Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
Giới thiệu bài. 2. Kiểm tra đọc.

Giới thiệu bài. 2. Kiểm tra đọc.

Tải bản đầy đủ - 26trang

Tiếng Việt Ôân tập tiết 2

I. Mục đích yêu cầu : - Kiểm tra đọc hiểu – yêu cầu như tiết 1


- Ôân luyện kó năng đặt câu, kiểm tra sự hiểi biết cảu học sinh về nhân vật. - Sử dụng các thành ngữ, tục ngữ phù hợp với các tình huống cụ thể.
II. Đồ dùng dạy học : - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và HTLnhư tiết 1.

III. Các hoạt đông dạy học


Hoạt động dạy Hoạt đông học

1. Giới thiệu bài. 2. Kiểm tra đọc.


Tiến hành như tiết 1. Hoạt động 1.
Ôn luyện về kó năng đặt câu. - Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu.
- Gọi HS trình bày. GV sửa lỗi dùng từ, diễn đạt cho từng HS.
- Nhận xét khen ngợi những học sinh đặt câu đúng, hay.
Ví dụ: 1 số em
- 1 em đọc thành tiếng. - Tiếp nối nhau đọc câu văn đã đặt.
a. Từ xưa đến nay, nước ta chưa có người nào đỗ trạng nguyên khi mới 13 tuổi như Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền đã thành đạt nhờ thông minh và ý chí vượt khó rất cao. Nhờ thông
minh, ham học và có chí, Nguyễn Hiền trở thành trạng nguyên trẻ nhất nước ta.… b. Lê – ô – nác – đô đa Vin – xi kiên trì vẽ hàng trăm lần quả trứng mới thành danh hoạ. Lê
– ô – nác – đô đa Vin – xi đã trở thành danh hoạ nổi tiếng thế giới nhờ thiên tài và khổ công rèn luyện.…
c. Xi-ôn-cốp-xki là người đầu tiên ở nước Nga tìm cách bay vào vũ trụ. Xi-ôn-cốp-xki đã đạt được ước mơ từ thủa nhỏ nhờ tài năng và nghò lực phi thường.…
d. Cao Bá Quát rất kì công luyện chữ. Nhờ khổ công luyện tập, từ một người viết chữ rất xấu, Cao Bá Quát nổi danh là người viết chữ đẹp.
e. Bạch Thái Bưởi là nhà kinh doanh tài ba, chí lớn. Bạch Thái Bưởi đã trở thành anh hùng kinh tế nhờ tài năng kinh doanh và ý chí vươn lên, thất bại không nản.…
Hoạt động 2: Sử dụng thành ngữ, tục ngữ.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3. - Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận nhóm đôi và viết
cáthành ngữ, tục ngữ vào vở. - Gọi HS trình bày và nhận xét.
- Nhận xét chung kết luận lời giải đúng. a. Nếu em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao?
- Có chí thì nên. - Có công mài sắt, có ngày nên kim.
- Người có chí thì nên. - 1 em đọc.
- 2 em ngồi cùng bàn trao đổi.
- 1 HS trình bày.
TUẦN : 18 - 7 - Dương Văn Lý
Nhà có nền thì vững. b. Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn?
- Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. - Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
- Thất bại là mẹ thành công. - Thua keo này, bày keo khác.
c. Nếu bạn em dễ thay đổi ý đònh theo người khác.
- Ai ơi đã quyết thì hành. Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.
- Hãy lo bền chí câu cua. Dù ai câu trạch, câu rùa mặc ai
- Đứng núi này trông núi nọ.

3. Củng cố – Dặn do ø - GV nhận xét tiết học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu bài. 2. Kiểm tra đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×