Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5phút + GV gọi 1 HS làm bài 2 tiết trước và 1 em Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tiết học, dặn HS viết đoạn văn

Kiểm tra bài cũ: 5phút + GV gọi 1 HS làm bài 2 tiết trước và 1 em Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tiết học, dặn HS viết đoạn văn

Tải bản đầy đủ - 35trang

nhà Minh xâm lược phải đầu hàng, rút về nước. Nước ta hoàn toàn độc lập, Lê Lợi lên
ngôi Hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê. 3. Củng cố, dặn dò: 5 phút
+ GV tổ chức cho HS giới thiệu về những tài liệu đã sưu tầm đựơc về anh hùng Lê
Lợi. + GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà học
bài và chuẩn bò bài sau.
+ HS giới thiệu theo nhóm đã chuẩn bò. + HS lắng nghe và thực hiện.
Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ?
I. Mục đích yêu cầu. + Củng cố kiến thức và kó năng sử dụng câu kể Ai làm gì?: Tìm được các
câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn. Xác đònh được bộ phận CN, VN trong câu. + Thực hành viết một đoạn văn có dùng kiếu câu Ai làm gì?
II. Đồ dùng dạy học +Tranh minh hoạ cảnh làm trực nhật lớp.

III. Hoạt động dạy – học


Hoạt động dạy Hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: 5phút + GV gọi 1 HS làm bài 2 tiết trước và 1 em
đọc thuộc lòng 3 câu tục ngữ, trả lời câu hỏi ở bài 4.
+ Nhận xét và ghi điểm. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hướng dẫn HS luyện tập. Bài 1: 10 phút
+ Gọi HS đọc nội dung bài tập, lớp theo dõi và đọc thầm.
+ Gọi HS trả lời, cho 3 HS lên bảng đánh dấu trước câu kể.
+ GV nhận xét kết luận lời giải đúng. + Các câu 3; 4; 5; 7 là các câu kể.
Bài 2:
10 phút + GV nêu yêu cầu của bài.
+ HS đọc thầm sau đó tự làm bài, xác đònh bộ phận CN, VN trong mỗi câu kể bằng cách
đánh dấu ngăn cách 2 bộ phận, sau đó gạch 1 gạch dưới CN, 2 gạch dưới vò ngữ.
+ Anh, Mai B . Lớp theo dõi và nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc lại.
+ 1 HS đọc. + 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu,
lớp làm vào vở. + Nhận xét bài bạn làm trên bảng.
+ HS lắng nghe. + HS tự làm bài.
+ Lần lượt HS lên bảng xác đònh CN, VN, theo yêu cầu.
TUẦN : 20 12 Mai Thò Thanh Vân
+ Yêu cầu HS lên bảng xác đònh. + GV chốt lời giải đúng.
Câu 3: Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.
Câu 4: Một số chiến só thả câu. Câu 5 Một số khác quây quần trên boong
sau ca hát, thổi sáo. Câu 7: Cá heo gọi nhau quây đến quanh
tàu như để chia vui. Bài 3: 12 phút
+ Gọi HS đọc yêu cầu của bài. + GV treo tranh minh hoạï cảnh HS đang làm
trực nhật lớp. + GV hướng dẫn: Viết một đoạn văn ngắn 5
câu. Đoạn văn phải có 1 số câu kể Ai làm gì? + Yêu cầu HS viết bài, 1 số em khác viết vào
phiếu. + Cho HS nối tiếp đọc đoạn văn đã viết, HS
viết vào phiếu dán lên bảng, lớp nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tiết học, dặn HS viết đoạn văn
chưa đạt về nhà viết lại vào vở. + HS đối chiếu và sửa bài.
+ 1 HS đọc. + HS quan sát tranh.
+ HS lắng nghe và viết bài.
+ HS lần lượt đọc đoạn văn của mình, lớp nhận xét và nhận xét bài bạn làm
trên bảng.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
Toán
PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN
I. Mục tiêu + Giúp HS nhận ra rằng:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5phút + GV gọi 1 HS làm bài 2 tiết trước và 1 em Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tiết học, dặn HS viết đoạn văn

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×