Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS khác viết các

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS khác viết các

Tải bản đầy đủ - 34trang

+ Tìm và viết đúng các từ ngữ theo nghóa cho trước có âm đầu drgi hoặc vần âtâc. +Nghiêm túc tự giác viết bài

II. Đồ dùng dạy hoc. Chép bài vào bảng phụ


III.Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS khác viết các
từ sau:chốn tìm, nơi chốn, châu chấu, ngật ngưỡng, kó năng..
+ Nhận xét về chữ viết của HS. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung đoạn viết. + GV gọi HS đọc đoạn văn.
H: Cách chơi kéo co ở làng Hữu Chấp có gì đặc biệt?
Hướng dẫn viết từ khó. + Yêu cầu HS tìm từ khó, dễ lẫn khi viết và
luyện viết. + Yêu cầu 2 HS lên bảng viết, lớp viết nháp,
sau đó nhận xét và sửa lỗi cho số HS viết chưa đúng.
- Viết chính tả, soát lỗi và chấm bài. Hoạt động 2: Làm bài tập chính tả.
Bài 2: a Gọi HS đọc yêu cầu.
- Phát giấy và bút dạ cho một số cặp Hs. Yêu cầu HS tự tìm từ.
- Gọi 1 cặp lên dán phiếu, đọc các từ tìm được, những HS khác bổ sung sửa bài.
- Nhận xét chung kết luận lời giải đúng.
b Tiến hành tương tự a. 3. Củng cố, dặn dò:
+ GV nhận xét tiết học. + Dặn HS về nhà làm bài còn lại.
+ HS thực hiện yêu cầu, lớp viết nháp rồi nhận xét bạn viết trên bảng.
- Lộc
+ HS lắng nghe và nhắc lại. + 1 HS đọc.
- Cách chơi kéo co ở làng Hữu Tr6áp diễn ra giữa nam và nữ. Cũng có năm nam
thắng, cũng có năm nữ thắng. + Các từ ngữ: Hữu Trấp, Quế Võ, Bắc
Ninh, Tiáh Sơn, Vónh Yên, Vónh Phúc, ganh đua, khuyến khích, trai tráng.
+ HS luyện viết đúng.
+ HS lắng nghe và viết bài, soát lỗi.
+ 1 HS đọc. + 2 HS ngồi cung bàn tìm từ ghi vào phiếu
hoặc ghibằng chì vào SGK.. + Nhận xét, bổ sung.
- Chữa bài Nếu sai. Nhảy dây – múa rối – giao bóng.
- Lời giải: đấu vật – nhấc – lật đật.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
Toán
Chia cho số có ba chữ số tiếp theo.
I. Mục đích yêu cầu + Giúp Hs biết cách thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số.
+ Áp dụng để giải các bài toán tìm thành phần chưa biết của phép tính, giải bài toán có lời văn.
+ Rèn tính cẩn thận ,tính chính xác và tính nghiêm túc trong giờ học III.
Hoạt động dạy – học
TUẦN : 16 - 32 -
Dương Văn Lý
Hoạt động dạy Hoạt động học
1 Kiểm tra bài cũ + Gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở tiết
trước. + Nhận xét và ghi điểm cho HS.
2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Ghi đề Hoạt động 1: hướng dẫn thực hiện phép chia.
a Phép chia 42535 : 195 Trường hợp chia hết - GV viết lên bảng phép chia 41535 : 195 và yêu
cầu HS thực hiện đặt tính và tính. + GVtheo dõi HS làm bài. Nếu HS làm đúng cho HS
nêu cách thực hiện của mình trước lớp, nếu sai hỏi xem có em nào có cách làm khác không?
- GV nhắc lại cách thực hiện đặt tính và tính.
H: Phép chia 41535 : 195 là phép chia hết hay phép chia có dư?
+ GV hướng dẫn HS ước lượng thương trong các lần chia:
- 415 : 195 có thể ước lượng 400: 200 = 2 - 253 : 195 có thể ước lượng 250 : 200 = 1 dư 50
- 585 : 195 có thể làm tròn số và ước lượng 600 : 200 = 3.
- Yêu cầu HS thực hiện lại phép chia trên. b Phép chia 80120 : 245trường hợp chia có dư
- GV viết lên bảng phép chia và yêu cầu Hs thực hiện đặt tính và tính.
- Theo dõi HS làm bài. Sau đó nêu cách thực hiện của mình trước lớp.
- GV hướng dẫn lại cách thực hiện đặt tính và tính như SGK.
- H: Phép chia 80120 : 245 là phép chia như thế nào?
- GV chú ý hướng dẫn các em cách ước lượng trong các lần chia
- Yêu cầu HS thực hiện lại phép chia trên. Hoạt động 2 : Luyện tập thực hành:
Bài 1: - Bài tập yêu cầu ta làm gì?
- Yêu cầu Hs tự đặt tính và tính. - Yêu cầu Hs cả lớp nhận xét bài làm của bạn trên
bảng. - GV nhận xét cho điểm Hs.
+ 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.
+ HS lắng nghe và nhắc lại đề bài.
+ 1 em lên bảng làm, cả lớp làm vào nháp.
- Nêu cách làm của mình.
- Thực hiện chia theo hướng dẫn của Gv. - Là phép chia hết vì trong lần chia cuối
cùng là tìm được số dư là 0. - Lắng nghe.
- Cả lớp cùng thực hiện sau đó nêu lại cách làm theo từng bước thực hiện chia.
- 1 em lên bảng, cả lớp làm bài vào nháp.
- Nêu cách làm của mình trước lớp.
- HS thực hiện chia theo hướng dẫn. - Là phép chia có số dư là 5.
- Lắng nghe. - Cả lớp làm bài, sau đó 1 em nêu lại
từng bước thực hiện chia.
- Đặt tính rối tính. -2 em lên bảng làm bài,cả lớp làm nháp
- HS nhận xét, đổi vở chữa bài .
TUẦN : 16 - 33 -
Dương Văn Lý
Bài 2: - Bài tập yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở. a x
× 405 = 86265
x = 86265 : 405 x = 213
- Yeâu cầu HS nêu cách tìm x của mình. - GV nhận xét và cho điểm HS.
Bài 3: - Gọi 2 em đọc đề bài.
- Yêu cầu S tự tóm tắt và làm bài vào vở. Tóm tắt
305 ngày : 49410 sản phẩm 1 ngày : …………. sản phẩm?
3. Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS khác viết các

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×