Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + GV gọi HS đọc truyện Trong quán ăn “Ba cá

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi HS đọc truyện Trong quán ăn “Ba cá

Tải bản đầy đủ - 33trang

TUẦN 17
Ngày soạn: 24 122005 Ngày dạy: 26 12 2005.
Tập đọc Rất nhiều mặt trăng
I. Mục đích yêu cầu + Đọc đúng các từ khó: vương quốc, nghó, giường bệnh, cửa sổ.
+ Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. Nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện sự bất lực của các vò quan, sự buồn bực của nhà vua.
+ Hiểu các từ ngữ: vời, cô chủ nhỏ. + Hiểu nội dung bài: Cách nghó của trẻ em về thế giới, về mặt trăng, rất ngộ nghónh, rất khác
với người lớn. II. Đồ dùng dạy – học
+ Tranh minh hoạ bài tập đọc. + Bảng phụ ghi sẵn đoạn cần luyện đọc.

III. Hoạt động dạy – học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + GV gọi HS đọc truyện Trong quán ăn “Ba cá
bống”. H: Em thích hình ảnh nào trong truyện?
+ Gọi 1 HS nêu đại ý. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Luyện đọc + Gọi 1 HS đọc toàn bài.
+ Yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp từng đoạn của bài. + GV sửa lỗi phát âm, ngắt nghỉ cho từng HS.
+Gọi hs đọc kết hợp giải nghóa một số từ khó GV cho HS quan sát tranh minh hoạ.
H: Vời có nghóa là gì? GV: Nhà vua cho vời các vò đại thần và các nhà
khoa học đến để tìm cách lấy mặt trăng cho công chúa.
-HS đọc theo nhóm bàn -Cho hs thi đọc theo nhóm
GV đọc mẫu. Chú ý cách đọc. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
+ Gọi HS đọc đoạn 1. H: Chuyện gì đã xảy ra đối với công chúa?
H: Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì?
H:Trước yêu cầu của công chúa nhỏ, nhà vua đã làm gì?
Nis, Nốp, Nhỏih đọc bài
+ HS quan sát và lắng nghe. + Lớp theo dõi và đọc thầm theo.
+ từ đầu.. nhà vua. + tiếp …bằng vàng rồi
+ còn lại. + HS đọc nối tiếp
-HS quan sát tranh và trả ời câu hỏi. + vời có nghóa là cho mời người dưới
quyền.
HS thi đọc + Lớp theo dõi, lắng nghe.
+ 1 HS đọc. - Cô bò ốm nặng.
- Cô mong muốn có mặt trăng và nói là cô sẽ khỏi ngay nếu có được mặt trăng.
- Nhà vua đã cho vời tất cả các vò đại thần, các nhà khoa học đến để bàn
cách lấy mặt trăng cho công chúa.
TUẦN : 17 - 1 - Dương Văn L
H: Các vò đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua như thế nào về đòi hỏi cô công chúa?
H: Tại sao họ cho rằng đó là đòi hỏi không thể thực hiện được?
H: Đoạn 1 ý nói gì? ý 1: Công chúa muốn có mặt trăng, triều đình không
biết làm cách nào tìm được mặt trăng cho công chúa. + Yêu cầu HS đọc đoạn 2.
H: Cách nghó của chú hề có gì khác với các vò đại thần và các nhà khoa học?
H: Tìm những chi tiết cho thấy cách nghó của công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghó của
ngưới lớn? H: Đoạn 2 ý nói gì?
ý 1: Mặt trăng của nàng công chúa. + Gọi HS đọc đoạn còn lại.
H: Chú hề đã làm gì để có được mặt trăng cho công chúa?
H: Thái độ của công chúa như thế nào khi nhận được món quà đó?
H: Đoạn 3 ý nói gì? ý 3: Chú hề đã mang đến cho công chúa nhỏ một
mặt trăng như cô mong muốn. H: Câu chuyện cho em hiểu điều gì?
Ý nghóa câu chuyện: Câu chuyện cho em hiểu rằng suy nghó của trẻ em rất khác suy nghó của người
lớn. Hoạt động 3: Đọc diễn cảm.
+ GV gọi 3 HS đọc phân vai người dẫn chuyện, chú hề, công chúa.
+ GV giới thiệu đoạn văn cần luyện đọc. + Yêu cầu 1 HS đọc, nhận xét, tìm cách đọc hay.
+ Tổ chức thi đọc phân vai. + Nhận xét và tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò: H: Em thích nhân vật nào trong truyện? Vì sao?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi HS đọc truyện Trong quán ăn “Ba cá

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×