Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần cơ bản aÔn đội hình đội Phần kết thúc + Hồi tónh. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.

Phần cơ bản aÔn đội hình đội Phần kết thúc + Hồi tónh. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.

Tải bản đầy đủ - 34trang

- Gieo hạt xong phải thường xuyên tưới nước để đất luôn ẩm, hạt mới nảy mầm được, chú ý không tưới
quá nhiều sẽ làm hạt thối. Hoạt động 2: Hướng dẫn rhao tác kó thuật
+ Gọi HS nhắc lại quy trình kó thuật gieo hạt + GV hướng dẫn từng thao tác kó thuật theo nội dung
SGK. + Yêu cầu HS thực hiện lại thao tác GV vừa hướng
dẫn, lớp theo dõi và nhận xét, bổ sung. + GV và HS cùng thực hiện trên túi bầu, hay chậu.
3, Củng cố, dặn dò: H: Nêu quy trình gieo hạt giống?
H: Trình bày thao tác kó thuật gieo hạt giống? + Dặn HS tiết sau thực hành.
+ 2 HS nhắc lại.
+ 2 HS lần lượt thực hiện thao tác. + HS thực hiện trên túi bầu.
+ 2 HS trả lời. + HS nhớ và chuẩn bò tiết sau.
THỂ DỤC
ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP TRÒ CHƠI: THĂNG BẰNG.
I. Mục tiêu + Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
+ Chơi trò chơi: Nhảy lướt sóng. Yêu cầu biết cách chơi và chủ động chơi. II. Đòa điểm và phương tiện
+ Dọn vệ sinh sân trường. + Còi, dụng cụ để chơi trò chơi.

III. Nội dung và phương pháp


Nội dung Đònh lượng
Phương pháp 1. Phần mở đầu
+ Tập hợp lớp + Khởi động.

2. Phần cơ bản aÔn đội hình đội


ngũ.
b Trò chơi vận động: Nhảy lướt sóng
5 phút
25 phút + Lớp trưởng tập hợp lớp.
+ GV phổ biến nội dung bài học. + Khởi động các khớp cổ tay, chân, đi đều 1 hàng dọc
theo nhòp hô của GV.
+ Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng: Các tổ tập luyện theo khu vực đã quy đònh. Yêu câu mỗi HS làm chỉ huy 1
lần. + Ôn đi nhanh chuyển sang chạy. Cả lớp cùng thực hiện
theo đội hình hàng dọc. Mỗi em cách nhau 2 m. GV điều khiển chung.
+ Học trò chơi “ Thăng bằng” GV phổ biến cách chơi:
+ Cho HS khởi động kó các khớp chân tay. + GV hướng dẫn HS cách nắm cổ chân để co chân, cách
TUẦN: 19
- 16 - Giáo viên : Dương Văn Lý
3. Phần kết thúc + Hồi tónh.
+ Tập hợp lớp. 5 phút
di chuyển trong vòng tròn, cách giữ thăng bằng và phân công trọng tài cho từng đôi chơi.
+ GV điều khiển chung. HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
+ GV nhận xét ,đánh giá kết quả giờ học.
TOÁN HÌNH BÌNH HÀNH
I Mục tiêu
+ Giúp HS: - Hình thành biểu tượng về hình bình hành.
- Nhận biết một số đặc điểm của hình bình hành, từ đó phân biệt được hình bình hành với một số hình đã học.
II. Đồ dùng dạy học + GV chuẩn bò bảng phụ vẽ sẵn một số hình: Hình vuông, hình chữ nhật. Hình bình
hành, hình tứ giác. III Hoạt động dạy –học
Hoạt động dạy Hoạt động học

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.


• Hoạt động 1: Hình thành biểu tượng
về hình bình hành.
A B
D C + GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình bình hành lên
bảng, yêu cầu HS quan sát hình vẽ rồi nhận xét hình dạng của hình, từ đó hình thành biểu
tượng về hình bình hành. + GV giới thiệu tên gọi hình bình hành.
A B
C D
+ Yêu cầu HS phát biểu. Kết luận: Hình bình hành có hai cặp
- HS lắng nghe và nhắc lại.
+ HS quan sát hình vẽ trên bảng rồi nhận xét hình dạng của hình bình hành.
+ 1 HS lên bảng đo độ dài của các cặp cạnh rồi phát biểu.
Hình bình hành ABCD : Có cạnh AB song song và bằng CD;Cạnh AC song song và bằng
BD
TUẦN: 19
- 17 - Giáo viên : Dương Văn Lý
cạnh đối diện song song và bằng nhau. + Yêu cầu HS lấy ví dụ các đồ vật trong thực
tiễn có hình dạng là hình bình hành. Hoạt động 3: Thực hành
Bài 1: + Gọi HS đọc yêu cầu.
+ Yêu cầu HS nhận dạng và trả lời câu hỏi. + GV chữa bài và kết kuận:
- Hình 4 không phải là hình bình hành.
Bài 2: + Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
+ GV giới thiệu cho HS về các cặp cạnh đối diện của hình tứ giác ABCD.
+ Yêu cầu HS nhận dạng và nêu được hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện
song song và bằng nhau. Bài 3:
+ GV hướng dẫn HS tự làm bài rồi chữa bài. + Gọi 2 HS lên bảng , mỗi em vẽ 1 hình, sau
đó nhận xét. Chú ý dùng phấn khác màu để phân biệt 2
đoạn thẳng có sẵn và 2 đoạn thẳng vẽ thêm. 3. Củng cố, dặn dò:
+ Gọi HS nêu kết luận về hình bình hành. + Nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm bài
làm + 3 em lấy ví dụ.
+ 1 HS đọc yêu cầu. + HS suy nghó và trả lời.
+ 1 HS nêu yêu cầu. + HS lắng nghe và nhận dạng, nêu hình nào là
hình bình hành.
+ 2 HS lên bảng vẽ, lớp vẽ vào vở.
+ 2 HS nêu. + HS lắng nghe và ghi bài.
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
I Mục tiêu + Sau bài học, HS có khả năng:
- Xác đònh và nêu vò trí của thành phố Hải Phòng trên bản đồ. - Trình bày những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Hải Phòng.
- Biết đựơc những điều kiện để Hải Phòng trở thành thành phố cảng và trung tâm du lòch. - HS luôn có ý thức tìm hiểu về thành phố Hải Phòng.
II. Đồ dùng dạy – học + Bản đồ, lược đồ Việt Nam và Hải Phòng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần cơ bản aÔn đội hình đội Phần kết thúc + Hồi tónh. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×