Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Kiểm tra bài cũ + Gọi 2 HS lên bảng vẽ thêm hai đường thẳng

Kiểm tra bài cũ + Gọi 2 HS lên bảng vẽ thêm hai đường thẳng

Tải bản đầy đủ - 34trang

-HS : Chuẩn bò giấy kẻù ô vuông ô vuông cạnh 1cm,thước kẻ, êke và kéo. II. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ + Gọi 2 HS lên bảng vẽ thêm hai đường thẳng
để được một hình bình hành H. Hình bình hành có đặc điểm gỉ?
+ GV nhận xét và ghi điểm. 2Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1:Hình thành công thức tính diện tích của hình bình hành.
+GV vẽ lên bảng hình bình hành ABCD; vẽ AH vuông góc vói CD rồi giới thiệu DC là đáy của
hình bình hành; độ dài AH là chiều cao của hình bình hành.
Tính diện tích hình bình hànhABCD đã cho
-Yêu cầu HS nhận xét về diện tích hình bình hành và hình chữ nhật vừa tạo thành , mối liên
quan giữa các yếu tố của hai hình để rút ra công thức tính diễn tích hình bình hành.
H. Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm như thế nào?
+ GV kết luận và ghi công thức lên bảng S = a x h
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc đề rồi làm
- Yêu cầu HS dựa vào công thức tính diện tích
hình bình hành đề làm -
Gọi 3 HS nêu kết quả -
GV nhận xét , kết luận.
Bài 2: - Gv cho HS đọc và nêu lại yêu cầu của bài.
- GV theo dõi HS làm.
Bài 3: -Yêu cầu HS đọc đề rồi làm.
- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
- HS chú ý theo dõi . -HS thực hiện vẽ hình bình hành ABCD,
kẻ đường cao AH , sau đo ùcắt phần tam giác ADH và ghép lại như hình vẽ trong
SGK để được hình chữ nhật ABIH. - Diện tích của hình bình hành ABCD
bằng diện tích hình chữ nhật ABIH - Diện tích hình chữ nhật ABIH là a x h
- Vây diện tích của hình bình hành ABCD là a x h
Muốn tính diện tích hình bình hành ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng
đơn vò đo
- HS đọc đề
- Hs lắng nghe và thực hiện.
- 3 HS nêu kết quả, các em khác nhận
xét
- HS đọc đề và nêu lại yêu cầu của bài
- HS thực hiện tính diện tích của hình
chữ nhật và hình bình hành trong từng trường hợp, có thể so sánh kết
quả tính và nhận xét diện tích của hai hình này.
- HS đọc đề rồi làm.
TUẦN: 19
- 24 - Giáo viên : Dương Văn Lý
- Nhắc HS đổi về cùng một đơn vò đo rồi áp dụng công thức để tính.
3.Củng cố, dặn dò: + Hãy nêu lại công thức tính diện tích hình bình
hành? + GV nhận xét tiết học và hướng dẫn HS làm bài
làm thêm về nhà. a Bài giải
4 dm = 40 cm Diện tích hình bình hành là:
40 x 34 =1360 cm
2
Đáp số:1360 cm b 4 m = 40 dm
Diện tích hình bình hành là: 40 x 13 = 520 dm
2
Đáp số:520 dm 2 HS nêu lại
lắng nghe
KHOA HỌC GIÓ NHẸ, GIÓ MẠNH- PHÒNG CHỐNG BÃO
I. Mục tiêu: Giúp HS: + Phân biệt được gió nhẹ, gió khá mạnh, gió to, gió dữ
+ Nêu được những thiệt hại do dông , bão gây ra. + Biết nêu một số cách phòng chống bão.
II. Đồ dùng dạy học. + Các hình minh hoaï trong SGK trang 76

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ + Gọi 2 HS lên bảng vẽ thêm hai đường thẳng

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×