Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
Ôn bài cũ: -

Ôn bài cũ: -

Tải bản đầy đủ - 26trang

bao giờ xa tôi.
b Kết bài mở rộng:
Em luôn giữ gìn cây bút cẩn thận, không bao giờ bỏ quên hay quên đậy nắp. Em luôn cảm thấy có
bố em ở bên mình, động viên em học tập.
4. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học
+ Dặn HS về nhà hoàn chỉnh bài văn tả cây bút. Lắng nghe
Toán Luyện tập chung
I. Mục đích yêu cầu + Giúp HS củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2,5,3,9.
+ GDHS tính cẩn thận, chính xác. II. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ôn bài cũ: -


GV lần lượt yêu cầu HS nêu các ví dụ về các số chia hết cho 2, các số chia hết cho 3, các số chia hết
cho 5, các số chia hết cho 9.
GV có thể gợi ý cho HS ghi nhớ như sau: + Căn cứ vào chữ số tận cùng bên phải: Dấu hiệu chia
hết cho 2, cho 5. + Căn cứ vào tổng các chữ số: Dấu hiệu chia hết cho 3,
cho 9. 2 Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hướng dẫn HS luyện tập Bài 1:
+ GV yêu cầu HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của đề rồi tự làm bài
+ GV hùng dẫn HS chữa bài và thống nhất kết quả đúng.
Bài 2:
- HS có thể nêu nhiều ví dụ rồi giải
thích chung. Chẳng hạn: + Các số chia hết cho 2 là: 34, 136,
2140 , 258,…vì các số này có chữ số tận cùng là một trong các chữ số:
0,2,4,6,8. + Các số chia hết cho 3 là: 54, 111,
2112 , 288,…vì tổng các chữ sốácủa các số này lần lượt là 3,6,9,18,…đều
chia hết cho 3. - HS lắng nghe và ghi nhớ.
-HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của đề rồi tự làm bài.
- 3 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở, nhận xét và sửa bài nếu sai.
a Các số chia hết cho 3 là: 4563 , 2229 ,3576, 66 816.
c Các số chia hết cho 9 là: 4563 , 66 816.
d Các số chia hết cho 3 nhưng không
chia hết cho 9 là:2229 , 3576. - 1 HS đọc.
- 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào
TUẦN : 18 - 19 - Dương Văn Lý
+ GV yêu cầu HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của đề rồi tự làm bài
+ GV hứớng dẫn HS chữa bài và thống nhất kết quả đúng.
Bài 3: - GV yêu cầu HS đọc đềbài, nêu yêu cầu của đề rồi
làm bài vào phiếu. + GV hứớng dẫn HS chữa bài và thống nhất kết quả
đúng.
Bài 4: -
GV yêu vầu HS nêu lại đề bài, sau đó suy nghó để nêu cách làm.
- Gv gợi ý :
a+ Số cần viết phải chia hết cho 9 nên cần điều kiện gì?
+ Vậy ta phải chọn ba chữ số nào để lập số đó?
b+ Số cần viết phải thoả mãn điều kiện gì?
+Vậy ta cần chọn ba chữ số nào để lập số đó?
3 Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học và hướng dẫn HS làm bài làm
thêm về nhà. vở, nhận xét và sửa bài nếu sai.
a 945 chia hết cho 9 b 225 , 255 , 285 chia heát cho 3.
c 762 , 768 chia hết cho 3 và chia
hết cho 2. - HS làm bài ở phiếu bài tập, 2 em
làm ở phiếu lớn để đính lên bảng. - HS nhận xét và sửa bài nếu sai.
Câu nào đúng câu nào sai: a Số 13 465 không chia hết cho 3;Đ
b Số 70 009 chia hết cho 9;S c Số 78 435 không chia hết cho 9; ;
S
d Số có chữ số tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.
Đ
1 , 2 HS nêu.
- Tổng các chữ số chia hết cho 9.
- Chữ số 6, 1, 2 vì có tổng các chữ
số là 6+ 1 + 2= 9.
+HS có thể lập được : 612 ; 621 ;126 ; 162 ; 261 ; 216 là các số chia hết cho
9. - Tổng các chữ số chia hết cho 3
nhưng không chia hết cho 9, do đó tổng các chữ số phải là 3 hoặc 6 mà
không lá 9. - Chữ số 2 , 1 , 0 vì có tổng các chữ
số là 2+1+0 = 3. + HS có thể lập được: 120 ; 102 ; 210 ;
201 là các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.
- HS lắng nghe và ghi bài về nhà.
Khoa học KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ SỐNG
I Mục đích yêu cầu
TUẦN : 18 - 20 - Dương Văn Lý
Sau bài học HS biết: + Nêu dẫn chứng để chứng minh người, động vật và thực vật đều cần không khí để thở.
+ Xác đònh vai trò của ô-xi đối với quá trình hô hấp và việc ứng dụng kiến thức này trong đờisống. + Luôn có ý thức giữ gìn bầu không khí trong lành.
II. Đồ dùng dạy học. + Các hình minh hoạ trong SGK trang 72,73.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ôn bài cũ: -

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×