Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Kiểm tra bài cũ + GV gọi 2 HS lần lượt nêu phần ghi nhớ ở bài

Kiểm tra bài cũ + GV gọi 2 HS lần lượt nêu phần ghi nhớ ở bài

Tải bản đầy đủ - 34trang

gì? + Gọi HS đọc ghi nhớ
+ Dặn HS về nhà học bài.
Đạo đức YÊU LAO ĐỘNG
I. Mục đích yêu cầu + HS hiểu được ý nghóa của lao động: giúp con người phát triển lành mạnh, đem lại cuộc
sống ấm no, hạnh phúc cho bản thân và mọi người. + HS yêu thích và có tinh thần lao động.
+ Tích cực tham gia lao động ở gia đình, nhà trường, phù hợp với khả năng của mình và tự giác làm tốt các việc phục vụ bản thân.
II. Đồ dùng dạy – học + Một số câu ca dao tục ngữ ca ngợi lao động.

III. Hoạt động dạy - học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ + GV gọi 2 HS lần lượt nêu phần ghi nhớ ở bài
trước.
2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Ghi đề Hoạt động 1: Liên hệ bản thân.
H: Hãy kể những công việc em làm ngày hôm qua + GV : Như vậy, trong ngày hôm qua, các bạn trong
lớp đã làm được 1 số việc khác nhau. Bạn Pê-chi-a của chúng ta cũng có một ngày của mình…
Hoạt động 2: Tìm hiểu truyện “Một ngày của Pê- chi-a”
+ GV kể câu chuyện “ Một ngày của Pê-chi-a” + Gọi HS đọc lại câu chuyện.
H: Hãy so sánh một ngày cùa Pê-chi-a với những người khác trong truyện?
H: Theo em, Pê-chi-a sẽ thay đổi như thế nào sau chuyện xảy ra?
H: Nếu em là Pê-chi-a em có làm như bạn không? Vì sao?
Kết luận: Lao động mới tạo ra của cải, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bản thân và
mọi người. Vì vậy mỗi người chúng ta phải biết yêu lao động.
Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến. + GV chia nhóm , yêu cầu HS hoạt động nhóm.
2HS
+ HS lắng nghe. + Lần lượt HS kể công việc làm của
mình + Lắng nghe
+ HS lắng nghe. + 1 HS đọc truyện
+ Lắng nhge. + HS suy nghó và trả lời
+ Theo dõi, lắng nghe
+ 2 HS nhắc lại.
TUẦN : 16 - 4 -
Dương Văn Lý
1. Sáng nay, lớp đi lao động dọn vệ sinh xung quanh trường, Hoa đến rủ Mai đi nhưng Mai ngại trời lạnh
nên viết giấy xin phép nghỉ. Việc làm của Mai đúng hay sai?
2. Hà đang quét sân thì Nam rủ đi đá bóng, mặc dù rất thích nhưng Hà vẫn từ chối và tiếp tục quét cho
xong, việc làm của Hà đúng hay sai? + GV nhận xét câu trả lời của HS.
Kết luận: Phải tích cực tham gia lao động ở gia đình và nhà trường, phù hợp với sức khoẻ và
hoàn cảnh của bản thân. 3. Củng có, dặn dò:
+ Gọi HS đọc mục ghi nhớ SGK. + Dặn HS sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về
lao động. Các tấm gương lao động của Bác Hồ, các anh hùng lao động.
+ Các nhóm hoạt động, sau đó thống nhất bày tỏ ý kiến của nhóm mình.
- Sai.
- Đúng.
+ Lớp lắng nghe.
+ HS nêu, lớp đọc thầm. + HS lắng nghe và thực hiện chuẩn bò
cho tiết sau.
Toán LUYỆN TẬP
I. Mục đích yêu cầu + Giúp HS rèn kó năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có 2 chữ số.
+ Áp dụng phép chia cho số có 2 chữ số để giải các bài toán có liên quan. +Giáo dục tính nghiêm túc và tính cẩn thận .

II. Hoạt động dạy – học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ + GV gọi 2 HS lần lượt nêu phần ghi nhớ ở bài

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×