Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Nhiệt độ: Nước: H: Cây rau, hoa lấy nước ở đâu?

Nhiệt độ: Nước: H: Cây rau, hoa lấy nước ở đâu?

Tải bản đầy đủ - 34trang

khâu thêu của HS . 2.Bài mới: Giới thiệu bài – ghi bảng.
Hoạt động 1: GV hướng dẫn Hs tìm hiểu điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát
triển của cây rau, hoa. - Treo tranh hướng dẫn HS quan sát
H: Cây rau, hoa cần có những điều kiện ngoại cảnh nào?
- GV kết luận: Các điều kiện ngoại cảnh cần thiết cho cây rau, hoa bao gồm nhiệt độ, nước, ánh sáng,
chất dinh dưỡng, đất, không khí. Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS tìm hiểu ảnh
hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đối với sự sinhtrưởng phát triển của cây rau, hoa.
- Yêu cầu HS đọc nội dung SGK. - Gợi ý cho HS nêu ảnh hưởng của từng điều kiện
ngoại cảnh đối với cây rau, hoa. + Yêu cầu của cây đối với từng điều kiện ngoại
cảnh. + Những biểu hiện bên ngoài của cây khi gặp các
điều kiện ngoại cảnh không phù hợp,

1. Nhiệt độ:


H: Nhiệt độ không khí có nguồn gốc từ đâu? H: Nhiệt độ của các mùa trong năm có giống nhau
không? H: Hãy nêu tên một số loại rau, hoa trồng ở các
mùa khác nhau. - GV kết luận: Mỗi loại cây rau, hoa đều phát triển
tốt ở một khoảng nhiệt độ thích hợp. Vì vậy phải chọn thời điểm thích hợp trong năm thời vụ đối
với mỗi loại cây để gieo trồng thì mới đạt kết quả cao.
2. Nước: H: Cây rau, hoa lấy nước ở đâu?
H: Nước có tác dụng như thế nào?
H: Cây có hiện tượng gì khi thiếu hoặc thừa nước? GV chốt:
+ Thiếu nùc cây chậm lớn. + Thừa nước, cây bò úng, bộ rễ không hoạt động
được, cây dễ bò sâu, bệnh phá hại… 3.Ánh sáng:
H: Quan sát tranh, em hãy cho biết, cây nhận ánh sáng từ đâu?
- Quan sát, nhận xét. - Các điều kiện ngoại cảnh cần thiết cho
cây rau, hoa bao gồm nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí, chất dinh dưỡng và đất.
3. 1 em đọc bài SGK.
- Từ mặt trời. - Không VD mùa nắng trời nắng nóng
hanh khô, mùa mưa thì mưa dai dẳng… - Mùa đông trồng bắp cải, su hào,.. mùa
hè trồng rau muống, mướp, rau dền,…
- Từ đất, nước mưa, không khí… - nước hoà tan chất dinh dưỡng ở trong đất
để rễ cây hút được dễ dàng đồng thời nước còn tham gia vận chuyển các chất và điều
hoà nhiệt độ trong cây. -Cây thiếu nước sẽ bò khô héo và lâu ngày
sẽ bò chết. Cây thừa nước sẽ bò úng….
TUẦN : 16 - 29 -
Dương Văn Lý
H: nh sáng có tác dụng như thế nào với cây rau, hoa?
H: Quan sát những cây trồng trong bóng râm, em thấy có hiện tượng gì?
H: Vậy, muốn có đủ ánh sáng cho cây ta phải làm như thế nào?
- Yêu cầu HS đọc phần tóm tắt SGK. GV lưu ý: Trong thực tế nhu cầu ánh sáng của cây
rau, hoa rất khác nhau. Có loại cây cần nhiều ánh sáng, có loại cần ít ánh sáng như cây hoa đòa lan,
phong lan, lan ý… với những loại cây này phải trồng ở nơi bóng râm.
4. Chất dinh dưỡng: H: Cây cần những loại chất dinh dưỡng nào?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhiệt độ: Nước: H: Cây rau, hoa lấy nước ở đâu?

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×