Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi ở

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi ở

Tải bản đầy đủ - 35trang

thêm điểm. 3. Củng cố, dặn dò: 5 phút
+ GV nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bò cho tiết kể chuyện tuần sau.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
Lòch sử và đòa lí
CHIẾN THẮNG CHI LĂNG
I. Mục tiêu + Sau bài học, HS có thể nêu được:
- Diễn biến của Chi Lăng - Ýnghóa quyết đònh của trận Chi Lăng đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến
chống quân Minh xâm lược của nghóa quân Lam Sơn. II. Đồ dùng dạy – học
+ Hình minh hoạ trong SGK. + Bảng phụ ghi sẵn cho hoạt động 2.
+ GV và HS sưu tầm những mầu chuyện về anh hùng Lê Lợi. III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi ở
cuối bài 15. + Nhận xét việc học bài ở nhà của HS và
ghi điểm. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
+ GV treo tranh minh hoạ SGK lên bảng và giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Chi Lăng và bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng. 10 phút
+ GV trình bày hoàn cảnh dẫn tới trận Chi Lăng.
Biết giặc phải đi qua ải Chi Lăng, nghóa quân đã chọn đây là trận quyết đònh để tiêu
diệt đòch. + GV treo lựơc đồ trận Chi Lăng và yêu cầu
HS quan sát hình. H: Thung lũng Chi Lăng ở tỉnh nào nước ta?
H: Thung lũng có hình như thế nào? Hai bên thung lũng là gì?
H: Theo em với đòa thế như trên, Chi Lăng +Phương, Mơ
. Lớp theo dõi nhận xét bạn trả lời.
+ HS lắng nghe và nhắc lại tên bài. + HS quan sát tranh.
+ HS lắng nghe.
+ HS quan sát lược đồ. + Thung lũng hẹp có hình bầu dục.
+ Phía tây thung lũng là dãy núi đá hiểm trở, phía đông dãy núi đất trùng
trùng điệp điệp.
TUẦN : 20 10 Mai Thò Thanh Vân
có lợi gì cho ta có hại gì cho đòch?
GV chốt ý: Chính tại ải Chi Lăng, năm 981, dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn quân và
dan ta đã đánh tan quân xâm lược nhà Tống. Dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi.
Hoạt động 2: Trận Chi Lăng 10 phút + Yêu cầu HS đọc SGK, quan sát lược đồ
nêu diễn biến cuả trận Chi Lăng.
H: Lê Lợi đã bố trí quân ta ở Chi Lăng thế nào?
+ Đòa thế Chi Lăng tiện cho quân ta mai phục đánh giặc còn giặc đã lọt vào
Chi Lăng khó mà có đường ra.
+ HS lắng nghe.
+ HS đọc SGK, kết hợp quan sát lược đồ, nêu diễn biến của trận Chi Lăng.
+ Lê Lợi đã bố chí cho quân ta mai phục chờ đòch ở hai bên sườn núi và
lòng khe.
H: Kò binh của ta đã làm gì khi quân Minh đến trước cửa Chi Lăng?
H: Trước hành động của quân ta, kò binh của giặc đã làm gì?
H: Kò binh của giặc đã thua như thế nào?
H: Bộ binh của giặc thua như thế nào?
Hoạt động 3: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghóa của chiến thắng Chi Lăng.
10 phút + GV yêu cầu HS nêu lại kết quả của trận
Chi Lăng. H: Theo em, vì sao quân ta giành được
thắng lợi ở ải Chi Lăng? H: Theo em, chiến thắng Chi Lăng có ý
nghóa như thế nào đối với lòch sử dân tộc ta? GV chốt ý: Trận Chi Lăng chiến thắng vẻ
vang, mưu đồ cứu viện cho Đông Qyan của + Khi quân đòch đến, kò binh của ta ra
nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kò binh
vào ải. + Kò binh của giặc thấy vậy ham đuổi
nên bỏ xa hàng vạn quân bộ ở phía sau đang lũ lượt chạy.
+ Giặc đang bì bõm lội qua đầm lầy, một loạt pháo hiệu nổ vang, lập tức hai
bên sườn núi những chùm tên và mũi lao vun vút phóng xuống. Liễu Thăng
và đám kò binh tối tăm mặt mũi. Liễu Thăng bò giết tại trận.
+ Bộ binh của giặc cũng bò ta mai phục, nghe tin Liễu Thăng chết thì hoảng sợ,
phần đông chúng bò giết, số còn lại chạy thoát thân.
+ 2 HS nêu. + Quân ta rất anh dũng, mưu trí trong
đánh giặc. Đòa thế Chi Lăng có lợi cho ta.
+ Vài HS nêu.
TUẦN : 20 11 Mai Thò Thanh Vân
nhà Minh xâm lược phải đầu hàng, rút về nước. Nước ta hoàn toàn độc lập, Lê Lợi lên
ngôi Hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê. 3. Củng cố, dặn dò: 5 phút
+ GV tổ chức cho HS giới thiệu về những tài liệu đã sưu tầm đựơc về anh hùng Lê
Lợi. + GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà học
bài và chuẩn bò bài sau.
+ HS giới thiệu theo nhóm đã chuẩn bò. + HS lắng nghe và thực hiện.
Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ?
I. Mục đích yêu cầu. + Củng cố kiến thức và kó năng sử dụng câu kể Ai làm gì?: Tìm được các
câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn. Xác đònh được bộ phận CN, VN trong câu. + Thực hành viết một đoạn văn có dùng kiếu câu Ai làm gì?
II. Đồ dùng dạy học +Tranh minh hoạ cảnh làm trực nhật lớp.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi ở

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×