Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Mục tiêu + Giúp HS: Đồ dùng dạy học + Các hình minh hoạ như trong SGK. Mục tiêu Sau bài học, HS biết:

Mục tiêu + Giúp HS: Đồ dùng dạy học + Các hình minh hoạ như trong SGK. Mục tiêu Sau bài học, HS biết:

Tải bản đầy đủ - 35trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu + Giúp HS: Đồ dùng dạy học + Các hình minh hoạ như trong SGK. Mục tiêu Sau bài học, HS biết:

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×