Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
kiểm tra bài cũ: 5 phút + Nêu công thức tính P ,S hình bình hành ?

kiểm tra bài cũ: 5 phút + Nêu công thức tính P ,S hình bình hành ?

Tải bản đầy đủ - 35trang

3. Phần kết thúc


. + Trò chơi Thăng bằng
GV nêu trò chơi và phổ biến cách chơi.
+ Yêu cầu HS khởi động trước khi chơi để đảm bảo an toàn.
+ Cho HS chơi và nhắc các em chạy phải thẳng hướng, động tác phải
nhanh, khéo léo, không phạm quy. +Hồi tónh, Tập hợp
+ HS đi theo đội hình vòng tròn và hít thở sâu.
+ GV nhận xét ,đánh giá kết quả giờ học.
5 phút
Toán PHÂN SỐ
I. Mục tiêu + Giúp HS:
- Bước đầu nhận biết về phân số , về tử số và mẫu số
- Biết đọc biết viết phân số
II. Đồ dùng dạy học + Các hình minh hoạ như trong SGK.

III. Hoạt động dạy học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. kiểm tra bài cũ: 5 phút + Nêu công thức tính P ,S hình bình hành ?
+Sửa bài tập 4 GV nhận xét và ghi điểm.
2. Dạy bài mới: GV giới và ghi tên bài lên bảng. Hoạt động 1: Giới thiệu phaấnố
- GV treo lên bảng hình tròn được chia làm 6 phần bằng nhau , trong đó có 5 phần được tô màu như
phần bài học SGK. - Gv hỏi : + hình tròn được chia làm mấy phần bằng
nhau ? + Có mấp phần được tô màu ?
- GV nêu : + Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau , tô màu 5 phần . Ta nói đã tô màu Năm phần
sáu hình tròn . - Năm phần sáu viết là :
6 5
viết 5 , kẻ vạch ngang dưới 5 , viết 6 dưới vạch ngang
- Gv yêu cầu HS đọc và viết - Gv giới thiệu tiếp : Ta gọi
5 6
là phân số - Vy , Vụ.
+ Thảo. + HS lắng nghe và nhắc lại.
+ HS lắng nghe. + HS trả lời
+ HS quan sát tranh và hình + 1 HS nhắc lại.
+ 2 nhắc lại ý bên
+ cả lớp viết nháp + 3 HS lên bảng làm bài, lớp theo dõi
TUẦN : 20 5 Mai Thò Thanh Vân
- Phân số 5
6 Có tử số là 5, mẫu số là 6
- GV hướng dẫn cách viết phân số - Ta nói mẫu số là tổng số phần bằng nhau được
chia ra .Mẫu số luôn phaqỉ khác 0 - GV lần lượt đưa ra các hình tròn đã tô màu cho HS
nhận xét các phần đã được tô và nhận xét bằng phân số .
- Nêu được tử số và mẫu số , giải thích được vì sao ?
- VÍ dụ : 2
3 - GV nhận xét : các phấn số trên , mỗi phân số có tử
số và mẫu số , Tử số là số tự nhiên viết trên vạch ngang . Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch
ngang .
Hoạt động 2: Luyện tập 20 phút Bài 1
+ Gọi HS đọc kó yêu cầu bài tập và tự làm bài, sau đó yêu cầu HS trình bày, HS khác nhận xét.
- Viết và nhận xét từng hình Bài2: 5 phút
Phân số 6
11 Tử số : 6
Mẫu số : 11
Phân Số : 8
10 Tử số :8
Mẫu số : 10
Phân số : 5
12 Tử số : 5
Mẫu số : 12
Bài 3: 5 phút + Gọi HS đọc yêu cầu.
+ Tổ chức cho HS đọc kết quả đúng. + GV kết luận:, nhận xét
Bài 4 :
- GV yêu cầu 2 Hs ngồi cạnh nhau chỉ các
phân số bất kì đọc cho nhau nghe -
Gv viết lên bảng các phân số -
Gv theo dõi nhận xét và nhận xét.
+ HS theo dõi
+ 1 HS nêu. HS trả lời nối tiếp.
+ 2 HS nêu. + HS lắng nghe và nhớ thựchiện.
2 em lên bảng cả lớp làm nháp
- Làm bài vào vở
- Trả lời nối tiếp
- Theo dõi, nhận xét
- 3 18 12
; ;
8 25 55
TUAÀN : 20 6 Mai Thò Thanh Vân
3. Củng cố, dặn dò: 5 phút H:Nêu 1 ssó ví dụ về phân số rồi đọc các phân số
đó, chỉ ra tử số, mẫu số + GV nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bò tiết sau.
Khoa học
KHÔNG KHÍ BỊ Ô NHIỄM

I. Mục tiêu Sau bài học, HS biết:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

kiểm tra bài cũ: 5 phút + Nêu công thức tính P ,S hình bình hành ?

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×