Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
Mục đích yêu cầu + Giúp HS: Hoạt động dạy học

Mục đích yêu cầu + Giúp HS: Hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ - 26trang

Kết thúc
- Mỗi tổ tự biểu diễn đi vòng quanh sân trường
- GV nhận xét đánh giá
- Hoạt động3 : Trò chơi : CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC“
- Mục đích: Rèn luyện kó năng chạy nhanh û
- GV hướng dẫn cách chơi. xem SHD,làm mẫu.
- Chia thành 2 nhóm, xếp thành 2 hàng ngang và chơi.
- Gọi 1 em nêu lại cách chơi và luật chơi.
- Cho 1 tổ chơi thử – GV sửa sai.
- Cho cả lớp chơi, GV theo dõi quan sát .
- Cho các tổ chơi và thi với nhau.
- GV tuyên dương tậychỵ yheo hình tam giác nhanh nhất
Củng cố và dặn dò:
- GV cho HS ổn đònh nhắc lại ĐI NHANH CHUYỂN
SANG CHẠY . -
GV nhận xét tiết học.
Dặn dò : về ôn lại các động tác đã học
5 phút
5 phút
Toán DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
I. Mục đích yêu cầu + Giúp HS:
- Biết dấu hiệu chia hết cho 9. - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 để làm bài tập.

II. Hoạt động dạy học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Kiểm tra bài cũ: 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia
hết cho 5? 2354; 3415; 45678, 9830; 4832700.
2. Nêu dấu hiệu chia hết cho 2 và 5. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 9.
+ GV cho HS nêu các ví dụ về các số chia hết cho 9, các số không chia hết cho 9, thành 2 cột. Cột trái ghi
phép tính chia hết cho 9, cột bên phải ghi các phép tính không chia hết cho 9.
H: Tìm và nêu đặc điểm của các số chia hết cho 9 . + GV gợi ý: Tính tổng các số của các số ở cột bên
trái có tổng các chữ số chia hết cho 9 rồi rút ra nhận xét.
Kết luận: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
+Thuý Thiểu lên bảng thực hiện, lớp theo dõi và nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc lại.
+ Lần lượt HS nêu từng cột.
+ Tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
+ 2 HS nêu.
TUẦN : 18 - 4 - Dương Văn Lý
+ Yêu cầu HS tính nhẩm tổng các chữ số ghi ở bên phải và nêu nhận xét.
GV giúp HS rút ra nhận xét: Muốn biết 1 số có chia hết cho 2 hay 5 không, ta căn cứ vào chữ số tận cùng
bên phải. Muốn biết 1 số có chia hết cho 9 hay không, ta căn cứ vào tổng các chữ số đó.
Hoat động 2: Luyện tập Bài 1:
+ Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS nêu cách làm, sau đó tự làm bài.
Kết luận bài làm đúng: + Số chia hết cho 9: 99; 108 .
Bài 2: + Yêu cầu HS tiến hành tương tự bài 1 chọn số mà
tổng các chữ số không chia hết cho 9 + Các số không chia hết cho 9: 96; 7853; 5554.
Bài 3: + Gọi HS nêu yêu cầu.
+ Yêu cầu HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở. + Gọi HS nhận xét và bổ sung.
Bài 4: + HS đọc yêu cầu bài tập.
+ Yêu cầu HS tự làm bài, lớp làm bài vào vở. GV thu 1 số vở chấm và yêu cầu HS nhận xét.
Kết quả là: 315; 135; 225. 3. Củng cố, dặn dò:
H: Nêu dấu hiệu chia hết cho 9? + GV nhận xét tiết học, dặn HS học bài và chuẩn bò
bài sau. + Các số có tổng các chữ số không chia
hết cho 9 thì không chia hết cho 9. + 4 HS nêu.
+ 1 HS nêu, lớp đọc thầm. + 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở
rồi nhận xét.
+ HS làm bài sau đó nhận xét.
+ HS nêu. 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở rồi nhận xét.
+ 1 HS đọc. + HS làm bài và nộp chấm.
+ 2 HS nêu. + HS lắng nghe và thực hiện.
Khoa học Không khí cần cho sự cháy

I. Mục đích yêu cầu - Sau bài học HS biết:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích yêu cầu + Giúp HS: Hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×