Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Các hoạt động dạy –học

Các hoạt động dạy –học

Tải bản đầy đủ - 34trang

Ý 1 :Giới thiệu về sức khoẻ và tài năng của Cẩu Khây .
Gọi HS đọc đoạn 2 :Còn lại . H: Cẩu Khây lên đường diệt trừ yêu quái cùng ai?
H: Mỗi người bạn của Cẩu Khây có tài năng gì ?
H: Ý2 nói lên điều gì ? Ý 2:Cẩu Khây cùng ba bạn lên đường đi diệt
trừ yêu quái. H: Truyện ca ngợi điều gì
Đại ý bài : Truyện ca ngợi sức khoẻ ,tài năng ,nhiệt thành làm việc nghóa ,cứu dân lành của bốn
anh em Cẩu Khây. c Hoạt động 3 : Đọc diễn cảm bài
GV gọi 5 HS đọc nối tiếp đoạn – HS tìm ra giọng đọc của từng đoạn : đoạn 2 giọng đọc nhanh hơn
căng thẳng hơn . GV hướng dẫn cả lớp thi đọc diễn cảm bài .
4 em thi đọc diễn cảm Nhận xét từng HS đọc
4 Củng cố – dặn dò : GV nhận xét tiết học Dặn dò về nhà đọc bài
1 HS đọc đoạn 2 -Cùng ba người bạn :Nắm Tay Đóng
Cọc ,Lấy Tai Tát Nước ,Móng Tay Đục Máng
Nắm Tay Đóng Cọc có thể dùng tay làm vồ đóng cọc .Lấy Tai Tát Nước có thể
dùng tai tát nước . Móng Tay Đục Máng có thể đục gỗ thành lòng máng dẫn nước
vào ruộng .
1 HS nêu 1 số đọc
5 HS đọc diễn cảm bài Tìm giọng đọc cho từng đoạn
4 HS thi đọc –nhận xét .
HS lắng nghe
ĐẠO ĐỨC Kính trọng biết ơn người lao động
I Mục tiêu : - Giúp HS hiểu ra rằng mọi của cải trong xã hội có được là nhờ những người lao động .
- Hiểu được sự cần thiết phải yêu q ,kính trọng ,biết ơn người lao động ,dù đó là những người lao động bình thường nhất .
- Giáo dục HS có thái độ kính trọng biết ơn người lao động ,đồng tình noi gương những người có thái độ đúng đắn với người lao động .Không đồng tình với những bạn chưa có thái độ
đúng với người lao động . Tạo cho HS có hành vi văn hoá ,đúng đắn với người lao động .
II: Đồ dùng dạy học : - Nội dung một số câu ca dao tục ngữ ,bài thơ về người lao động .

III: Các hoạt động dạy –học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1 Bài cũ :Nhận xét bài kiểm tra học kì I 2 Bài mới : Giới thiệu bài
a Hoạt động 1 : Giới thiệu nghề nghiệp của bố
- HS nhắc lại đề bài
TUẦN: 19
- 2 - Giáo viên : Dương Văn Lý
mẹ em . Yêu cầu mỗi HS tự đứng lên giới thiệu về nghề
nghiệp của bố mẹ mình cho cả lớp nghe. GV: Bố mẹ của mỗi bạn trong lớp đều là những
người lao động ,làm công việc ở những lónh vực khác nhau .Làm việc gì cũng tạo ra những sản
phẩm đáng quý cho xã hội . b Hoạt động 2 : Phân tích truyện : Buổi học đầu
tiên . GV kể câu chuyện “ Buổi học đầu tiên “lần 1
GV treo tranh kể lần 2. Thảo luận nhóm cặp trả lời câu hỏi :
H: Vì sao một số bạn trong lớp lại cười khi nghe Hà giới thiệu về nghề nghiệp của bố mẹ mình ?
H: Nếu là bạn cùng lớp với Hà ,em sẽ làm gì trong tình huống đó ?
HS đóng vai ,xử lí tình huống . GV : Tất cả những người lao động ,kể cả những
người lao động bình thường nhất ,cũng cần được tôn trọng .
c Hoạt động 3: Kể tên nghề nghiệp Chia lớp thành hai dãy ,mỗi dãy phải kể được
những nghề nghiệp của người lao động không trùng lặp mà các dãy biết .
GV yêu cầu các dãy lên dán – lớp nhận xét . Trò chơi :Tôi làm nghề gì ?
Lượt chơi thứ nhất 1 bạn dãy A diễn tả bằng hành động .Dãy B căn cứ vào đó nói xem bạn
diễn tả nghề nghiệp hay công việc gì? Kết luận :Trong xã hội, chúng ta bắt gặp hình ảnh
người lao động ở khắp mọi nơi ,ở nhiều lónh vực khác nhau và nhiều ngành nghề khác nhau .
Hoạt động 4: Bày tỏ ý kiến Các nhóm quan sát các hình trong sách ,thảo luận
,trả lời câu hỏi : H: Người lao động trong tranh làm nghề gì ?
Công việc đó có ích cho xã hội như thế nào ? - Lần lượt từng HS đứng lên giới thiệu .
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe - 1HS kể lại câu chuyện .
- Vì các bạn đó nghó rằng : bố mẹ bạn Hà làm nghề quét rác ,không đáng được kính
trọng như những nghề mà bố mẹ các bạn ấy làm .
-Trước hết em sẽ không cười bạn Hà vì bố mẹ bạn ấy cũng là những người lao động
chân chính ,cần được tôn trọng .Em sẽ đứng lên nói điều đó trước lớp để một số bạn đã
cười - - Hà nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi Hà .
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung .
-HS lắng nghe
- HS kể trong 2 phút . - VD :Giáo viên ,kó sư ,công nhân ,nông dân
,thợ cơ khí ,thợ rèn ,thợ điện …
- Hai dãy thực hiện –lớp nhận xét nội dung chơi và hình thức thể hiện của hai dãy .
- Tranh 1:Đó là bác só ,nhờ có bác só ,xã hội mới chữa được nhiều bệnh tật ,con người
được khoẻ mạnh . - Tranh 2 là thợ xây ,xây dựng nhiều nhà
cửa ,xí nghiệp ,công viên… - Tranh 3:Người thợ điện .Nhờ có chú ,xã
hội mới có điện sinh hoạt và sản xuất .
TUẦN: 19
- 3 - Giáo viên : Dương Văn Lý
4 Củng cố –dặn dò ; GV nhận xét tiết học . - Về nhà học bài .
Tranh 4:Bác ngư dân .Nhờ có bác ngư dân mà chúng ta được ăn món ăn của biển .
- Tranh 5:Đây là kiến trúc sư ,nhờ có chú ta mới có các công trình kiến trúc đẹp .
Tranh 6:Các bác nông dân .Nhờ có bác chúng ta mới có gạo ,cơm ăn hàng ngày .
Thể dục ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
TRÒ CHƠI: “ CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC” I. Mục tiêu
+ Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác. + Chơi trò chơi: Chạy theo hình tam giác. Yêu cầu biết cách chơi và chủ động chơi.
II. Đòa điểm và phương tiện + Dọn vệ sinh sân trường.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hoạt động dạy –học

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×