Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Củng cố –dặn dò : Giáo viên nhận xét tiết học . Bài cũ : H: Nhà Trần đã có biện pháp gì trong việc

Củng cố –dặn dò : Giáo viên nhận xét tiết học . Bài cũ : H: Nhà Trần đã có biện pháp gì trong việc

Tải bản đầy đủ - 34trang

Yêu cầu HS giới thiệu cho các bạn hiểu về cách thức của 1số trò chơi mà em biết.
Bài 2 : Gọi HS đọc yêu cầu đề. GV treo bảng phụ.Lớp làm bài cá nhân –gọi
lần lượt HS lên điền vào bảng.
Gọi 1em đọc các thành ngữ ,tục ngữ . Yêu cầu HS nhẩm cho thuộc các thành ngữ
,tục ngữ. Bài tập 3: Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung .
Yêu cầu HS thảo luận nhóm . H: Đề bài yêu cầu ta làm gì ?
GV nêu VD: ANếu bạn em chơi với một số bạn hư nên
học kém ,em sẽ nói : “Ở ûchọn nơi ,chơi chọn bạn” .Cậu nên chọn
bạn tốt mà chơi … Gọi HS đọc thuộc các câu thành ngữ ,tục ngữ

3. Củng cố –dặn dò : Giáo viên nhận xét tiết học .


Về học thuộc các thành ngữ ,tục ngữ đó . .
Trò chơi rèn luyên trí tuệ ôâ ăn quan ;cờ tướng ;xếp hình
Hs nối tiếp nhau giới thiệu.
-Chơi với lửa :Làm một việc nguy hiểm . - Ở chọn nơi ,chơi chọn bạn :Phải biết chọn
bạn ,chọn nơi sinh sống . - Chơi diều đứt dây : Mất trắng tay .
- Chơi dao có ngày đứt tay : Liều lónh ắt gặp tai hoạ .
-1em đọc đề bài . Đềâ yêu cầu chọn thành ngữ ,tục ngữ thích hợp
ở bài 2 để khuyên bạn HStừng cặp thực hành khuyên bạn trước lớp .
HS khác nhận xét bổ sung
Lắng nghe
LỊCH SỬ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯC MÔNG – NGUYÊN .
I.Mục đích yêu cầu + Qua bài học giúp hs biết :
-Dưới thời Trần, quân Mông – Nguyên đã ba lần sang xâm lược nước ta và cả ba lần chúng đều bò đánh bại
-Nhờ có tinh thần đoàn kết ,lòng quyết tâm đánh giặc ,có mưu kế hay nên cả ba lần đều chiến thắng vẻvang giặc Mông –Nguyên .
- HS kể được về tấm gương yêu nước của Trần Quốc Toản . -Giáo dục hs tự hào về truyền thống yêu nước ,chống giặc ngoại xâm của ông cha ta ngày
xưa . II Đồ dùng dạy học :
+ Tranh minh hoạ hình 1;hình 2 trong sách + Sưu tầmà những mẫu chuyện về Trần Quốc Toản .
IIICác hoạt động dạy học
Hoạt động dạy Hoạt độâng học

