Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút H- Đại ý bài

Kiểm tra bài cũ: 5 phút H- Đại ý bài

Tải bản đầy đủ - 35trang

TUẦN 20
Ngày sạn : 19-1 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 23 tháng 1 nam 2006
Tập đọc
BỐN ANH TÀI TT
I. Mục đích yêu cầu + Đọc đúng các từ khó trong bài. Đọc liền mạch các từ sống sót , lè lơữi, núc
nác , chạy trốn , thung lũng . + Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn gọng ở những từ ngữ ca ngợi tài năng, sức khoẻ,
nhiệt thành làm việc nghóa . + Hiếu các từ ngữ trong bài: núc nác, thung lũng, núng thế, quy hàng..
+ Hiểu nội dung truyện phần đầu: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghóa của bốn anh em Cẩu Khây.
II. Đồ dùng dạy - học + Tranh minh hoạ bài tập đọc
+ Bảng phụ ghi các câu, đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc. III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút H- Đại ý bài


2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. 2 phút + Hoạt động 1: Luyện đọc 10 phút
+ Gọi 1 HS khá đọc toàn bài. + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn. GV theo dõi sửa
lỗi phát âm cho HS đọc chưa đúng, chú ý các tên riêng.
+ Đọc nối tiếp lần 2, giải nghóa một số từ khó + Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm bàn.
+ Đại diện mỗi nhóm 1 em đọc. + GV nhận xét và sửa cách đọc cho nhóm.
GV đọc mẫu. Đọc giọng kể khá nhanh Hoạt động 2: Tìm hiểu bài . 12 phút
+ GV gọi HS đọc đoạn 1: Tìm hiểu và trả lời câu hỏi. H- Thấý yêu tinh bà cụ đã làm gì ?
- Bà cụ giục 4 anh em chạy trốn. Ý 1 – Bốn anh em đến chỗ ở của yêu tinh được bà
cụ giúp đỡ.
+ Gọi HS đọc đoạn 2. H: Yêu tinh có phép thuật gì đặc biệt ?
- Co ùthể phun nước như mưa làm nước ngập cả cánh đồng …
H- Vì sao anh em Cầu Khây chiến thắng được yêu
Phong, Phương, K’ Nís + HS lắng nghe.
+ HS quan sát và lắng nghe. + HS đọc
+ 1 HS đọc, lớp đọc thầm. + 5 HS đọc nối tiếp mỗi lần xuống
dòng là 1 đoạn
+ 1 HS đọc. + HS luyện đọc theo nhóm bàn.
+ Đại diện nhóm đọc, lớp theo dõi và nhận xét.
+ HS lắng theo dõi.
+ HS thảo luận và trả lời câu hỏi. ,
. + 1 HS đọc.
TUẦN : 20 1 Mai Thò Thanh Vân
tinh ? H- Nếu để một mình thì ai trong 4 anh em sẽ thắng
yêu tinh ? Ý 2- Anh em Cẩu Khây đã chiến thắng yêu tinh vì họ
có sức mạnh , biết đoàn kết … + Gọi HS đọc đoạn toàn bài
H Câu chuyện ca ngợi điều gì? H: Đại ý bài nói gì ?
H: Nội dung truyện ca ngợi gì? Đại ý: Truyện ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần
đoàn kết , hiệp lực chiến đấu buộc yêu tinh phải quy hành của bốn anh em Cẩu Khây
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm. 12 phút + GV yêu cầu 5 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của
bài. + Nhận xét và tìm cách đọc hay.
+ GV treo bảng phụ hướng dẫn luyện đọc diễn cảm 1 đoạn.
+ GV đọc mẫu, sau đó từng HS đọc theo nhóm bàn. + Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
+ GV nhận xét và ghi điểm cho HS. 3. Củng cố, dặn dò: 4 phút
+ GV gọi HS đọc lại đại ý của bài. + Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân
nghe và chuẩn bò tiết sau. + Vài em nêu.
HS lắng nghe và nhắc lại.
+ 5 HS thực hiện yêu cầu, lớp theo dõi và nhận xét cách đọc hay.
+ HS lắng nghe và luyện đọc theo nhóm.
+ 3 HS thi đọc diễn cảm.
+ 2 HS nhắc lại. + HS nhớ và thực hiện.
Đạo đức
KÍNH TRỌNG VÀ BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG tiết 2
I. Mục tiêu: Giúp HS hiểu rằng mọi của cải trong xã hội có đựoc là nhờ những người lao động.
+ Hiểu được sự cần thiết phải kính trọng, biết ơn người lao động, dù đó là những người lao động bình thường nhất.
Kính trọng, biết ơn người lao động. + Đồng tình, noi gương những bạn có thái độ đúng đắn với người lao động. Không
đồng tình với những bạn chưa có thái độ đúng với những người lao động. Có những hành vi văn hoá, đúng đắn với người lao động.
II. Đồ dùng dạy – học + một số câu ca dao, tục ngữ, bài thơ về người lao động.

III. Hoạt động dạy – hoïc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút H- Đại ý bài

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×