Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
Mục đích yêu cầu + Kiểm tra đọc hiểu lấy điểm

Mục đích yêu cầu + Kiểm tra đọc hiểu lấy điểm

Tải bản đầy đủ - 26trang

TUẦN 18
Ngày soạn : 31122005 Ngày dạy : 1 2006
Tiếng việt
Ôân tập cuối học kì –I Tiết 1
I. Mục đích yêu cầu + Kiểm tra đọc hiểu lấy điểm
- Nội dung : Các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 17, các bài học thuộc lòng từ tuần 11 đến tuần 17.
- Phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 100 chữ phút, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung bài.
- Trả lời được1 câu hỏi về nội dung bài đọc. - Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về tên bài, tên tác giả, đại ý, nhân vật của các bài
tập đọc là truyện kể trong hai chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều. II. Đồ dùng dạy học
+ Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và bài học thuộc lòng theo yêu cầu. III. Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy Hoạt động học
Hoạt động 1: . Trong tuần này các em sẽ ôn tập và kiểm tra lấy
điểm học kì I. Hoạt động 2: Kiểm tra tập đọc.
+ GV tổ chức cho HS bốc thăm bài đọc.
+ Gọi HS lần lượt đọc bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.
+ Yêu cầu HS nhận xét bạn vừa kiểm tra. GV nghi điểm theo hướng dẫn của BGĐT.
Hoạt động 3: Lập bảng tổng kết + GV gọi HS đọc yêu cầu.
H: Những bài tập đọc nào là truyện kể trong 2 chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều?
+ Yêu cầu HS tự làm bài trong nhóm, nhóm nào xong dán phiếu lên bảng, nhóm khác theo dõi và
nhận xét. + HS lắng nghe.
+ Từng HS lên bốc thăm bài. HS về chỗ chuẩn bò chờ đến lượt.
+ HS đọc và trả lời câu hỏi.
+ 1 HS đọc. + Bài tập đọc: Ông Trạng thả diều, Vua
tàu thuỷ “ Bạch Thái Bưởi”, Vẽ trứng, Người tìm đường lên các vì sao, Văn hay
chữ tốt, Chú Đất Nung, Trong quán ăn “Ba cá bống”, Rất nhiều mặt trăng.
+ HS làm bài
Nêu Nhận xét cùng GV
TUẦN : 18 - 1 - Dương Văn Lý
Tên bài Tác giả
Đại ý Nhân vật
Ông Trạng thả diều Trinh Đường
Nguyễn Hiền nhà nghèo mà hiếu học
Nguyễn Hiền “ Vua tàu thuỷ” Bạch
Thái Bưởi Từ điển nhân
vật lòch sử VN Bạch Thái Bưởi từ tay trắng, nhờ
có chí đã làm nên sự nghiệp lớn. Bạch Thái Bưởi
Vẽ trứng Xuân Yến
Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã kiên trì khổ luyện đã trở thành danh học vó
đại. Lê-ô-nác-đô đa
Vin-xi Người tìm đường lên
các vì sao Lê Quang Long
– Phạm Ngọc Toàn
Xi-ôn-cốp-xki kiên trì theo đuổi ước mơ, đã tìm được đường lên các
vì sao. Xi-ôn-cốp-xki
Văn hay chữ tốt Truyện đọc 1
Cao Bá Quát kiên trì luyện viết chữ đã nổi danh là người văn hay,
chữ tốt. Cao Bá Quát
Chú Đất Nung phần 1 và 2
Nguyễn Kiên Chú bé Đất dám nung mình trong
lửa đỏ đã trở thành người mạnh mẽ, hữu ích. Còn hai người bột
yếu ớt gặp nước suýt bò tan ra. Chú Đất nung
Trong quán ăn “ Ba cá bống”
A-Lếch-xây Tôn-xtôi
Bu-ra-ti-nô thông minh, mưu trí đã moi được bí mật về chiếc chìa
khoá vàng từ hai kẻ độc ác. Bu-ra-ti-nô
Rất nhiều mặt trăngphần 1 và 2
Phơ-bơ Trẻ em nhìn thế giới, giải thích về
thế giới rất khác người lớn. Công chúa nhỏ.
Củng cố. Dặn dò: + Nhận xét tiết học. Dặn HS về học các bài học thuộc lòng, chuẩn bò tiết sau.
Đạo đức Ôân tập thực hành kó năng cuối kì –I
I. Mục đích yêu cầu + Giúp HS củng cố và hệ thống hoá các kó năng thực hành qua các bài từ bài 1 đến bài 8 đã
học. + Vận dụng kó năng thực hành trong cuộc sống hằng ngày của các em.
