Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi HS kể câu chuyện Bác đánh cá và gã hung

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi HS kể câu chuyện Bác đánh cá và gã hung

Tải bản đầy đủ - 35trang

- Hiểu truyện, trao đổi với các bạn về nội dung, ý nghóa câu chuyện. + Rèn kó năng nghe:
- HS chăm chú nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn. II. Đồ dùng dạy học
+ Một số chuyện viết về người có tài. + Giấy khổ to viết dàn ý.
+ Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện. III. Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi HS kể câu chuyện Bác đánh cá và gã hung
thần nêu ý nghóa của chuyện. 2. Dạy bài mới:
GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu
của đề bài. 15 phút + Gọi HS đọc đề bài và gợi ý1 và 2.
GV lưu ý: HS chọn đúng 1 câu chuyện em đã đọc hoặc đã nghe về một người có tài năng ở các
lónh vực khác nhau, ở mặt nào đó trí tuệ, sức khoẻ.
+ Yêu cầu HS nối tiếp giới thiệu tên câu chuyện của mình, nói rõ câu chuyện kể về ai, tài năng
đặc biệt của nhân vật, em đã nghe hoặc đã đọc chuyện đó.
Hoạt động 2: HS thực hành kể, trao đổi về ý nghóa câu chuyện. 15 phút
+ Trước khi kể GV cho HS đọc lại dàn ý bài kể chuyện.
+ Yêu cầu HS kể trong nhóm bàn, trao đổi về ý nghóa câu chuyện.
+ Tổ chức cho HS thi kể trước lớp. + GV treo bảng phụ ghi sẵn tiêu chuẩn đánh giá
bài kể chuyện. Yêu cầu HS theo dõi đánh giá khi bình chọn
+ Mỗi HS kể xong, nêu ý nghiã câu chuyện của mình.
+ GV gợi ý HS hỏi bạn vừa kể: H: Bạn thích chi tiết nào trong câu chuyện?
H: Vì sao bạn thích nhân vật trong câu chuyện? H: Câu chuyện muốn nói với bạn điều gì?
+ Cả lớp và GV nhận xét tính điểm theo tiêu chuẩn đã nêu.
Lưu ý: HS chọn chuyện ngoài sách được cộng - Ngọc, Lâm lên kể, mỗi em kể một
lần, lớp theo dõi và nhận xét bạn kể.
- HS lắng nghe và nhắc lại tên bài.
+ Lần lượt 2 HS đọc. + HS lắng nghe để thực hiện.
+ HS nối tiếp giới thiệu tên chuyện mình kể.
+ 2 HS đọc. + HS kể trong nhóm.
+ Mỗi nhóm 1 em có khả năng kể ngang nhau, lớp theo dõi và đánh
giá theo tiêu chuẩn.
+ HS thực hiện yêu cầu.
+ HS vừa kể trả lời câu hỏi của bạn.
+ Nhận xét đánh giá bạn kể.
TUẦN : 20 9 Mai Thò Thanh Vân
thêm điểm. 3. Củng cố, dặn dò: 5 phút
+ GV nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bò cho tiết kể chuyện tuần sau.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
Lòch sử và đòa lí
CHIẾN THẮNG CHI LĂNG
I. Mục tiêu + Sau bài học, HS có thể nêu được:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi HS kể câu chuyện Bác đánh cá và gã hung

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×