Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS nhắc lại 2 cách mở bài trong bài văn tả Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS luyện tập

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS nhắc lại 2 cách mở bài trong bài văn tả Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS luyện tập

Tải bản đầy đủ - 34trang

Ngày dạy: 18 1 2006 Tập làm văn
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
I. Mục đích yêu cầu: + Củng cố, nhận thức về 2 kiểu mở bàitrực tiếp và dán tiếp trong bài văn tả đồ vật.
+ Thực hành viết đoạn mở bài cho một bài văn miêu tả đồ vật theo 2 cách trên. + Nghiêm túc tự giác học bài , làm bài
II. Đồ dùng dạy – học + Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần ghi nhớ về 2 cách mở bàitrực tiếp và dán tiếp trong
bài văn tả đồ vật. II. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS nhắc lại 2 cách mở bài trong bài văn tả
đồ vật mở bài trực tiếp và dán tiếp. + Nhận xét và ghi điểm.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS luyện tập


Bài 1:
+ Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Yêu cầu cả lớp đọc thầm từng đoạn mở bài, trao đổi
cùng ban, so sánh, tìm điểm giống nhau và khác nhau của các đoạn mở bài.
+ Gọi HS phát biểu ý kiến, lớp nhận xét, GV kết luận: Điểm giống nhau: Các đoạn mở bài trên đều có mục
đích giới thiệu đồ vật cần tả là chiếc cặp sách. Điểm khác nhau:
- Đoạn a,b mở bài trực tiếp: giới thiệu ngay đồ vật cần tả.
- Đoạn c mở bài gián tiếp: nói chuyện khác để dẫn vào giới thiệu đồ vật đònh tả.
Bài 2: + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
GV lưu ý: + Chỉ viết đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cái bàn
học của em. ở trường hoặc ở nhà + Viết 2 đoạn mở bài theo 2 cách khác nhau cho bài
văn: 1 đoạn trực tiếp, 1 đoạn dán tiếp. GV yêu cầu HS viết đoạn mở bài theo 2 cách vào
vở. + Cho HS làm bài trên phiếu dán phiếu lên bảng, đọc
kết quả, lớp nhận xét. Ví dụ:
+ HS lắng nghe và nhắc lại.
+ 1 HS đọc. + Lớp đọc thầm và phát biểu ý kiến.
+ Lần lượt HS phát biểu. + Lớp lắng nghe và nhận xét.
+ 2 HS nhắc lại.
+ 1 HS đọc. + HS lắng nghe để thực hiện.
+ HS làm bài. + 2 HS dán phiếu lên bảng, lớp nhận
xét.
TUẦN: 19
- 14 - Giáo viên : Dương Văn Lý
+ Mở bài trực tiếp: Chiếc bàn này là người bạn ở trường thân thiết với tôi gần 2 năm nay.
+ Mở bài gián tiếp: Tôi rất yêu gia đình tôi, ngôi nhà của tôi, Ở đó, tôi có bố mẹ và em trai thân thương, có
những đồ vật, đồ chơi thân quen và một góc học tập sáng sủa. Nổi bật trong góc học tập đó là cái bàn học
xinh xắn của tôi. 3. Củng cố, dặn dò
+ GV nhận xét tiết học. + Yêu cầu HS hoàn thành bài văn vào vở.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
KĨ THUẬT GIEO HẠT GIỐNG RAU, HOA TIẾT 1
I. Mục tiêu + HS biết đựơc các bước và yêu cầu của từng bước gieo hạt rau, hoa.
+ Làm được công việc gieo hạt trên luống hoặc trong bầu đất. + Có ý thức tiết kiệm hạt giống, yêu thích lao động.
II. Đồ dùng dạy học + Vật liệu và dụng cụ:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS nhắc lại 2 cách mở bài trong bài văn tả Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS luyện tập

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×