Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc

Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc

Tải bản đầy đủ - 34trang

+ Gọi 3 HS lên bảng đọc nối tiếp bài:Bốn anh tài và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
+ Cẩu khây có sức khoẻ và tài năng như thế nào?
Cẩu Khây đi diệt trừ yêu tinh cùng với những ai?
+ Hãy nêu ý nghóa của bài. + GV nhận xét và ghi điểm.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc


+ Gọi 1 HS đọc toàn bài. +Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc 7 khổ thơ 3
lượt. + GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho
từng HS phát âm chưa đúng. Gọi một số học sinh đọc
+ HS luyện đọc theo nhóm bàn. + Gọi HS thi đọc theo nhóm
+ GV đọc mẫu, chú ý cách đọc: Toàn bài đọc với giọng kể chậm, dàn trải , dòu
dàng; chậm hơn ở câu kết bài. Nhấn giọng ở các từ ngữ : trước nhất , toàn là
, sáng lắm , tình yêu , lời ru , biết ngoan , biết nghó , thật to,…
Hoạt đôïng 2: Tìm hiểu bài.. + Yêu cầu HS đọc khổ thơ 1, trao đổi và trả lời
câu hỏi. H: Trong câu chuyện cổ tích này , ai là người
được sinh ra đầu tiên? GV: Các khổ thơ còn lại cho thấy cuộc sống
trên trái đất dần dần được thay đổi. Thay đổi là vì ai ? Các em hãy đọc và trả lời tiếp các câu
hỏi. H. Sau khi trẻ sinh ra , vì sao cần có ngay mặt
trời? H. Sau khi trẻ sinh ra , vì sao cần có ngay người
mẹ? H. Bố giúp trẻ những gì?
H. Thầy giáo giúp trẻ những gì? + yêu cầu HS đọc thầm lại bài và nêu ý nghóa
của bài. GV: Bài thơ tràn đầy tình yêu mến đối với con
người ,với treû em. Treû em cần được yêu thương , chăm sóc,dạy dỗ.Tất cả những gì tốt
đẹp nhất đều được dành cho trẻ em. Mọi vật , -Lâm, Luyến , Mai
-HS lắng nghe và nhắc lại tên bài. - 1HS đọc, lớp đọc thầm
- HS nối tiếp nhau đọc
Học sinh đọc giải nghóa từ - HS luyện đọc trong nhóm bàn.
- Lắng nghe GV đọc mẫu.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm. - Trẻ em được sinh ra đầu tiên trên trái đất.
Trái đất lúc đó chỉ có toàn trẻ con, cảnh vật trống vắng , trần trụi, không dáng cây , ngọn
cỏ. - HS đọc thầm.
- …để trẻ nhìn cho rõ.
- …vì trẻ cần tình yêu và lời ru, trẻ cần bế
bồng , chăm sóc. -
…giúp trẻ hiểu biết , bảo cho trẻ ngoan , dạy trẻ biết nghó.
- …dạy trẻ học hành. - HS đọc thầm lại bài và nêu ý nghóa theo
hiểu biết của mình.
TUẦN: 19
- 21 - Giáo viên : Dương Văn Lý
mọi người sinh ra là vì trẻ em , để yêu mến , giúp đỡ trẻ em.
Đại ý : Mọi vật được sinh ra trên trái đất này là vì con người , vì trẻ em . Hãy dành cho trẻ
em mọi điều tốt đẹp nhất.
Hoạt động 3: Đọc diễn cảm. + Gọi HS đọc nối tiếp bài thơ
+ GV giới thiệu khổ thơ cần luyện đọc: khổ thơ 4 , 5
+ Yêu cầu HS luyện đọc + Tổ chức cho HS thi đọc.
+ Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng. + Nhận xét và ghi điểm.
H: Bài thơ nói lên điều gì? Củng cố, dặn dò:
+ GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà học thuộc lòng bài.
- HS đọc, lớp theo dõi tìm ra cách đọc. - HS lắng nghe.
- Luyện đọc trong nhóm - HS thi đọc hay.
- HS thi đọc thuộc lòng từng khổ và cả bài thơ.
- 2 HS nêu.
- HS lắng nghe và thực hiện.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : TÀI NĂNG
I.Mục đích yêu cầu: + MRVT của HS thuộc chủ điểm trí tuệ, tài năng .Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu và
chuyển các từ đó vào vốn từ tích cực. + Biết được một số câu tục ngữ gắn với chủ điểm .

II. Đồ dùng dạy – học: Bảng phụ và phấn maøu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×