1. Bài cũ : H: Nhà Trần đã có biện pháp gì trong việc


đắp đê,bảo vệ đê ? 3HS
TUẦN : 16 - 12 -
Dương Văn Lý
H: N êu kết quả thu được trong việc đắp đê ? H: Nêu ghi nhớ bài ?
2 . Bài mới : Giới thiệu bài – ghi đề bài a . Hoạt động 1 :Ý chí quyết tâm đánh giặc
của vua tôi nhà Trần . - Đọc đoạn 1: Từ đầu đến Sát Thát .
Tìm những sự việc cho biết vua tôi nhà Trần rất quyết tâm chống giặc?
-GV chốt ý
b Hoạt động 2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần :
Yêu cầu hs đọc thầm và thảo luận nhóm , trả lời câu hỏi :
H:Nhà Trần đã đối phó với giặc như thế nào khi chúng mạnh và lúc chúng yếu ?
H:Việc quân dân nhà Trần ba lần rút quân khỏi Thăng Long là đúng hay sai?Vì sao?
Yêu cầu hs đọc phần còn lại –thảo luận . H:Với cách đánh thông minh ,vua tôi nhà
Trần đã thu được kết quả như thế nào ?
Nêu ý nghóa của cuộc kháng chiến ?
H: Theo em vì sao nhân dân ta giành được thắng lợi vẻ vang ?
C .Hoạt động 3: Tấm gương yêu nước Trần Quốc Toản .
H:Em hãy kể về tấm gương quyết tâm đánh giặc của Trần Quốc Toản ?
- HS nhắc đề bài .
- 1em đọc bài . Vua lo nghó trước sức mạnh của giặc bèn hỏi
Trần Thủ Độ nên đánh hay nên hoà .Trần Thủ Độ khảng khái trả lời : “Đ ầu tôi chưa rơi
xuống đất xin bệ hạ đừng lo”.Vua mời các vò bô lão tới họp bàn và xin ý kiến nên hoà hay
nên đánh cả Điện Diên Hồng vang lên đồng thanh “Đánh”
-Trần Hưng Đạo người chỉ huy tối cao đã viết hòch tướng só khích lệ lòng người :
“…Dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ nghìn xác ta gói trong da ngựa, ta cũng cam
lòng …” -Các chiến só thích vào cánh tay hai chữ “Sát
Thát”.
-Hs thảo luận nhóm . + Khi giặc mạnh ,vua tôi đã chủ động rút lui
để bảo toàn lực lượng .Khi giặc êđến vườn không nhà trống không có lương ăn chúng đói
khát mệt lả,thế giặc yếu ,vua tôi nhà Trần tấn công quyết liệt buộc chúng phải rút lui khỏi
nước ta. -Việc rút quân là đúng vì lúc đầu thế giặc
mạnh hơn ta ,chúng có vũ khí hiện đại hơn ,ta rút để bảo toàn lực lượng , kéo dài thời gian
,phần ta chuẩn bò lực lượng ,phần làm cho giặc yếu dần đi vì không có lương ăn .
-Lần 1 giặc cắm cổ bỏ chạy ;lần 2 tướng giặc Thoát Hoan phải chui vào ống đồng chạy
thoát thân ;lần 3 quân ta dùng kế cắm cọc trên sông Bạch Đằng chặn đường rút lui của
giặc . -Sau ba lần thất bại ,quân Mông –Nguyên
không dám sang xâm lược nước ta nữa ,đất nước ta sạch bóng quân thù ,độc lập dân tộc
được giữ vững . -Vì dân ta đoàn kết ,quyết tâm đánh giặc ,có
tướng giỏi ,mưu cao nên đã thắng kẻ thù mạnh
TUẦN : 16 - 13 -
Dương Văn Lý
Yêu cầu hs nêu ghi nhớ
3. Củng cố –dặn dò : Nhắc lại ghi nhớ . Qua bài em học được gì ở Trần Quốc Toản ?
Về nhà học bài –chuẩ bò bài sau . .
Hs kể về Trần Quốc Toản . Không được dư bàn vì còn nhỏ ,Toản rất phẫn
nộ bóp nát quả cam lúc nào không biết .Tan hội về ông tập hợp đám thiếu niên thân thuộc
sắm sửa binh khí chiến thuyền ,dựng cờ thêu sáu chữ :
“Phá cường tặc ,báo hoàng ân ”.Khi đánh nhau với giăc Trần Quốc Toản thường xông
pha phía trước ,khiến giặc hễ thấy là phải tránh lui không ai dám đối đòch.
• Học sinh nêu ghi nhớ
Trả lời Lắng nghe
Ngày soaïn : 20-12-2005 Tập làm văn Ngày dạy : 21 12 2005
LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG. I . Mục đích yêu cầu:
- Dựa vào bài tập đọc kéo co giới thiệu được cách thức chơi kéo co của hai làng Hữu Trấp Quế Võ, Bắc Ninh và Tích Sơn Vónh yên, Vónh Phúc.
- Giới thiệu được một trò chơi hoặc lễ hội ở quê em. - Lời giới thiệu rõ ràng, chân thực, có hình ảnh.
II . Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh họa SGK. -Tranh vẽ một số trò chơi, lễ hội ở đòa phương mình.
-Bảng phụ ghi dàn ý chung của bài giới thiệu.
III . Các họat động dạy –học: Hoạt động dạy
Hoạt động học 2.Bài cũ: Quan sát đồ vật.
H:Khi quan sát đồ vật cần chú ý điều gì? H:Đọc dàn ý tả đồ chơi mà em đã chọn?2 em.
-GV theo dõi nhận xét và cho điểm từng HS 3.Bài mới:GV giới thiệu bài-Ghi đề bài.
HĐ1: Hướng dẫn làm bài tập. Bài tập 1:
-Gọi HS đọc yêu cầu. -Gọi HS đọc bài tập đọc kéo co.
-Cả lớp đọc thầm trao đổi theo cặp và trả lời. .
2HS Lắng nghe, nhắc lại.
1HS đọc. 1 em đọc HS đọc thầm
…trò chơi của làng Hữu Trấp, huyện
TUẦN : 16 - 14 -
Dương Văn Lý
H:Bài “Kéo co” giới thiệu trò chơi của những đòa phương nào?
-Hướng dẫn HS giới thiệu bằng lời của mình về các trò chơi trong bài tập đọc.
-Yêu cầu HS trình bày. -GV nhận xét, sửa lỗi cho HS.
Bài 2: a.Hùng dẫn tìm hiểu đề.
-GV treo minh họa . Yêu cầu HS quan sát và nói tên những trò chơi, lễ hội được giới thiệu trong tranh.
H: Ở đòa phương mình hàng năm có những lễ hội nào? H:Ở lễ hội đó có những trò chơi nào thú vò?
-GV treo bảng phụ, gợi ý dàn ý chính : +Mở đầu:Tên đòa phương em, tên lễ hội hay trò chơi.
+Nội dung, hình thức trò chơi hay lễ hội:
-Thời gian tổ chức. -Những việc tổ chức lễ hội hoặc trò chơi.
-Sự tham gia của mọi người.
+Kết thúc :Mời các bạn về thăm đòa phương mình . b.Kể trong nhóm.
-Yêu cầu HS kể theo nhóm 2. -GV gợi ý:cần giới thiệu rõ về quê mình. Ở đâu? Có trò
chơi, lễ hội gì? Lễ hội đó đã để lại cho em những ấn tượng gì?
c.Giới thiệu trước lớp. GV nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Củng cố, dặn dò: -Nhận xét giờ học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố –dặn dò : Giáo viên nhận xét tiết học . Bài cũ : H: Nhà Trần đã có biện pháp gì trong việc

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×