Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Chất dinh dưỡng: H: Cây cần những loại chất dinh dưỡng nào? Không khí. - Yêu cầu HS quan sát tranh và nêu nguồn cung cấp

Chất dinh dưỡng: H: Cây cần những loại chất dinh dưỡng nào? Không khí. - Yêu cầu HS quan sát tranh và nêu nguồn cung cấp

Tải bản đầy đủ - 34trang

H: nh sáng có tác dụng như thế nào với cây rau, hoa?
H: Quan sát những cây trồng trong bóng râm, em thấy có hiện tượng gì?
H: Vậy, muốn có đủ ánh sáng cho cây ta phải làm như thế nào?
- Yêu cầu HS đọc phần tóm tắt SGK. GV lưu ý: Trong thực tế nhu cầu ánh sáng của cây
rau, hoa rất khác nhau. Có loại cây cần nhiều ánh sáng, có loại cần ít ánh sáng như cây hoa đòa lan,
phong lan, lan ý… với những loại cây này phải trồng ở nơi bóng râm.
4. Chất dinh dưỡng: H: Cây cần những loại chất dinh dưỡng nào?
H: Nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây là gì?
H: Cây hút chất dinh dưỡng từ đâu ? Nếu thiếu chất dinh dưỡng cây sẽ như thế nào?
Nếu thừa chất dinh dưỡng thì cây sẽ thế nào? - GV chốt Như SGK
- Yêu cầu HS đọc SGK. - Trong thực tế khi trồng rau, hoa ta cần làm gì?

5. Không khí. - Yêu cầu HS quan sát tranh và nêu nguồn cung cấp


không khí cho cây? - Cây cần không khí để làm gì?
- Thiếu không khí cây sẽ như thế nào?
- Vậy phải làm thế nào để đảm bảo có đủ không khí cho cây?
GV kết luận: Con người sử dụng các biện pháp kó thuật canh tác như gieo trồng đúng thời gian,
khoảng cách, tưới nước, bón phân, làm đất … để đảm bảo các điều kiện ngoại cảnh phù hợp với mỗi
loại cây.
2. Gọi 2 em đọc phần ghi nhớ SGK.
3.Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học.
- Mặt trời. - Giúp cho cây quang hợp, tạo thức ăn nuôi
cây. - Thân cây yếu ớt, vươn dài, dễ đổ, lá
xanh nhợt nhạt. - Trồng rau, hoa ở nơi có nhiều ánh sáng
và trồng đúng khoảng cách đểâ cây không bò che lấp lẫn nhau.
- HS đọc tóm tắt SGK. - Lắng nghe.
- …Đạm, lân, ka li, can xi… - Nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng là
phân bón. - Rễ cây hút chất dinh dưỡng từ đất.
- Thiếu chất dinh dưỡng cây chậm lớn, còi cọc, dễ bò sâu bệnh phá hại.
- Thừa chất khoáng cây mọc nhiều thân, lá, chậm ra hoa, quả, năng suất thấp.
- HS đọc SGK. - …phải thường xuyên cung cấp chất dinh
dưỡng cho cây bằng cách bón phân. Tuỳ loại cây mà sử dụng phân bón cho phù
hợp.
- Cây lấy không khí từ bầu khí quyển và không khí có trong đất.
- Để hô hâp và quang hợp…. - Thiếu không khí cây hô hấp. Quang hợp
kém, dẫn đến sinh trưởng. Phát triển chậm, năng suất thấp. Thiếu không khí
nhiều, lâu ngày cây sẽ chết. -Trồng cây ở nơi thoáng và phải thường
xuyên xới, xáo làm cho đất tơi xốp.
- 2 – 3 em đọc ghi nhớ SGK. Lắng nghe
TUẦN : 16 - 30 -
Dương Văn Lý
- Hướng dẫn HS đọc bài mới trong SGK. - Dặn HS chuẩn bò các dụng cụ, vật liệu cho bài
“Làm đất, lên luống để gieo trồng rau, hoa.”
Ngày soạn: 22-12-2005 Tập làm văn Ngày dạy: 23 12 2005
LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I. Mục đích yêu cầu
+ Viết bài văn miêu tả đ62 chơi mà em thích đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. + Văn viết chân thực giàu cảm xúc, sáng tạo, thể hiện được tình cảm của mình với đồ chơi đó.
+Yêu quý đồ dùng học tập và biết giữ gìn cẩn thận . II. Đồ dùng dạy – học
+ Chuẩn bò dàn ý từ tiết trước. III. Hoạt động day – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: +Gọi 2 HS đọc bài giới thiệu về lễ hội hoặc trò

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chất dinh dưỡng: H: Cây cần những loại chất dinh dưỡng nào? Không khí. - Yêu cầu HS quan sát tranh và nêu nguồn cung cấp

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×