Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Kiểm tra: - Nhận xét bài kiểm tra đọc thầm của HS. Bài mới: Giới thiệu bài – ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu ví dụ:

Kiểm tra: - Nhận xét bài kiểm tra đọc thầm của HS. Bài mới: Giới thiệu bài – ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu ví dụ:

Tải bản đầy đủ - 34trang

-Bảng phụ viết đoạn văn ở phần nhận xét, đoạn văn ở bài tập 1 phần LT. III. Hoạt động:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra: - Nhận xét bài kiểm tra đọc thầm của HS.


2. Bài mới: Giới thiệu bài – ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu ví dụ:


Bài tập 1: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
- Yêu cầu Hs thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi.
- GV treo bảng phụ đã chuẩn bò, sau đó gọi 2 em lên bảng làm bài.
- Nhận xét kết luận lới giải đúng. - 1 em đọc, cả lớp đọc thầm.
- Thảo luận nhóm hai em trả lời các câu hỏi và viết vào vở.
- 2 em lên bảng làm bài. Trả lời miệng câu hỏi 3,4. HS dưới lớp nhận xét, bổ
sung.
Các câu kể Ai làm gì? Ýù nghóa của CN
Loại từ ngữ tạo thành CN.
1 Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, đònh đớp bọn trẻ.
2 Hùng đút vội khẩu súng vào túi quần, chạy biến.
3 Thắng mếu máo lấp vào sau lưng Tiến. 5 Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng
ra xa. 6 Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy
miết. Chỉ con vật.
Chỉ người Chỉ người
Chỉ người
Chỉ con vật Cụm danh từ.
Danh từ Danh từ
Danh từ
Cụm danh từ.
Rút ghi nhớ. - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ.
- Yêu cầu HS lấy ví dụ minh hoạ. Hoạt động 2: Luyện tập.
Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tự làm bài. - Gọi HS chữa bài.
- Nhận xét, kết luận lời giải đúng. Câu 3: Trong rừng, chim chóc hót véo von..
Câu 4: Thanh niên lên rẫy. Câu 5: Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.
Câu 6: Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Câu 7: Các cụ già chụm đầu bên những ché
rượu cần. Bài 2:
- 3 – 4 em đọc ghi nhớ SGK.
- 1 em đọc yêu cầu bài tập và nội dung. - HS làm bài vào SGK theo nhóm đôi.
- 1 em lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét bài làm của bạn.
TUẦN: 19
- 11 - Giaùo viên : Dương Văn Lý
- Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự đặt câu với các từ ngữ đã cho.
- Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ bài tập. - Gọi 1 em giỏi làm mẫu.
- Yêu cầu cả lớp làm bài tập cá nhân. - Gọi HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn.
- GV nhận xét chấm điểm cho HS. 3. Củng cố, dặn dò:
H: Nêu lại ghi nhớ? - Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà hoàn thiện lại bài tập 3, chuẩn bò bài sau.
- 1 em đọc yêu cầu bài tập. - Mỗi em đặt 3 câu vào vở.
- 1 em đọc bài làm của mình, cả lớp nhận xét, bổ sung.
- 1 em đọc yêu cầu bài tập. - Quan sát tranh minh hoạ bài tập.
- 1 em làm miệng trước lớp, cả lớp và GV nhận xét, sửa chữa.
- Làm bài vào vở. - Nối tiếp nhau đọc bài làm của mình.
- Nhận xét bài của bạn, sửa bài của mình.
- 2 – 3 em nêu ghi nhớ.
TOÁN LUYỆN TẬP
I Mục tiêu: - Chuyển đổi các đơn vò đo diện tích.
- Giải các bài toán có liên quan đến diện tích theo đơn vò ki – lô – mét vuông. -HS có ý thức làm bài cẩn thận.
III Hoạt động:
Hoạt động dạy Hoạt động học

2. Kiểm tra: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra: - Nhận xét bài kiểm tra đọc thầm của HS. Bài mới: Giới thiệu bài – ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu ví dụ:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×