Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Giới thiệu bài 3 phút + GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu quy trình

Giới thiệu bài 3 phút + GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu quy trình

Tải bản đầy đủ - 35trang

3. Củng cố dặn dò: 3 phút + GV thu bài viết, nhận xét tiết học.
+ Dặn HS chuẩn bò tiết sau Luyện tập giới thiệu đòa phương.
+ HS lắng nghe và chuẩn bò cho tiết sau.
Kó thuật
TRỒNG CÂY RAU, HOA
I. Mục tiêu: + HS biết cách chọn câycon rau hoặc hoa đem trồng.
+ Trồng được cây rau, hoa trên luống hoặc trong bầu đất. + HS ham thích trồng cây, quý trọng thành quả lao động và làm việc chăm chỉ, đúng kó
thuật. II. Đồ dùng dạy – học
+ Cây con rau, hoa để trồng. + Túi bầu có chứa đất.
+ Dụng cụ để tưới. III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Giới thiệu bài 3 phút + GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học.

2. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu quy trình


kó thuật trồng cây con. 15 phút + Gọi HS đọc nội dung bài trong SGK.
+ Yêu cầu HS nhắc lại các bước gieo hạt và so sánh các công việc chuẩn bò gieo hạt với chuẩn bò
trồng cây con. H: Tại sao phải chọn cây con khoẻ, không cong
queo, gầy yếu và không bò sâu bệnh, đứt rễ, gẵy ngọn?
H: Cần chuẩn bò đất trồng cây con như thế nào? + GV cho HS quan sát cây đủ tiêu chuẩn và cây
không đủ tiêu chuẩn để HS hiểu rõ cách chọn cây con.
+ GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK rồi trả lời câu hỏi.
H: Nêu 1 số yêu cầu khi trồng cây con? + Yêu cầu HS nhắc lại cách trồng cây con.
- GV gợi ý: + Khoảng cách giữa các cây.
+ Hốc trồng cây, cho phân chuồng - HS lắng nghe và nhắc lại tên bài.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm nội dung. - 2 HS nhắc lại các bước gieo hạt ở
tiết trước, lớp theo dõi nhận xét, bổ sung.
- Cây con khoẻ mập, không bò sâu bệnh thì sau khi trồng mới nhanh
bén rễ và phát triển tốt. - HS suy nghó trả lời.
- HS quan sát cây đủ tiêu chuẩn và không đủ tiêu chuẩn đểû chọn
cây tốt. - HS quan sát hình SGK.
- Vài HS nêu, em khác bổ sung. - 1 HS nhắc lại.
- HS lắng nghe gợi ý của GV.
TUẦN : 20 16 Mai Thò Thanh Vân
+ Cách đặt cây. + Tưới nước cho cây sau khi trồng xong.
Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kó thuật 15 phút
- GV hướng dẫn HS chọn đất, cho đất vào bầu và trồng cây con trên bầu đất.
- GV hướng dẫn HS cách trồng cây con theo các bước trong SGK.
- GV làm mẫu chậm và giải thích kó các kó thuật của từng bước theo nội dung ở HĐ1.
- Yêu cầu HS nhắc lại kó thuật từng bước mà GV vừa hướng dẫn.

3. Củng cố, dặn dò: 3 phút - GV yêu cầu HS nhắc lại quy trình trồng cây con


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu bài 3 phút + GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu quy trình

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×