Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Đồ dùng dạy – học + Một số câu ca dao tục ngữ ca ngợi lao động. Chuẩn bò: GV: Máy nghe nhạc, băng nhạc các bài hát lớp 4. Các hoạt động dạy học:

Đồ dùng dạy – học + Một số câu ca dao tục ngữ ca ngợi lao động. Chuẩn bò: GV: Máy nghe nhạc, băng nhạc các bài hát lớp 4. Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 34trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy – học + Một số câu ca dao tục ngữ ca ngợi lao động. Chuẩn bò: GV: Máy nghe nhạc, băng nhạc các bài hát lớp 4. Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×