Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Củng cố- dặn dò: GV nhận xét tiết học. Về kể lại câu chuyện trên cho

Củng cố- dặn dò: GV nhận xét tiết học. Về kể lại câu chuyện trên cho

Tải bản đầy đủ - 34trang

Hoạt động dạy Hoạt động học
1 .Kiểm tra: - Gọi 2 HS kể lại câu chuyện Một phát minh nho nhỏ .
- H: Câu chuyện nói lên điều gì? - H: Em thích nhân vật nào trong truyện? Vì sao?
- GV nhận xét cho điểm HS 2 .Bài mới:GV giới thiệu bài-Ghi đề bài
HĐ1 : Kể chuyện -GV kể lần 1 kết hợp giải nghóa từ ngày tận số, hung
thần, vónh viễn. -Giọng kể chậm rãi ở đoạn đầu, nhanh hơn, căng thẳng ở
đoạn sau, hào hứng ở đoạn cuối. Kể phân biệt được lời các nhân vật.
- GV kể chuyện lần 2 : kết hợp chỉ vào tranh minh hoạ. Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu
của bài tập. a Tìm lời thuyết minh cho mỗi tranh bằng 1 – 2 câu.
Bài 1: Gọi 1 em đọc yêu cầu. - GV dán tranh lên bảng.
- Yêu cầu HS suy nghó nói lời thuyết minh cho 5 tranh. - Cả lớp và GV nhận xét.
- GV chốt lời thuyết minh cho mỗi tranh. b Kể từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. -
- Bài 2,3: - Gọi HS đọc yêu cầu bài 2,3.
- Kể trong nhóm. + HS kể trong nhóm và trao đổi với nhau về ý nghóa của
truyện. - Kể trước lớp.
+ Gọi HS thi kể tiếp nối.
+ Gọi HS kể toàn truyện. GV khuyến khích HS dưới lớp đưa ra câu hỏi cho bạn kể.
+ Nhờ đâu mà bác đánh cá nghó ra mưu kế khôn ngoan để lừa con quỷ?
+ Vì sao con quỷ lại chui trở lại bình? + Câu chuyện có ý nghóa gì?
Nội dung chuyện SGV. -Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể
chuyện hấp dẫn nhất; ngưới nhận xét lời kể của bạn đúng nhất.

4. Củng cố- dặn dò: GV nhận xét tiết học. Về kể lại câu chuyện trên cho


người thân nghe. -Chuẩn bò bài sau : kể chuyện đã nghe đã đọc về một
người có tài. 2 HS
HS quan sát tranh, đọc thầm yêu cầu bài.
HS lắng nghe, GV kể
-Hs theo dõi
- 1hs đọc - 2 lượt HS thi kể, mỗi HS chỉ kể về
nội dung một bức tranh.
- 1 em đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm.
- Kể cho nhau nghe trong nhóm 3 em và trao đổi với nhau về nội dung, ý
nghóa truyện. - 2 – 3 nhóm nối tiếp nhau thi kể
trước lớp
- 2-3 em thi keå toàn bộ câu chuyện
Lắng nghe
TUẦN: 19
- 8 - Giáo viên : Dương Văn Lý
LỊCH SỬ Nước ta cuối trần
I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có thể: - Nêu được tình hình nước ta cuối thời Trần.
- Hiểu được sự thay thế nhà Trần bằng nhà Hồ. - Hiểu được vì sao nhà Hồ không thắng được quân Minh xâm lược.

II. Đồ dùng dạy – học:


- Tranh minh hoạ như SGK.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Hoạt động dạy
Hoạt động học 1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 em lên bảng trả lời câu hỏi: + Tìm những sự việc cho thấy vua tôi nhà Trần
rất quyết tâm chống giặc? + Nhà Trần đã đối phó với giặc như thế nào?
+ Kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên kết thúc thắng lợi có ý nghóa như thế
nào đối với lòch sử dân tộc? - Giáo viên nhận xét cho điểm học sinh.
2. Dạy – học bài mới: Hoạt động 1: Tình hình đất nước cuối thời
Trần. - GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm:
+ Chia lớp thành các nhóm mỗi nhóm 4 em. + Phát phiếu học tập cho HS và yâu cầu HS
thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu. 3 HS :
- Làm việc theo nhóm. + Cử nhóm trưởng điều hành hoạt động.
+ Đọc SGK để hoàn thành phiếu bài tập.
Phiếu học tập Nhóm ……………………………………………………..
1 Viết tiếp vào chỗ chấm trong các câu sau cho đủ ý: Tình hình nước ta cuối thời Trần:
+ Vua quan …………………………………………………………………………………………………………………………………………….a + Những kẻ có quyền thế ………………………………………………….b của nhân dân để làm giàu.
+ Đời sống của nhân dân …………………………………………………………………………………………………©. Thái độ của nhân dân:
+ Bất bình phẫn nộ trước thói xa hoa, sự bóc lột của vua quan, nông dân và nô tì đã ………………… ………………………………………………………………….d
+ Một số quan lại cũng bất bình ………………………………………………………..e dâng sớ xin chém 7 tên quan đã lấn át quyền vua, coi thường phép nước.
+ Phái nam, quân …………………………………………………………………………………………g luôn quấy nhiễu, phía bắc ………………………………………………………………h hạch sách đủ điều.
TUẦN: 19
- 9 - Giáo viên : Dương Văn Lý
2. Trả lời câu hỏi: Theo em, nhà Trần có đủ sức để gánh vác công việc trò vì nước ta nữa không? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- GV yêu cầu đại diện các nhóm HS phát biểu ý kiến.
- GV nhận xét sau đó gọi 1 HS nêu khái quát tình hình của nước ta cuối thời Trần.
Hoạt động 2: Nhà Hồ thay thế nhà Trần. - Yêu cầu HS đọc SGKTiếp theo
+ Em biết gì về Hồ Q Ly?
+ Triều Trần chấm dứt năm nào? Nối tiếp nhà Trần là triều đại nào?
+ Hồ Quý Ly đã tiến hành những cải cách gì để đưa nước ta thoát khỏi tình hình khó khăn?
+ Theo em việc Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần và tự xứng làm vua là đúng hay sai? Vì sao?
+ Theo em vì sao nhà Hồ lại không chống lại được quân xâm lược nhà Minh?

3. Củng cố – dặn dò: H: Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố- dặn dò: GV nhận xét tiết học. Về kể lại câu chuyện trên cho

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×