+ HS luôn có ý thức thực hiện tốt những điều hay, lẽ phải. II. Đồ dùng dạy - học.
+ Thẻ để xử lí tình huống. II. Hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy Hoạt động dạy học
Hoạt động 1: Xử lí tình huống + GV hệ thống lại nội dung các bài đã học từ bài 1
Trung thực trong học tập đến bài 8 Yêu lao động. + Yêu cầu HS nhắc lại trình tự bài và nội dung
+ HS lắng nghe.
TUAÀN : 18 - 2 - Dương Văn Lý
từng bài đã học. + GV dựa vào phần bài tập của từng bài đưa ra
các tình huống, yêu cầu HS nhớ và đưa đến kết quả đúng dùng thẻ đã quy đònh
Hoạt động 2: Rút ra ghi nhớ + Dựa vào tình huống qua từng bài ôn. Yêu cầu
HS nhắc lại ghi nhớ của từng bài. + GV kết luận qua từng bài HS nêu.
Kết thúc: + GV nhận xét tiết học.
+ Dặn HS ôn bài, chuẩn bò chu đáo để làm bài thi học kì đạt kết quả cao.
+ Lần lượt HS nhắc lại trình tự nội dung các bài học theo yêu cầu.
+ Xử lí tình huống dùng thẻ
+ HS lắng ghe yêu cầu đẻ thực hiện. + Lần lượt HS nêu.
+ HS lắng nghe thực hiện theo lời dặn của GV.
THỂ DỤC ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY TRÒ CHƠI : CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC
MỤC TIÊU :
- Ôn tập hợp hàng ngang dóng hàng . Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng. -Ôn đi nhanh chuyển sang chạy . Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác.
Chơi trò chơi : CHẠY THEO HÌNH
- Yêu cầu hs mắm được cách chơi. - Rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn, tham gia trò chơi tương đối chủ động , đúng theo hình tam
giác II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
: Tại sân trường. III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
:
Phần Nội dung
Đònh lượng
Mở đầu
Cơ bản
- Lớp trương điều khiển lớp, điểm số báo cáo.
- GV nhận lờp phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
- Cho HS khởi động các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối,
khớp hông. -
Cho HS chuyển thành đội hình 4 hàng dọc -
Hoạt động 1 Giới thiệu nội dung học
GV cho HS ổn đònh lớp,gv giới thiệu tóm tắt nôi dung -
Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên đòa hình tự nhiên quanh sân trường
- Về đội hình 4 hàng ngang , sau đó cho HS khởi động các
khớp tay, tập lại bài TD phát triển chung -
Hoạt động 2: Bài tập ĐI NHANH CHUYỂN SANG
CHẠY -
n đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang
- n đi nhanh chuyển sang chạy
- Chia tổ ra luyện tập do các tổ trưởng điều khiển
- Gv chú ý sửa sai , hướng dẩn cách sửa động tác sai
5 phút
20 phút
TUẦN : 18 - 3 - Dương Văn Lý
Kết thúc
- Mỗi tổ tự biểu diễn đi vòng quanh sân trường
- GV nhận xét đánh giá
- Hoạt động3 : Trò chơi : CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC“
- Mục đích: Rèn luyện kó năng chạy nhanh û
- GV hướng dẫn cách chơi. xem SHD,làm mẫu.
- Chia thành 2 nhóm, xếp thành 2 hàng ngang và chơi.
- Gọi 1 em nêu lại cách chơi và luật chơi.
- Cho 1 tổ chơi thử – GV sửa sai.
- Cho cả lớp chơi, GV theo dõi quan sát .
- Cho các tổ chơi và thi với nhau.
- GV tuyên dương tậychỵ yheo hình tam giác nhanh nhất
Củng cố và dặn dò:
- GV cho HS ổn đònh nhắc lại ĐI NHANH CHUYỂN
SANG CHẠY . -
GV nhận xét tiết học.
Dặn dò : về ôn lại các động tác đã học
5 phút
5 phút
Toán DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
I. Mục đích yêu cầu + Giúp HS:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích yêu cầu + Kiểm tra đọc hiểu lấy điểm

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×