp
Đinh lượng
Đội hình 1. Phần mở
đầu

2. Phần cơ bản


+Tập hợp lớp , khởi động + Lớp trưởng tập hợp lớp.
+ GV phổ biến nội dung bài học. + Khởi động các khớp cổ tay, chân, đi
đều 1 vòng tròn, chạy chậm trên đòa hình tự nhiên.
a- Đội hình, đội ngũ + Ôn đi đều 4 hàng dọc, cán sự điều
khiển, GV bao quát chung và nhắc 5 phút
22 phút 12
phút 4 Hàng ngang
- Vòng tròn
- 4 Hàng dọc
TUẦN : 20 17 Mai Thò Thanh Vân

3. Phần kết thuc


.
nhở những em thực hiện chưa chính xác.
+ Ôn đi chuyển hướng phải, trái. Cho HS luyện tập theo tổ ở khu vực đã quy
đònh. b- Trò chơi
GV nêu trò chơi và phổ biến cách chơi.
+ Yêu cầu HS khởi động trước khi chơi để đảm bảo an toàn.
+ Cho HS chơi và nhắc các em khi đi qua cột cờ mốc vòng tròn có cờ cắm
giữa không được giẫm vào vòng tròn, số 1 về đến đích, số 2 mới được xuất
phát. Cứ tiếp tục như vậy cho đến hết, hàng nào hoàn thành trước, ít phạm
quy là thắng cuộc. + Hồi tónh, tập hợp lớp
+ HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát. + GV nhận xét ,đánh giá kết quả giờ
học, dặn HS về nhà ôn động tác đi đều.
10 phút
5 phút - Theo tổ
- Vòng tròn
Toán
PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN tt
I.Mục tiêu: + Giúp HS:
- Nhận biết được kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác 0 có thể viết thành phân số trong trường hợp tử số lớn hơn mẫu số.
-Bứơc đàu biết so sánh phân số với 1. II. Đồ dùng dạy học
+ Làm mô hình kết hợp hình vẽ SGK. III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng, mỗi em làm 1 bài
hướng dẫn làm thêm ở tiết trước và kiểm tra vở làm ở nhà của 1 số HS khác.
+ Nhận xét và ghi điểm. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ: 10 phút
- Đạt, Thắng - . Lớp theo dõi và nhận xét.
TUẦN : 20 18 Mai Thò Thanh Vân
+ GV cho HS quan sát mô hình. + GV nêu vấn đề như phần a của bài học. Yêu
cầu HS tự nêu cách giải quyết vấn đề để dẫn tới nhận biết: n 1 quả cam tức là ăn 4 phần
hay:
4 4
quả cam; ăn thêm
1 4
quả nữa, tức là ăn 1phần, như vậy Vân đã ăn hết 5 phần hay
5 4
quả cam. + GV:
5 4
quả cam là kết quả của phép chia đều 5 quả cam cho 4 người. Ta có: 5 : 4 =
5 4
5 4
quả cam gồm 1 quả cam và
1 4
quả cam , do đó
5 4
quả cam nhiều hơn 1 quả cam, ta viết:
5 4
1. Từ đó có thể cho HS nhận xét: Phân số
5 4
có tử số lớn hơn mẫu số, phân số lớn hơn 1.
Tương tự: GV giúp HS nêu được: Phân số
4 4
có tử số bằng mẫu số, phân số đó bằng 1 và viết:
4 4
= 1 ; phân số
1 4
có tử số bé hơn mẫu số 1 4 phân số đó bé hơn 1 và viết:
1 4
1.
Hoạt động 2: Thực hành 20 phút Bài 1:
+ Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS tự làm bài rồi chữa bài.
9 : 7 =
9 7
; 8 : 5 =
8 5
; 19 : 11 =
19 11
,… Bài 2:
+ Yêu cầu HS quan sát hình SGK và nêu yêu cầu bài tập.
+ Yêu cầu HS làm bài rồi sửa bài. Phân số
7 6
chỉ phần đã tô màu của hình 1 mỗi hình chữ nhật được chia thành 6 phần
bằng nhau, tô màu cả một hình chữ nhật tức là tô màu 6 phần, rồi lại tô thêm 1 phần nữa của
+ HS quan sát mô hình. + HS lắng nghe GV hướng dẫn.
+ Lần lượt HS giải quyết vấn đề.
+HS nhận xét, em khác bổ sung đến khi đúng.
+ 2 HS neâu.
+ 1 em neâu. + 3 HS leân bảng làm, lớp làm vào vở
rồi sửa bài.
+ HS quan sát hình SGK. + HS làm bài, nhận xét bài bạn làm
trên bảng.
TUẦN : 20 19 Mai Thò Thanh Vân
hình chữ nhật kia tức là tô màu
7 6
hình chữ nhật. Phân số
7 12
chỉ phần đã tô màu của hình 2.
Bài 3: + GV yêu cầu HS tiếp tục tự làm bài, sau đó
chữa bài. a
4 3
1 ;
9 14
1 ;
6 10
1 b
24 24
= 1 c
7 5
1 ;
19 17
1
3. Củng cố, dặn dò: 5 phút + Yêu cầu HS nhắc lại tính chất của phân số.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần cơ bản Phần kết thuc Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng, mỗi em làm 1 bài

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×